Nhà cung cấp Encoder POSITAL FRABA CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Nhà cung cấp Encoder POSITAL FRABA CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Encoder Posital Fraba, Bộ mã hóa vòng quay Posital, Bộ mã hóa gia tăng Posital, Bộ mã hóa tuyệt đối Posital, Bộ mã hóa tính từ Posital, Nhà cung cấp Encoder Posital,

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Encoder POSITAL - Bộ mã Hóa POSITAL

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder POSITAL Tại Việt Nam : Encoder Posital Fraba, Bộ mã hóa vòng quay Posital, Bộ mã hóa gia tăng Posital, Bộ mã hóa tuyệt đối Posital, Bộ mã hóa tính từ Posital, Nhà cung cấp Encoder Posital

  Bộ mã hóa được gửi đến khách hàng trên toàn thế giới. Cuối cùng, khách hàng có thể tham khảo bảng dữ liệu cụ thể của sản phẩm có sẵn trên POSITAL.com để tìm thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bản vẽ cơ khí và hơn thế nữa

  Model : Encoder POSITAL 

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C11V OCC         

  Posital Fraba OCD DPB1B 1213 S06 0CC   

  Posital Fraba OCD DPB1B 1412 CA30 0CC

  Posital Fraba OCD O600B 0012 C100 CRW

  Posital Fraba OCD P100A 1212 C10S CAW

  Posital Fraba OCD P100B 0813 S10S CRW

  Posital Fraba OCD P1 00 B 08 13 S 10 S CRW     

  Posital Fraba OCD P100B 1212 C10S CAW

  Posital Fraba OCD PP00B 0412 S060 PAT  

  Posital Fraba OCD PP00B 0813 S100 CRW

  Posital Fraba OCD PP00B 1212 C10S CAW

  Posital Fraba OCD PP00G 0012 B15S CAW

  Posital Fraba vOCD PP00G 1210 C100 PRT

  Posital Fraba OCD PPA1B 0012 B15S CAW        

  Posital Fraba OCD PPA1G 0010 S060 CRW

  Posital Fraba OCD PPA1G 0010 S060 CRW 061 

  Posital Fraba OCD PPA1G 0012 B15S CAW        

  Posital Fraba OCD PPA1G 0012 B15S CAW

  Posital Fraba OCD PPA1G 0012 B15S CAW

  Posital Fraba OCD PPA1G 0012 B15S CAW        

  Posital Fraba OCD PPA1G 0013 C100 PRP 

  Posital Fraba OCD PPALG 0012 B1SS CAW        

  Posital Fraba OCD PPOOB 0412S 060PAT 

  Posital Fraba OCD PPOOB 0813 S100 CRW        

  Posital Fraba OCD PPOOG 0012 B15S CAW       

  Posital Fraba OCD PPOOG 0012 B15S CAW

  Posital Fraba OCD S1000G 1212 B150 PRL

  Posital Fraba OCD S100G 1212 B150 PRL  

  Posital Fraba OCD S200G 1416 S100 CAW

  Posital Fraba OCD SI00B 1212 C060 CRW 

  Posital Fraba OCD SL003 1213 C100 PRL   

  Posital Fraba OCD SL00B 0016 S100 PAL  

  Posital Fraba OCD SL00B 00 16 S 10 PAC  

  Posital Fraba OCD SL00B 0016 S 10PAL    

  Posital Fraba OCD SL00B 1216 S10S PRL  

  Posital Fraba OCD SL00G 0812 C066 PAB 

  Posital Fraba OCD SL00G 0812 C100 PAL  

  Posital Fraba OCD SL00g 1212 C100 OBG  

  Posital Fraba OCD SL00G 1212 C100 PRL  

  Posital Fraba OCD SL00G 1212 S060 CAW

  Posital Fraba OCD SL00G 1212 S060 PRL  

  Posital Fraba OCD SL00G 1213 C100 CRW

  Posital Fraba OCD SL00G 1216 C100 PRL  

  Posital Fraba OCD SL00G 1416 S100 CAW

  Posital Fraba OCD SLOOG 1213 C100 CLW        

  Posital Fraba OCD SS006 1212 C066 PA5   

  Posital Fraba OCD SSI MT

  Posital Fraba OCD SSI ST/MT    

  Posital Fraba OSE C 2300 75111023   

  Posital Fraba OSE C 2301 75111024   

  Posital Fraba OSE C 2323 75111016   

  Posital Fraba OSE C 2324 75111017   

  Posital Fraba OSE C 4024 75113000   

  Posital Fraba OSE C 4024 (75113000)

  Posital Fraba OSE C 4524 75113003   

  Posital Fraba OSE C 5024 75113010

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774