Hộp số Rossi - Động cơ giảm tốc Rossi

Hộp số Rossi - Động cơ giảm tốc Rossi

Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Bộ giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Đại lý Hộp số Rossi, Nhà cung cấp Hộp số Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp giảm tốc Rossi

  Rossi đã phát triển hoạt động kinh doanh của mình trong các lĩnh vực ứng dụng khắt khe nhất, trở thành một trong những nhà sản xuất động cơ hộp số lớn trên toàn thế giới cho các ứng dụng khắt khe nhất.

  Ngay cả trong những môi trường khắt khe nhất, Rossi cũng nổi tiếng với các giải pháp công nghệ hiện đại với giá trị gia tăng mà họ cung cấp và cam kết của họ đối với khách hàng.

  Các động cơ đặc biệt của chúng tôi dành cho các dịch vụ hạng nặng, các loại hộp giảm tốc và hộp số bánh răng xoắn và côn của chúng tôi cũng như hộp giảm tốc và hộp số đồng trục đã được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu khắt khe của các ứng dụng đường lăn.

  Dù công nghệ của bạn yêu cầu là đơn vị bánh răng hay hộp số nào, nhân viên có trình độ của Rossi sẽ hỗ trợ bạn cung cấp sự hỗ trợ và tạo ra các giải pháp sáng tạo trong giai đoạn thiết kế.

  Các giải pháp tùy chỉnh của Rossi sẽ cho phép bạn đạt được hiệu suất cao nhất và giảm thiểu chi phí máy tổng thể.

  Model : Hộp số Rossi

  MR 4I 63 - 63 A

  MR 4I 64 - 63 A

  MR 3I 63 - 63 A

  MR 3I 40 - 63 A

  MR 3I 50 - 63 A

  MR 3I 50 - 63 A

  MR 2I 40 - 63 A

  MR 4I 63 - 71 A

  MR 4I 64 - 71 A

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 81 - 71 A

  MR 4I 63 - 63 B

  MR 4I 64 - 63 B

  MR 4I 64 - 71 A

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 81 - 71 A

  MR 4I 63 - 63 B

  MR 4I 64 - 63 B

  MR 4I 63 - 71 A

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 63 - 63 B

  MR 4I 64 - 63 B

  MR 4I 63 - 63 B

  MR 4I 63 - 63 B

  MR 3I 63 - 71 A

  MR 3I 50 - 71 A

  MR 3I 63 - 63 B

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 3I 50 - 63 B

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 3I 50 - 63 B

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 71 A

  MR 3I 50 - 63 B

  MR 2I 50 - 71 A

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 71 A

  MR 3I 50 - 63 B

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 63 B

  MR 3I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 63 B

  MR 2I 40 - 63 B

  MR 4I 81 - 71 B

  MR 4I 80 - 71 B

  MR 4I 81 - 71 B

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 81 - 71 A

  MR 4I 80 - 71 B

  MR 4I 81 - 71 B

  MR 4I 64 - 63 C

  MR 4I 63 - 71 B

  MR 4I 64 - 71 B

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 81 - 71 A

  MR 4I 80 - 71 B

  MR 4I 63 - 63 C

  MR 4I 64 - 63 C

  MR 4I 63 - 71 A

  MR 4I 64 - 71 A

  MR 4I 63 - 71 B

  MR 4I 64 - 71 B

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 63 - 63 C

  MR 4I 64 - 63 C

  MR 4I 63 - 71 A

  MR 4I 64 - 71 A

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 3I 80 - 71 B

  MR 3I 81 - 71 B

  MR 4I 63 - 63 B

  MR 4I 64 - 63 B

  MR 4I 63 - 63 A

  MR 4I 64 - 63 A

  MR 3I 50 - 63 B

  MR 4I 63 - 63 A

  MR 3I 63 - 63 B

  MR 4I 80 - 71 A

  MR 4I 81 - 71 A

  MR 4I 63 - 63 C

  MR 4I 63 - 71 A

  MR 4I 64 - 71 A

  MR 3I 80 - 71 B

  MR 3I 81 - 71 B

  MR 4I 63 - 63 C

  MR 4I 64 - 63 C

  MR 3I 63 - 71 B

  MR 3I 50 - 71 B

  MR 3I 63 - 63 C

  MR 3I 63 - 71 B

  MR 3I 50 - 63 C

  MR 3I 50 - 71 B

  MR 3I 63 - 63 C

  MR 3I 63 - 71 A

  MR 3I 40 - 63 C

  MR 3I 50 - 63 C

  MR 3I 50 - 71 A

  MR 3I 50 - 71 B

  MR 3I 63 - 71 A

  MR 3I 40 - 63 C

  MR 3I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 71 B

  MR 3I 50 - 63 C

  MR 3I 50 - 71 A

  MR 2I 50 - 71 B

  MR 3I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 71 B

  MR 3I 50 - 63 C

  MR 3I 50 - 71 A

  MR 2I 50 - 71 B

  MR 3I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 71 B

  MR 3I 50 - 71 A

  MR 2I 50 - 63 C

  MR 2I 50 - 71 A

  MR 3I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 3I 50 - 71 A

  MR 2I 50 - 63 C

  MR 2I 50 - 71 A

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 2I 50 - 63 C

  MR 2I 50 - 71 A

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 2I 40 - 63 C

  MR 4I 100 - 80 A

  MR 4I 80 - 71 B

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774