Nhà cung cấp Cảm biến TURCK Việt Nam

Nhà cung cấp Cảm biến TURCK Việt Nam

Cảm biến Turck, Cảm biến Quang Turck, Cảm biến tính từ Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Cảm biến Turck áp suất Cảm biến Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến Turck

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Turck Hàng đầu Việt Nam : Cảm biến Turck, Cảm biến Quang Turck, Cảm biến tính từ Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Cảm biến Turck áp suất Cảm biến Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck.

  Model : Cảm biến Turck

  Turck BI2U-EH6,5-AN6X

  Turck BI2U-EH6,5-AN6X-V1131

  Turck BI2U-EH6,5-AP6X

  Turck BI2U-EH6,5-AP6X-V1131

  Turck BI2U-EH6,5-RP6X-V1131

  Turck NI6U-EH6,5-AN6X

  Turck NI6U-EH6,5-AN6X-V1131

  Turck NI6U-EH6,5-AP6X

  Turck NI6U-EH6,5-AP6X-V1131

  Turck BI2U-EG08-AN6X

  Turck BI2U-EG08-AN6X-H1341

  Turck BI2U-EG08-AN6X-V1131

  Turck BI2U-EG08-AP6X

  Turck BI2U-EG08-AP6X-H1341

  Turck BI2U-EG08-AP6X-V1131

  Turck BI2U-EG08-RN6X-V1131

  Turck BI2U-EG08-RP6X-H1341

  Turck BI2U-EG08-RP6X-V1131

  Turck NI6U-EG08-AN6X

  Turck NI6U-EG08-AN6X-H1341

  Turck NI6U-EG08-AN6X-V1131

  Turck NI6U-EG08-AP6X

  Turck NI6U-EG08-AP6X-H1341

  Turck NI6U-EG08-AP6X-V1131

  Turck NI6U-EG08-RP6X-H1341

  Turck NI6U-EG08-RP6X-V1131

  Turck BI4U-M12-AN6X

  Turck BI4U-M12-AN6X-H1141

  Turck BI4U-M12-AN6X-V1131

  Turck BI4U-M12-AP6X

  Turck BI4U-M12-AP6X-H1141

  Turck BI4U-M12-AP6X-V1131

  Turck BI4U-M12-RP6X

  Turck Bi4U-M12-RP6X-H1141

  Turck NI10U-M12-AN6X

  Turck NI10U-M12-AN6X-H1141

  Turck NI10U-M12-AN6X-V1131

  Turck NI10U-M12-AP6X

  Turck NI10U-M12-AP6X-H1141

  Turck NI10U-M12-AP6X-V1131

  Turck NI10U-M12-RP6X-H1141

  Turck BI4U-M12E-AN6X-H1141

  Turck BI4U-M12E-AP6X-H1141

  Turck BI4U-EM12-AN6X-H1141

  Turck BI4U-EM12-AP6X-H1141

  Turck NI10U-EM12-AN6X-H1141

  Turck NI10U-EM12-AP6X-H1141

  Turck BI4U-EM12E-AP6X-H1141

  Turck BI4U-EM12WD-AN6X

  Turck BI4U-EM12WD-AN6X-H1141

  Turck BI4U-EM12WD-AN6X-H1141/3D

  Turck BI4U-EM12WD-AP6X

  Turck BI4U-EM12WD-AP6X-H1141

  Turck BI4U-EM12WD-AP6X-H1141/3D

  Turck NI10U-EM12WD-AN6X

  Turck NI10U-EM12WD-AN6X-H1141

  Turck NI10U-EM12WD-AN6X-H1141/3D

  Turck NI10U-EM12WD-AP6X

  Turck NI10U-EM12WD-AP6X-H1141

  Turck NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3D

  Turck BI4U-MT12-AN6X-H1141

  Turck BI4U-MT12-AP6X-H1141

  Turck NI10U-MT12-AN6X-H1141

  Turck NI10U-MT12-AP6X-H1141

  Turck BI4U-MT12E-AP6X2-H1141

  Turck BI4U-MT12E-AP6X2-H1141

  Turck NI10U-MT12E-AP6X2-H1141

  Turck NI10U-MT12E-AP6X2-H1141

  Turck BI8U-M18-AN6X

  Turck BI8U-M18-AN6X-H1141

  Turck BI8U-M18-AP6X

  Turck BI8U-M18-AP6X-H1141

  Turck BI8U-M18-RP6X-H1141

  Turck NI15U-M18-AN6X

  Turck NI15U-M18-AN6X-H1141

  Turck NI15U-M18-AP6X

  Turck NI15U-M18-AP6X-H1141

  Turck NI15U-M18-RP6X-H1141

  Turck BI8U-M18E-AN6X-H1141

  Turck BI8U-M18E-AP6X

  Turck BI8U-M18E-AP6X-H1141

  Turck BI8U-EM18-AN6X-H1141

  Turck BI8U-EM18-AP6X/S90

  Turck BI8U-EM18-AP6X-H1141

  Turck NI15U-EM18-AN6X-H1141

  Turck NI15U-EM18-AP6X-H1141

  Turck BI8U-EM18E-AP6X-H1141

  Turck NI15U-EM18E-AP6X-H1141

  Turck BI8U-EM18WD-AN6X

  Turck BI8U-EM18WD-AN6X-H1141

  Turck BI8U-EM18WD-AN6X-H1141/3GD

  Turck BI8U-EM18WD-AP6X

  Turck BI8U-EM18WD-AP6X-H1141

  Turck BI8U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD

  Turck NI15U-EM18WD-AN6X

  Turck NI15U-EM18WD-AN6X-H1141

  Turck NI15U-EM18WD-AN6X-H1141/3D

  Turck NI15U-EM18WD-AP6X

  Turck NI15U-EM18WD-AP6X-H1141

  NI15U-EM18WD-AP6X-H1141/3D

  Turck BI8U-MT18-AN6X-H1141

  Turck BI8U-MT18-AP6X-H1141

  Turck NI15U-MT18-AN6X-H1141

  Turck NI15U-MT18-AP6X-H1141

  Turck BI8U-MT18M-AP6X2-H1141

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774