Hộp giảm tốc Rossi - Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam

Hộp giảm tốc Rossi - Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam

Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ Rossi, Hộp số Rossi, Động cơ điện Rossi , Động cơ hai chiều Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Đại lý hộp số Rossi, Nhà phân phối hộp số Rossi, Đại lý phân phối hộp số Rossi, Nhà cung cấp hộp số Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp giảm tốc Rossi 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp giảm tốc Rossi tại việt nam .

  chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng Rossi như: Động cơ Rossi , hộp số Rossi , hộp giảm tốc Rossi , động cơ bánh răng Rossi , động cơ điện Rossi , bánh răng giảm tốc Rossi , động cơ song song Rossi , động cơ giảm tốc Rossi và các phụ kiện đi kèm của Rossi...

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Đại lý hộp giảm tốc Rossi

  Rossi F0 160 M8 400   B3   

  Rossi F0 63B4  230.400 B5 

  Rossi F0 80C  4 230.400 B5       

  Rossi FO 100L 4 230.400 B5 

  Rossi FO 132 S6 230.400 B5

  Rossi FO 63C4 230.400-50 B5

  Rossi FO 80B4 230.400-50 B5

  Rossi HB 100LA4 230.400 B5 

  Rossi HB 100LВ4 230.400 B5 

  Rossi HB 112MC4 230.400 B5 

  Rossi HB 112MC4 230.400 B5  

  Rossi HB 112МС2 230.400 В5    

  Rossi HB 132 MB2 230.400 B3  

  Rossi HB 132MC4 230.400 B5    

  Rossi HB 132MC4 230.400 B5 

  Rossi HB 63 A4 230.400 B5        

  Rossi HB 71A6 230.400 B5R 

  Rossi HB 71B4 230.400 B14R

  Rossi HB 71B4 230.400 B5 

  Rossi HB 71B4 230.400 B5R 

  Rossi HB 71C4 230.400 B14 

  Rossi HB 90LB4 230.400 B5     

  Rossi HB 90LB4 230.400 B5      

  Rossi HB 90LС4 230.400 B5 

  Rossi HB 90S4 230.400 B5 

  Rossi HB2 100LA4 230.400-50 B5 

  Rossi HB2 100LB4 230.400 B5

  Rossi HB2 112M4 230.400 B5 

  Rossi RV 100 UO2A/10 

  Rossi RV 100 UO2A/13 

  Rossi RV 100 UO2A/16 

  Rossi RV 100 UO2A/20 

  Rossi RV 100 UO2A/20

  Rossi RV 100 UO2A/32  

  Rossi RV 100 UO2A/40

  Rossi RV 100 UO2A/50   

  Rossi RV 100 UO2A/50    

  Rossi RV 100UO2A/25 

  Rossi RV 125 UO2A/13 

  Rossi RV 125 UO2A/16

  Rossi RV 125 UO2A/25 

  Rossi RV 125 UO2A/32    

  Rossi RV 125 UO2A/32    

  Rossi RV 125 UO2A/32 

  Rossi RV 125 UO2A/40  

  Rossi RV 125UO2A/16 

  Rossi RV 126 UO2A/25 

  Rossi RV 160 UO2A 

  Rossi RV 160 UO2A

  Rossi RV 160 UO2A

  Rossi RV 160 UO2A

  Rossi RV 250 UO2A

  Rossi RV 32 UO3A

  Rossi RV 32 UO3D

  Rossi RV 40  U03A

  Rossi RV 40 UO3A

  Rossi RV 40 UO3A

  Rossi RV 40 UO3A  

  Rossi RV 40 UO3A

  Rossi RV 40 UO3A

  Rossi RV 50 UO3A

  Rossi RV 50 UO3A

  Rossi RV 50 UO3A

  Rossi RV 50 UO3A

  Rossi RV 50 UO3D

  Rossi RV 50 UO3D

  Rossi RV 63 UO3A 

  Rossi RV 63 UO3A

  Rossi RV 63 UO3A

  Rossi RV 63 UO3A

  Rossi RV 63UO3A

  Rossi RV 64 U03 A

  Rossi RV 64 UO3A

  Rossi RV 80 U03D

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A   

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 80 UO3A

  Rossi RV 81 UO3D 

  Rossi RV125 U02A

  Rossi RV125 U02A    

  Rossi RV80UO3A     

  Rossi RС2I 280 UO2A 

  Rossi MR ICI 81 UO3A 

  Rossi MR V 125 UO2A 

  Rossi MR2I 80 UC2A

  Rossi MRC2I 140 UO2A     

  Rossi MRIV 63 UO3A       

  Rossi MRV 160 UO2A 

  Rossi RV 50 U03A

  Rossi RV 32 U03A/40   

  Rossi R V 160 UO2A 

  Rossi R V 40 UO3A 

  Rossi R V 40 UO3D

  Rossi R V 50 UO3D

  Rossi R СI 80 UO3A 

  Rossi R2I 105 OP1A

  Rossi R2I 105 OP1A

  Rossi R2I 105 OP1C

  Rossi R2I 125 OP 1A

  Rossi R2I 125 UP2A 

  Rossi R2I 140 UP2A

  Rossi R2I 140 UP2A

  Rossi R2I 160 UP2A   

  Rossi R2I 160 UP2A

  Rossi R2I 160 UP2A

  Rossi R2I 160 UP2A

  Rossi R2I 180 OP1A

  Rossi R2I 180 OP1C

  Rossi R2I 210 OP1A

  Rossi R2I 210 OP1A

  Rossi R2I 250 UP2A 

  Rossi R2I 280 UP2A 

  Rossi R2I 360 UP2A  

  Rossi R2I 360 UP2A       

  Rossi R2I 360 UP2A 

  Rossi R2I 63 UC2A       

  Rossi R2I 63 UC3A         

  Rossi R2I 80 UP2A 

  Rossi R2I 80 UP2A

  Rossi R2I 85 OP1A

  Rossi R3I 140 UP2D

  Rossi R3I 160 UC2A

  Rossi R3I 160 UP2A 

  Rossi R3I 200 UP2А

  Rossi R3I 225 UP2D

  Rossi R3I 360 UP2D 

  Rossi R3I 50 UC2A

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774