Nhà cung cấp Bơm SEIM -Pump SEIM Việt Nam

Nhà cung cấp Bơm SEIM -Pump SEIM Việt Nam

Bơm SEIM, Bơm trục vít SEIM, Bơm thủy lực SEIM, Bơm dầu SEIM, Bơm ly tâm SEIM, Nhà cung cấp Bơm SEIM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm trục Vít SEIM

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm SEIM Hàng Đầu Việt Nam : Bơm SEIM, Bơm trục vít SEIM, Bơm thủy lực SEIM, Bơm dầu SEIM, Bơm ly tâm SEIM, Nhà cung cấp Bơm SEIM, 

  Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng Máy bơm trục vít SEIM và Máy đo lưu lượng trục vít SEIM cho nhu cầu ứng dụng của bạn.

  Bơm trục vít SEIM là máy bơm tự mồi thể tích phù hợp để xử lý dầu và chất lỏng với đặc tính bôi trơn tối thiểu. Thiết kế máy bơm làm cho chúng thực sự đáng tin cậy và hiệu quả trong các ứng dụng của chúng.

  Model : Bơm SEIM

  SEIM PO4 025#4A  

  SEIM PO4 025#4B    

  SEIM PO4 025#4C

  SEIM PO4 029#4A  

  SEIM PO4 029#4B    

  SEIM PO4 032#4A 

  SEIM PO4 032#4B

  SEIM PO4 040#4A  

  SEIM PO4 040#4B    

  SEIM PO4 040#4C

  SEIM PO4 045#4A  

  SEIM PO4 045#4B

  SEIM PO4 055#4A  

  SEIM PO4 055#4B    

  SEIM PO4 055#4C

  SEIM PO4 060#4A  

  SEIM PO4 060#4B

  SEIM PA025#4A   

  SEIM PA025#4B     

  SEIM PA025#4C

  SEIM PA029#4A   

  SEIM PA029#4B

  SEIM PA032#4A   

  SEIM PA032#4B

  SEIM PA040#4A   

  SEIM PA040#4B     

  SEIM PA040#4C

  SEIM PA045#4A   

  SEIM PA045#4B

  SEIM PA055#4A   

  SEIM PA055#4B     

  SEIM PA055#4C

  SEIM PA060#4A   

  SEIM PA060#4B

  SEIM PA072#4A   

  SEIM PA072#4B     

  SEIM PA072#4C

  SEIM PA083#3A   

  SEIM PA083#3B

  SEIM PA102#3A   

  SEIM PA102#3B     

  SEIM PA102#3C

  SEIM PA126#3A   

  SEIM PA126#3B     

  SEIM PA126#3C

  SEIM PCX025#4A   

  SEIM PCX025#4B     

  SEIM PCX025#4C

  SEIM PCX029#4A   

  SEIM PCX029#4B

  SEIM PCX032#4A   

  SEIM PCX032#4B

  SEIM PCX040#4A   

  SEIM PCX040#4B     

  SEIM PCX040#4C

  SEIM PCX045#4A   

  SEIM PCX045#4B

  SEIM PCX055#4A   

  SEIM PCX055#4B     

  SEIM PCX055#4C

  SEIM PCX060#4A   

  SEIM PCX060#4B

  SEIM PCX072#4A   

  SEIM PCX072#4B     

  SEIM PCX072#4C

  SEIM PCX083#3A   

  SEIM PCX083#3B

  SEIM PCX102#3A   

  SEIM PCX102#3B     

  SEIM PCX102#3C

  SEIM PCX126#3A   

  SEIM PCX126#3B     

  SEIM PCX126#3C

  SEIM PDA 029#2A   

  SEIM PDA 029#2B

  SEIM PDA 032#2A   

  SEIM PDA 032#2B

  SEIM PDA 040#2A   

  SEIM PDA 040#2B    

  SEIM PDA 040#2C

  SEIM PDA 045#3   

  SEIM PDA 055#3

  SEIM POF 025#6

  SEIM POF 029#6

  SEIM POF 032#6

  SEIM POF 040#6

  SEIM POF 045#6

  SEIM POF 055#6

  SEIM POF 060#6

  SEIM PX025#4A   

  SEIM PX025#4B     

  SEIM PX025#4C

  SEIM PX029#4A   

  SEIM PX029#4B

  SEIM PX032#4A   

  SEIM PX032#4B

  SEIM PX040#4A   

  SEIM PX040#4B     

  SEIM PX040#4C

  SEIM PX045#4A   

  SEIM PX045#4B

  SEIM PX055#4A   

  SEIM PX055#4B     

  SEIM PX055#4C

  SEIM PX060#4A   

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774