Bơm Trục Vít SEIM - Bơm SEIM Việt Nam

Bơm Trục Vít SEIM - Bơm SEIM Việt Nam

Bơm SEIM, Bơm trục vít SEIM, Bơm thủy lực SEIM, Bơm dầu SEIM, Bơm ly tâm SEIM, Nhà cung cấp Bơm SEIM, Nhà phân phối Bơm SEIM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm Trục Vít SEIM

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm SEIM Hàng Đầu Việt Nam : Bơm SEIM, Bơm trục vít SEIM, Bơm thủy lực SEIM, Bơm dầu SEIM, Bơm ly tâm SEIM, Nhà cung cấp Bơm SEIM

  Trong hơn 30 năm, SEIM đã hỗ trợ ngành công nghiệp bơm với sự đổi mới và chuyên môn trong việc bơm và xử lý dầu và hóa chất nhớt như chất làm mát và isocyanate.

  Chúng tôi dự trữ toàn bộ kho phụ tùng thay thế và nâng cấp cho dòng máy bơm SEIM. Từ con dấu và ốc vít đến các hệ thống mới và được xây dựng lại hoàn toàn.

  Model : Bơm SEIM

  SEIM PX060#4B

  SEIM PX072#4A   

  SEIM PX072#4B     

  SEIM PX072#4C

  SEIM PX083#3A   

  SEIM PX083#3B

  SEIM PX102#3A   

  SEIM PX102#3B     

  SEIM PX102#3C

  SEIM PX126#3A   

  SEIM PX126#3B     

  SEIM PX126#3C

  SEIM PZ025#4A   

  SEIM PZ025#4B     

  SEIM PZ025#4C

  SEIM PZ029#4A   

  SEIM PZ029#4B

  SEIM PZ032#4A   

  SEIM PZ032#4B

  SEIM PZ040#4A   

  SEIM PZ040#4B     

  SEIM PZ040#4C

  SEIM PZ045#4A  

  SEIM PZ045#4B

  SEIM PZ055#4A   

  SEIM PZ055#4B     

  SEIM PZ055#4C

  SEIM PZ060#4A   

  SEIM PZ060#4B

  SEIM PZ072#4A   

  SEIM PZ072#4B     

  SEIM PZ072#4C

  SEIM PZ083#3A   

  SEIM PZ083#3B

  SEIM PZ102#3A   

  SEIM PZ102#3B     

  SEIM PZ102#3C

  SEIM PZ126#3A   

  SEIM PZ126#3B     

  SEIM PZ126#3C

  SEIM PDK045#3A  

  SEIM PDK045#3B  

  SEIM PDK055#3A  

  SEIM PDK055#3B   

  SEIM PDK055#3C

  SEIM APO4

  SEIM APO025#4A   

  SEIM APO025#4B   

  SEIM APO025#4C

  SEIM APO029#4A   

  SEIM APO029#4B

  SEIM SEIM APO032#4A   

  SEIM APO032#4B

  SEIM APO040#4A   

  SEIM APO040#4B  

  SEIM APO040#4C

  SEIM APO045#4A   

  SEIM APO045#4B

  SEIM APO055#4A   

  SEIM APO055#4B   

  SEIM APO055#4C

  SEIM APO060#4A   

  SEIM APO060#4B

  SEIM APO6

  SEIM APO025#6A   

  SEIM APO025#6B   

  SEIM APO025#6C

  SEIM APO029#6A   

  SEIM APO029#6B  

  SEIM APO032#6A   

  SEIM APO032#6B

  SEIM APO040#6A   

  SEIM APO040#6B  

  SEIM APO040#6C

  SEIM APO045#6A   

  SEIM APO045#6B

  SEIM APO055#6A   

  SEIM APO055#6B   

  SEIM APO055#6C

  SEIM APO060#6A   

  SEIM APO060#6B

  SEIM APDK045#3A  

  SEIM APDK045#3B  

  SEIM APDK055#3A  

  SEIM APDK055#3B   

  SEIM APDK055#3C

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774