Động cơ Motor DC SICME Chính hãng Italy

Động cơ Motor DC SICME Chính hãng Italy

Động cơ Dc Sicme, Động cơ Điện Sicme, Động cơ Electric Sicme, Đại lý Động cơ DC Sicme, Nhà cung Cấp Động cơ DC Sicme, Nhà phân phối Động cơ Sicme, Động cơ - Motor DC Sicme

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ DC SICME 

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Động cơ Motor DC SICME chính hãng Italy Tại Việt Nam 

  Dòng động cơ không đồng bộ khung vuông MQ đã được thiết kế đặc biệt để đạt được hiệu suất cao về kích thước giảm trong các ứng dụng tốc độ thay đổi với bộ điều khiển loại vectơ từ thông. Chúng được ra đời do kinh nghiệm tuyệt vời của hai công ty quan trọng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp: Magnetic Motors & SicmeMotori.

  Tính năng chính là trong gói stator nhiều lớp thực hiện các chức năng của khung và tích hợp hệ thống lưu thông không khí. Đặc biệt, những động cơ này, mặc dù chúng nhỏ gọn hơn một cách hợp lý nhưng vẫn có thể đạt được công suất cụ thể rất cao so với một động cơ tiêu chuẩn có cùng chiều cao trục.

  Động cơ Motor DC SICME 

  NP 400 KL 7

  NP 400 KX 7

  NP 450 KRS 4

  NP 450 KRM 4

  NP 450 KR 4

  NP 450 KS 4

  NP 450 KSM 4

  NP 450 KM 4

  NP 450 KML 4

  NP 450 KL 4

  NP 450 KX 4

  NP 450 KRS 6

  NP 450 KRM 6

  NP 450 KR 6

  NP 450 KS 6

  NP 450 KSM 6

  NP 450 KM 6

  NP 450 KML 6

  NP 450 KL 6

  NP 450 KX 6

  NP 450 KRS 8

  NP 450 KRM 8

  NP 450 KR 8

  NP 450 KS 8

  NP 450 KSM 8

  NP 450 KM 8

  NP 450 KML 8

  NP 450 KL 8

  NP 450 KX 8

  NP 500 KRS 6

  NP 500 KRS 7

  NP 500 KRM 6

  NP 500 KRM 7

  NP 500 KR 6

  NP 500 KR 7

  NP 500 KS 6

  NP 500 KS 7

  NP 500 KSM 6

  NP 500 KSM 7

  NP 500 KM 6

  NP 500 KM 7

  NP 500 KML 6

  NP 500 KML 7

  NP 500 KL 6

  NP 500 KL 7

  NP 500 KX 6

  NP 500 KX 7

  NP 560 KRS 6

  NP 560 KRS 7

  NP 560 KRM 6

  NP 560 KRM 7

  NP 560 KR 6

  NP 560 KR 7

  NP 560 KS 6

  NP 560 KS 7

  NP 560 KSM 6

  NP 560 KSM 7

  NP 560 KM 6

  NP 560 KM 7

  NP 560 KML 6

  NP 560 KML 7

  NP 560 KL 6

  NP 560 KL 7

  NP 560 KX 6

  NP 560 KX 7

  NP 630 KRS 6

  NP 630 KRS 8

  NP 630 KRM 6

  NP 630 KRM 8

  NP 630 KR 6

  NP 630 KR 8

  NP 630 KS 6

  NP 630 KS 8

  NP 630 KSM 6

  NP 630 KSM 8

  NP 630 KM 6

  NP 630 KM 8

  NP 630 KML 6

  NP 630 KML 8

  NP 630 KL 6

  NP 630 KL 8

  NP 630 KX 6

  NP 630 KX 8

  NP 710 KRS 6

  NP 710 KRS 8

  NP 710 KRM 6

  NP 710 KRM 8

  NP 710 KR 6

  NP 710 KR 8

  NP 710 KS 6

  NP 710 KS 8

  NP 710 KSM 6

  NP 710 KSM 8

  NP 710 KM 6

  NP 710 KM 8

  NP 710 KML 6

  NP 710 KML 8

  NP 710 KL 6

  NP 710 KL 8

  NP 710 KX 6

  NP 710 KX 8

  NP 800 KRS 6

  NP 800 KRS 8

  NP 800 KRM 6

  NP 800 KRM 8

  NP 800 KR 6

  NP 800 KR 8

  NP 800 KS 6

  NP 800 KS 8

  NP 800 KSM 6

  NP 800 KSM 8

  NP 800 KM 6

  NP 800 KM 8

  NP 800 KML 6

  NP 800 KML 8

  NP 800 KL 6

  NP 800 KL 8

  NP 800 KX 6

  NP 800 KX 8

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774