Encoder POSITAL FRABA - Bộ Mã Hóa POSITAL

Encoder POSITAL FRABA - Bộ Mã Hóa POSITAL

Encoder Posital Fraba, Bộ mã hóa Posital, Bộ mã hóa vòng quay Posital, Bộ mã hóa tính từ Posital, Bộ mã hóa tuyến tính Posital, Đại lý Encoder Posital, Nhà cung cấp Encoder Posital, Nhà phân phối Encoder Posital, Đại lý phân phối Encoder Posital

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Encoder POSITAL FRABA

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder POSITAL Tại Việt Nam : Encoder Posital Fraba, Bộ mã hóa Posital, Bộ mã hóa vòng quay Posital, Bộ mã hóa tính từ Posital, Bộ mã hóa tuyến tính Posital, Đại lý Encoder Posital, Nhà cung cấp Encoder Posital, Nhà phân phối Encoder Posital, Đại lý phân phối Encoder Posital

  Posital Fraba Thiết kế và cảm biến thị trường cho các ứng dụng phát hiện góc và chuyển vị công nghiệp có độ chính xác cao.

  Khi thảo luận về bộ mã hóa, khách hàng thường nói về giá cả và độ phân giải. Nhưng còn giao hàng thì sao?

  Vì lý do này, POSITAL đang đưa việc sản xuất bộ mã hóa sang bước tiếp theo và cung cấp sản xuất 24h cho hầu hết các bộ mã hóa tuyệt đối và gia tăng của chúng tôi. Đây chỉ là một cách nữa mà POSITAL là cửa hàng mã hóa một cửa của bạn

  Model : Encoder POSITAL

  Posital Fraba OCD C2B1B 0012 S10V 0CC 

  Posital Fraba OCD C2B1B 1210 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD C2B1B 1212 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD C2B1B 1212 C100 0Cc

  Posital Fraba OCD C2B1B 1212 C100 OCC

  Posital Fraba OCD C2B1B 1213 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD C2 B1B 1213 C100 OCC         

  Posital Fraba OCD C5B1B 1213 C100 CAW         

  Posital Fraba OCD C5 B1B 1213 C100 CAW        

  Posital Fraba OCD C5 B1B 1213 C100 PRW        

  Posital Fraba OCD C5B1B 1213 C10S CRW         

  Posital Fraba OCD C5B1B 1213 S06S CRW

  Posital Fraba OCD C5B 1B 1213 S06S CRW        

  Posital Fraba OCD C600B 0012 C100 CAW

  Posital Fraba OCD C600B 0012 C100 CRW

  Posital Fraba OCDC600B 0012 C10S PAL  

  Posital Fraba OCD C600B 0012 C10S PAL 

  Posital Fraba OCD C600B 0012 S10S CRW

  Posital Fraba OCD C600B 0012 S10S PAL  

  Posital Fraba OCD C600B 0012 S10S PRL  

  Posital Fraba OCD C600B 0012 S10S PRM 

  Posital Fraba OCD C600B 0012 S10S PRN 

  Posital Fraba OCD C600B 0016 C10S CRW

  Posital Fraba OCD C600B 0016 S060 CRW

  Posital Fraba OCD C600B 0016 S06C CRW

  Posital Fraba OCD C600B 0016 SCIC PR    

  Posital Fraba OCD C6B00B 0016 C10S CRW      

  Posital Fraba OCD C6B1B 0012 S10S PRM

  Posital Fraba OCD CANopen ST/MT

  Posital Fraba OCD D2B1B 0013 B150 0CC 

  Posital Fraba OCD D2B1B 0013 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD D2B1B 1213 10V OCC  

  Posital Fraba OCD D2B1B 1213 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD D2B1B 1213 C100 OCC

  Posital Fraba OCD D2B1B 1213 C10V 0CC

  Posital Fraba OCD DPB1 B 1213 S06 0CC  

  Posital Fraba OCD DPB1B 0012 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 0012 C100 0CO

  Posital Fraba OCD DPB1B 0012 S100 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 0012 S100 OCC

  Posital Fraba OCD DPB1B 0012 S10S 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 0012 S10S OCC

  Posital Fraba OCD DPB1B 0013 C10V 0CC

  Posital Fraba OCD DPB1B 0013 C10V OCC         

  Posital Fraba OCD DPB1B 0013 S060 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 0013 S060 OCC

  Posital Fraba OCD DPB1B 12113 C10V 0CC       

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 B15S 0CC

  Posital Fraba OCD DP B1 B 12 12 B15 S OCC     

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 C10S 0CC

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 CA30 0CC

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 CA30 OCC         

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 S060 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 S100 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1212 SA10 0CC

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 10V OCC  

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 B150 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C100 0CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C10 00CC 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C100 OCC

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C10V 0CC

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C10V Occ 

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774