Động cơ - Motor Electric CEMP

Động cơ - Motor Electric CEMP

Động cơ Electric CEMP, Motor Electric CEMP, Động cơ -Motor Electric CEMP, Nhà cung cấp Động cơ Electric CEMP, Electric Electric CEMP Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ - Motor Electric CEMP
   
  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Động cơ - Motor CEMP Tại Việt Nam , chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm như Động cơ, Hộp số, Bơm , Van, Xi lanh, Encorder, Tự Động Hóa . Động cơ Electric CEMP, Motor Electric CEMP, Động cơ -Motor Electric CEMP, Nhà cung cấp Động cơ Electric CEMP, Electric Electric CEMP Việt Nam 
   
  động cơ điện chống cháy Cemp, là một trong những công ty đầu tiên ở Ý sản xuất động cơ chống cháy. Trong những năm qua, phạm vi sản phẩm đã được mở rộng giới thiệu động cơ chống cháy với phanh, máy bơm điện cho máy in, động cơ chống cháy cho khí nhóm và cho khai thác mỏ
   
  Model : Động cơ Electric CEMP
   
  AB30 71 B 4
   
  11B T4 EEX-D
   
  AB30 90 L 2
   
  AQ30180L4B3
   
  E 80 B 4
   
  AD-080A/4
   
  AC35 132 ML 4
   
  AB30 100 LA 2
   
  AB30 100 LA 4
   
  AB30 100 LA 6
   
  AB30 100 LA 8
   
  AB30 112 M 2
   
  AB30 112 M 4
   
  AB30 112 M 6
   
  AB30 112 M 8
   
  AB30 132 MB 2
   
  AB30 132 MB 4
   
  AB30 132 MB 6
   
  AB30 132 MB 8
   
  AB30 132 ML 2
   
  AB35 160 L 8
   
  AB35 160 L2
   
  AB35 160 MA 2
   
  AB35 160 MA 4
   
  AB35 160 MA 6
   
  AB35 160 MA 8
   
  AB35 160 MB 2
   
  AB35 160 MB 4
   
  AB35 160 MB 6
   
  AB35 160 MB 8
   
  AB35 63 A 2
   
  AB35 63 A 4
   
  AB35 63 A 6
   
  AB35 63 A 8
   
  AB35 63 B 2
   
  AB35 63 B 4
   
  AB35 63 B 6
   
  AB35 63 B 8
   
  AB35 71 A 2
   
  AB35 71 A 4
   
  AB35 71 A 6
   
  AB35 71 A 8
   
  AB35 71 B 2
   
  AB35 71 B 4
   
  AB35 71 B 6
   
  AB35 71 B 8
   
  AB35 80 A 2
   
  AB35 80 A 4
   
  AB35 80 A 6
   
  AB35 80 A 8
   
  AB35 80 B 2
   
  AB35 80 B 4
   
  AB35 80 B 6
   
  AB35 80 B 8
   
  AB35 90 L 2
   
  AB35 90 L 4
   
  AB35 90 L 6
   
  AB35 90 L 8
   
  AB35 90 S 2
   
  AB35 90 S 4
   
  AB35 90 S 6
   
  AB35 90 S 8
   
  AB70 250M4
   
  AB70 90 S 2
   
  AC30 100 LA 2
   
  AC30 100 LA 4
   
  AC30 100 LA 6
   
  AC30 100 LA 8
   
  AC30 112 M 2
   
  AC30 112 M 4
   
  AC30 112 M 6
   
  AC30 112 M 8
   
  AC30 132 MB 2
   
  AC30 132 MB 4
   
  AC30 132 MB 6
   
  AC30 132 MB 8
   
  AC30 132 ML 2
   
  AC30 132 ML 4
   
  AC30 132 ML 6
   
  AC30 132 ML 8
   
  AC30 132 SA 2
   
  AC30 132 SA 4
   
  AC30 132 SA 6
   
  AC30 132 SB 2
   
  AC30 132 SB 4
   
  AC30 132 SB 6
   
  AC30 132 SB 8
   
  AC30 160 L 2
   
  AC30 160 L 4
   
  AC30 160 L 6
   
  AC30 160 L 8
   
  AC30 160 MA 2
   
  AC30 160 MA 4
   
  AC30 160 MA 6
   
  AC30 160 MA 8
   
  AC30 160 MB 2
   
  AC30 160 MB 4
   
  AC30 160 MB 6
   
  AC30 160 MB 8
   
  AC30 280 M 2
   
  AB30 132 ML 4
   
  AB30 132 ML 6
   
  AB30 132 ML 8
   
  AB30 132 SA 2
   
  AB30 132 SA 4
   
  AB30 132 SA 6
   
  AB30 132 SA 8
   
  AB30 132 SB 2
   
  AB30 132 SB 4
   
  AB30 132 SB 6
   
  AB30 132 SB 8
   
  AB30 160 L 4
   
  AB30 160 L 6
   
  AB30 160 L 8
   
  AB30 160 L2
   
  AB30 160 MA 2
   
  AB30 160 MA 4
   
  AB30 160 MA 6
   
  AB30 160 MA 8
   
  AB30 160 MB 2
   
  AB30 160 MB 4
   
  AB30 160 MB 6
   
  AB30 160 MB 8
   
  AB30 63 A 2
   
  AB30 63 A 4
   
  AB30 63 A 6
   
  AB30 63 A 8
   
  AB30 63 B 2
   
  AB30 63 B 4
   
  AB30 63 B 6
   
  AB30 63 B 8
   
  AB30 71 A 2
   
  AB30 71 A 4
   
  AB30 71 A 6
   
  AB30 71 A 8
   
  AB30 71 B 2
   
  AB30 71 B 4
   
  AB30 71 B 6
   
  AB30 71 B 8
   
  AB30 71B4
   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774