Hộp giảm tốc Rossi

Hộp giảm tốc Rossi

Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số Rossi, Bộ giảm tốc Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Đại lý Hộp số Rossi, Nhà cung cấp Hộp số Rossi, Hộp số bánh Răng Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý ủy quyền chính thức Hộp giảm tốc Rossi Tại Việt Nam

  Chúng tôi đổi mới và thúc đẩy hoạt động bằng cách sản xuất các sản phẩm hiệu quả, chính xác, đáng tin cậy và chất lượng cao.

  Chúng tôi luôn tiến một bước trong việc cung cấp các sản phẩm có độ tin cậy cao và phát triển các cải tiến kỹ thuật có thể đáp ứng vô số nhu cầu ứng dụng, ngay cả trong những điều kiện khắt khe nhất.

  Đây là những gì khách hàng của chúng tôi coi là một giá trị gia tăng chính và thực tế.

  Trong 60 năm , chúng tôi đã dẫn đầu thế giới về sản xuất hộp giảm tốc, hộp số và động cơ điện, được sử dụng ngay cả trong các ứng dụng khắt khe nhất. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các quy trình phức tạp nhất và di chuyển chúng theo yêu cầu.

  Tại Rossi Group , sự đổi mới và tính chuyên nghiệp thể hiện ưu thế vượt trội của chúng tôi, kể từ năm 1953 .

  Model : Hộp số Rossi

  MR 2I 50 - 71 B

  MR 2I 40 - 71 B

  MR 2I 50 - 71 B

  MR 2I 40 - 71 B

  MR 2I 40 - 71 B

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 A

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 A

  MR 4I 81 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 A

  MR 4I 80 - 71 C

  MR 4I 81 - 71 C

  MR 4I 80 - 80 A

  MR 4I 100 - 80 A

  MR 3I 100 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 C

  MR 4I 100 - 90 S

  MR 4I 125 - 90 S

  MR 4I 81 - 80 C

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 3I 100 - 80 C

  MR 4I 125 - 90 S

  MR 4I 80 - 80 B

  MR 4I 81 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 3I 100 - 80 C

  MR 4I 80 - 80 B

  MR 4I 81 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 3I 100 - 80 B

  MR 4I 80 - 80 B

  MR 4I 81 - 80 B

  MR 3I 80 - 80 B

  MR 3I 81 - 80 B

  MR 3I 80 - 80 C

  MR 3I 81 - 80 C

  MR 3I 100 - 80 B

  MR 3I 100 - 90 S

  MR 3I 64 - 80 C

  MR 4I 80 - 80 B

  MR 4I 81 - 80 B

  MR 3I 80 - 80 B

  MR 3I 81 - 80 B

  MR 3I 80 - 80 C

  MR 3I 81 - 80 C

  MR 3I 80 - 90 S

  MR 3I 81 - 90 S

  MR 3I 100 - 80 B

  MR 3I 63 - 80 B

  MR 3I 64 - 80 B

  MR 3I 63 - 80 C

  MR 3I 64 - 80 C

  MR 3I 80 - 80 B

  MR 3I 80 - 80 B

  MR 3I 63 - 80 B

  MR 3I 64 - 80 B

  MR 3I 63 - 80 C

  MR 3I 80 - 80 B

  MR 3I 63 - 80 B

  MR 3I 64 - 80 B

  MR 3I 64 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 64 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 64 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 3I 63 - 80 B

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 B

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 3I 63 - 80 B

  MR 2I 63 - 80 B

  MR 2I 50 - 80 B

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 3I 63 - 80 B

  MR 2I 63 - 80 B

  MR 2I 40 - 71 D

  MR 2I 50 - 80 B

  MR 2I 40 - 71 D

  MR 2I 50 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 B

  MR 4I 100 - 80 C

  MR 4I 100 - 90 S

  MR 4I 125 - 90 S

  MR 2I 40 - 71 C

  MR 2I 50 - 71 C

  MR 3I 50 - 71 C

  MR 2I 50 - 71 C

  MR 2I 50 - 80 B

  MR 2I 63 - 71 C

  MR 2I 63 - 80 A

  R 3I 50 - 71 C

  MR 2I 40 - 71 D

  MR 2I 50 - 80 B

  MR 2I 64 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 64 - 90 S

  MR 2I 63 - 90 L

  MR 2I 64 - 90 L

  MR 2I 80 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 3I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 2I 50 - 80 C

  MR 2I 63 - 80 C

  MR 2I 63 - 90 S

  MR 4I 125 - 90 L

  MR 4I 125 - 90 LC

  MR 4I 125 - 100 LA

  MR 3I 140 - 100 LA

  MR 4I 100 - 90 L

  MR 3I 100 - 90 L

  MR 3I 100 - 90 LC

  MR 3I 81 - 90 LC

  MR 3I 80 - 90 L

  MR 3I 81 - 90 L

  MR 3I 80 - 90 LC

  MR 3I 81 - 90 LC

  MR 3I 100 - 90 L

  MR 3I 80 - 90 L

  MR 3I 80 - 90 L

  MR 3I 81 - 90 L

  MR 3I 81 - 90 L

  MR 3I 80 - 90 LC

  MR 3I 81 - 90 LC

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774