Động cơ Electric CEMP Tại Việt Nam

Động cơ Electric CEMP Tại Việt Nam

Động cơ Electric CEMP, Motor Electric CEMP, Động cơ -Motor Electric CEMP, Nhà cung cấp Động cơ Electric CEMP, Electric Electric CEMP Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Motor Electric CEMP Tại Việt Nam 

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Động cơ - Motor CEMP Tại Việt Nam , chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm như Động cơ, Hộp số, Bơm , Van, Xi lanh, Encorder, Tự Động Hóa . Động cơ Electric CEMP, Motor Electric CEMP, Động cơ -Motor Electric CEMP, Nhà cung cấp Động cơ Electric CEMP, Electric Electric CEMP Việt Nam 

  Kể từ năm 2000 Cemp đã sản xuất động cơ điện chống cháy nổ tuân theo Chỉ thị Atex của Châu Âu (94/9 CE) và các tiêu chuẩn quốc tế IEC. Toàn bộ dòng sản phẩm của Cemp đều được chứng nhận Atex và IEC-Ex. Các chứng nhận được cấp bởi CESI và TüvSüd Ý, các Cơ quan được Ủy ban Châu Âu thông báo.

  Model : Động cơ Electric CEMP

  AC35 160 MA 4

  AC35 160 MA 6

  AC35 160 MA 8

  AC35 160 MB 2

  AC35 160 MB 4

  AC35 160 MB 6

  AC35 160 MB 8

  AC35 280 M 2

  AC35 280 M 4

  AC35 280 M 6

  AC35 280 M 8

  AC35 280 S 2

  AC35 280 S 4

  AC35 280 S 6

  AC35 280 S 8

  AC35 315 M 2

  AC35 315 M 4

  AC35 315 M 6

  AC35 315 M 8

  AC35 315 S 2

  AC35 315 S 4

  AC35 315 S 6

  AC35 315 S 8

  AC35 63 A 2

  AC35 63 A 4

  AC35 63 A 6

  AC35 63 A 8

  AC35 63 B 2

  AC35 63 B 4

  AC35 63 B 6

  AC35 71 A 2

  AC35 71 A 4

  AC35 71 A 6

  AC35 71 A 8

  AC35 71 B 2

  AC35 71 B 4

  AC35 71 B 6

  AC35 71 B 8

  AC35 80 A 2

  AC35 80 A 4

  AC35 80 A 6

  AC35 80 A 8

  AC35 80 B 2

  AC35 80 B 4

  AC35 80 B 6

  AC35 80 B 8

  AC35 90 L 4

  AC35 90 L 6

  AC35 90 L 8

  AC35 90 L2

  AC35 90 S 2

  AC35 90 S 4

  AC35 90 S 6

  AC35 90 S 8

  AG1 250

  ATN27023F230D

  DB / DC 63-160 IC410

  DB / DC 90-160 IC416

  DB / DC180-315 IC410

  DB / DC180-315 IC416

  E080A4

  E3AB / E3AC IE3-IE4

  E3AM / E4AM IE3-IE4

  EB30 180 M 2

  EB30 180 M 4

  EB30 180 M 6

  EB30 180 M 8

  EB30 200 LA 2

  EB30 200 LA 4

  EB30 200 LA 6

  EB30 200 LA 8

  EB30 200 LB 2

  EB30 200 LB 4

  EB30 200 LB 6

  EB30 200 LB 8

  EB30 225 M 2

  EB30 225 M 4

  EB30 225 M 6

  EB30 225 M 8

  EB30 250 M 2

  EB30 250 M 4

  EB30 250 M 6

  EB30 250 M 8

  EB35 180 M 2

  EB35 180 M 4

  EB35 180 M 6

  EB35 180 M 8

  EB35 200 LA 2

  EB35 200 LA 4

  EB35 200 LA 6

  EB35 200 LA 8

  EB35 200 LB 2

  EB35 200 LB 4

  EB35 200 LB 6

  EB35 200 LB 8

  EB35 225 M 2

  EB35 225 M 4

  EB35 225 M 6

  EB35 225 M 8

  EB35 250 M 2

  EB35 250 M 4

  EB35 250 M 6

  EB35 250 M 8

  EC30 200 LA 2

  EC30 200 LA 4

  EC30 200 LA 6

  EC30 200 LA 8

  EC30 180 M 2

  EC30 180 M 4

  EC30 180 M 6

  EC30 180 M 8

  EC30 200 LB 2

  EC30 200 LB 4

  EC30 200 LB 6

  EC30 200 LB 8

  EC30 225 M 2

  EC30 225 M 4

  EC30 225 M 6

  EC30 225 M 8

  EC30 250 M 2

  EC30 250 M 4

  EC30 250 M 6

  EC30 250 M 8

  EC35 200 LA 2

  EC35 200 LA 4

  EC35 200 LA 6

  EC35 200 LA 8

  EC35 180 M 2

  EC35 180 M 4

  EC35 180 M 6

  EC35 180 M 8

  EC35 200 LB 2

  EC35 200 LB 4

  EC35 200 LB 6

  EC35 200 LB 8

  EC35 225 M 2

  EC35 225 M 4

  EC35 225 M 6

  EC35 225 M 8

  EC35 250 M 2

  EC35 250 M 4

  EC35 250 M 6

  EC35 250 M 8

  EE180L4

  HB / HC 71-160 IC411

  N1504118010Y14

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774