Động cơ Electro ADDA Việt Nam

Động cơ Electro ADDA Việt Nam

Động cơ Electro ADDA, Động cơ AC ADDA, Động cơ Điện ADDA, ADDA Việt Nam, Nhà cung cấp Động cơ Electro ADDA. Động cơ ADDA

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ Electro ADDA

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Động cơ Electro ADDA Hàng Đầu Việt Nam : Động cơ Electro ADDA, Động cơ AC ADDA, Động cơ Điện ADDA, ADDA Việt Nam, Nhà cung cấp Động cơ Electro ADDA

  Electro Adda là một con đường mẫu mực đã chứng kiến công ty phát triển theo thời gian, từ một xưởng thủ công đến một ngành công nghiệp quốc tế lớn, đã thừa nhận biểu tượng của Made in Italy trong lĩnh vực động cơ điện. Được thành lập vào năm 1948 tại Lecco, và sau đó được phát triển bằng cách giữ lại bản sắc công ty gia đình, ngày nay nó là một thực tế lịch sử và có ảnh hưởng, phù hợp với các giá trị sáng lập, dành riêng cho đổi mới và nghiên cứu, và di chuyển bởi một niềm đam mê - mà như trong quá khứ - tiếp tục là động cơ thực sự đằng sau hoạt động của nó.

  Model : Động cơ Electro ADDA

  Electro ADDA C180LTFECCL-8

  Electro ADDA FC200LT-4

  Electro ADDA FCP225MT-8/4   

  Electro ADDA FC63-4

  Electro ADDA AF35L2      

  Electro ADDA FC71-2

  Electro ADDA FC132-4     

  Electro ADDA FC160L-8/4

  Electro ADDA FC132M-8/4

  Electro ADDA C160MT-8 

  FC112MTFE-4 

  Electro ADDA C63A

  Electro ADDA C63B

  Electro ADDA C71A

  Electro ADDA C71B

  Electro ADDA C80A

  Electro ADDA C80B

  Electro ADDA C90S

  Electro ADDA C90L

  Electro ADDA C100L

  Electro ADDA C112MT-a

  Electro ADDA C112MT-b

  Electro ADDA C132S-a

  Electro ADDA C132S-b

  Electro ADDA C132M

  Electro ADDA C160MT-a

  Electro ADDA C160MT-b

  Electro ADDA C160L

  Electro ADDA C180MT

  Electro ADDA C180LT

  Electro ADDA C200LT-a

  Electro ADDA C200LT-b

  Electro ADDA C225MT

  Electro ADDA C250MT

  Electro ADDA C280ST

  Electro ADDA C280MT

  Electro ADDA C315ST

  Electro ADDA C315M-a

  Electro ADDA C315M-b

  Electro ADDA C315M-c

  Electro ADDA FC63A

  Electro ADDA FC63B

  Electro ADDA FC71A

  Electro ADDA FC71B

  Electro ADDA FC80A

  Electro ADDA FC80B

  Electro ADDA FC90S

  Electro ADDA FC90L

  Electro ADDA FC100L

  Electro ADDA FC112MT-a

  Electro ADDA FC112MT-b

  Electro ADDA FC132S-a

  Electro ADDA FC132S-b

  Electro ADDA FC132M

  Electro ADDA FC160MT-a

  Electro ADDA FC160MT-b

  Electro ADDA FC160L

  Electro ADDA FC180MT

  Electro ADDA FC180LT

  Electro ADDA FC200LT-a

  Electro ADDA FC200LT-b

  Electro ADDA FC225MT

  Electro ADDA FC250MT

  Electro ADDA FC280ST

  Electro ADDA FC280MT

  Electro ADDA FC315ST

  Electro ADDA FC315M-a

  Electro ADDA FC315M-b

  Electro ADDA FC315M-c

  Electro ADDA FCP63A

  Electro ADDA FCP63B

  Electro ADDA FCP71A

  Electro ADDA FCP71B

  Electro ADDA FCP80A

  Electro ADDA FCP80B

  Electro ADDA FCP90S

  Electro ADDA FCP90L

  Electro ADDA FCP100L

  Electro ADDA FCP112MT-a

  Electro ADDA FCP112MT-b

  Electro ADDA FCP132S-a

  Electro ADDA FCP132S-b

  Electro ADDA FCP132M

  Electro ADDA FCP160MT-a

  Electro ADDA FCP160MT-b

  Electro ADDA FCP160L

  Electro ADDA FCP180MT

  Electro ADDA FCP180LT

  Electro ADDA FCP200LT-a

  Electro ADDA FCP200LT-b

  Electro ADDA FCP225MT

  Electro ADDA FCP250MT

  Electro ADDA FCP280ST

  Electro ADDA FCP280MT

  Electro ADDA FCP315ST

  Electro ADDA FCP315M-a

  Electro ADDA FCP315M-b

  Electro ADDA FCP315M-c

  Electro ADDA C100LFE-4

  Electro ADDA FC100LFE-4

  Electro ADDA FC100L-4

  Electro ADDA FCP100L-6

  Electro ADDA FCP90,1/4

  Electro ADDA C90L2

  Electro ADDA FC90/FE-4

  Electro ADDA FC90S-4

  Electro ADDA FC90SFE-4

  Electro ADDA C90S

  Electro ADDA C90SFE-4

  Electro ADDA C90L-4

  Electro ADDA FC90L-4

  Electro ADDA FC132MFECCL-4

  Electro ADDA C132M4

  Electro ADDA C132L4

  Electro ADDA FC132M4

  Electro ADDA FC132L-4

  Electro ADDA C132MFE-4

  Electro ADDA C132SFE-4

  Electro ADDA FC132M-2

  Electro ADDA C132M-2

  Electro ADDA FCP132M

  Electro ADDA C132S-4

  Electro ADDA FC132S-4

  Electro ADDA FCP132M/4

  Electro ADDA FC80FE/4

  Electro ADDA FC80-4

  Electro ADDA FCP80-4

  Electro ADDA FC80-6

  Electro ADDA C71FE-4

  Electro ADDA FC71B4 B14

  Electro ADDA FC71-4B5

  Electro ADDA FC112L-2

  Electro ADDA FC112M-2

  Electro ADDA FC112MT-2

  Electro ADDA FC112MTFE-4

  Electro ADDA C112MT-6

  Electro ADDA C112MTFE/4

  Electro ADDA C160LFE-4/8

  Electro ADDA FC160L-8

  Electro ADDA FCP160MT-6

  Electro ADDA FC160MT-4

  Electro ADDA FC160M-4

  Electro ADDA FC160M-2

  Electro ADDA FC160LFECCL-4

  Electro ADDA C160MTFECCL-2

  Electro ADDA EG160M-4

  Electro ADDA EG225S-4

  Electro ADDA C180M-2

  Electro ADDA C180L-T

  Electro ADDA C180LTFECCL-8

  Electro ADDA FC200LT-4

  Electro ADDA FCP225MT-8/4

  Electro ADDA FC63-4,AF35L2

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774