Cảm biến TURCK - Sensor TURCK Việt Nam

Cảm biến TURCK - Sensor TURCK Việt Nam

Cảm biến Turck, Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến tính từ Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến Turck

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Turck Hàng Đầu Việt Nam : Cảm biến Turck, Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến tính từ Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck, 

  Cảm biến Turck là Thương Hiệu Hàng Đầu của Germany , Thương Hiệu đạt tiêu chuẩn của CHÂU ÂU , đang được phân phối toàn Thế giới .

  Công Ty chúng tôi Rất Hân hạnh là một trong những nhà cung cấp Cảm biến Turck của Việt Nam 

  Model : Cảm biến Turck

  Turck BI8U-MT18M-AP6X2-H1141

  Turck NI15U-MT18M-AP6X2-H1141

  Turck Ni15U-MT18E-AP6X-H1141

  Turck BI15U-M30-AN6X

  Turck BI15U-M30-AN6X-H1141

  Turck BI15U-M30-AP6X

  Turck BI15U-M30-AP6X-H1141

  Turck Bi15U-M30-RP6X-H1141

  Turck NI30U-M30-AN6X

  Turck NI30U-M30-AN6X-H1141

  Turck NI30U-M30-AP6X

  Turck NI30U-M30-AP6X-H1141

  Turck NI30U-M30-RP6X

  Turck NI30U-M30-RP6X-H1141

  Turck BI15U-EM30-AN6X-H1141

  Turck BI15U-EM30-AP6X

  Turck BI15U-EM30-AP6X-H1141

  Turck NI30U-EM30-AN6X-H1141

  Turck NI30U-EM30-AP6X-H1141

  Turck BI15U-EM30WD-AN6X

  Turck BI15U-EM30WD-AN6X-H1141

  Turck BI15U-EM30WD-AN6X-H1141/3GD

  Turck BI15U-EM30WD-AP6X

  Turck BI15U-EM30WD-AP6X-H1141

  Turck BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD

  Turck NI30U-EM30WD-AN6X

  Turck NI30U-EM30WD-AN6X-H1141

  Turck NI30U-EM30WD-AN6X-H1141/3D

  Turck NI30U-EM30WD-AP6X

  Turck NI30U-EM30WD-AP6X-H1141

  Turck NI30U-EM30WD-AP6X-H1141/3D

  Turck NI30U-EM30WD-RP6X 7M

  Turck BI15U-MT30-AN6X-H1141

  Turck BI15U-MT30-AP6X-H1141

  Turck NI30U-MT30-AN6X-H1141

  Turck NI30U-MT30-AP6X-H1141

  Turck NI4U-Q8SE-AN6X

  Turck NI4U-Q8SE-AN6X-V1131

  Turck NI4U-Q8SE-AP6X

  Turck NI4U-Q8SE-AP6X-V1131

  Turck NI4U-Q8SE-RP6X-V1131

  Turck BI8U-Q08-AN6X2

  Turck BI8U-Q08-AN6X2-V1131

  Turck BI8U-Q08-AP6X2

  Turck BI8U-Q08-AP6X2-V1131

  Turck BI20U-CK40-AN6X2-H1141

  Turck BI20U-CK40-AP6X2-H1141

  Turck BI20U-CK40-RP6X2-H1143

  Turck BI20U-CK40-VN4X2-H1141

  Turck BI20U-CK40-VP4X2-H1141

  Turck BI30U-CK40-AN6X2-H1141

  Turck BI30U-CK40-AP6X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-AN6X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-AP6X2

  Turck NI50U-CK40-AP6X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-RP6X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-RP6X2-H1143

  Turck NI50U-CK40-VN4X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-VP4X2-H1141

  Turck BI20U-CP40-AN6X2

  Turck BI20U-CP40-AP6X2

  Turck BI20U-CP40-AP6X2/3D

  Turck BI20U-CP40-AP6X2-H1141

  Turck BI20U-CP40-VN4X2

  Turck BI20U-CP40-VP4X2

  Turck BI30U-CP40-AN6X2

  Turck BI30U-CP40-AP6X2

  Turck NI50U-CP40-AN6X2

  Turck NI50U-CP40-AP6X2

  Turck NI50U-CP40-AP6X2-H1141

  Turck NI50U-CP40-VN4X2

  Turck NI50U-CP40-VP4X2

  Turck BI50U-Q80-AN6X2-H1141

  Turck BI50U-Q80-AP6X2-H1141

  Turck BI50U-Q80-AP6X2-H1141/3GD

  Turck BI50U-Q80-RP6X2-H1143

  Turck BI50U-Q80-VN4X2-H1141

  Turck BI50U-Q80-VP4X2-H1141

  Turck BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD

  Turck NI70U-Q80-AN6X2-H1141

  Turck NI70U-Q80-AP6X2-H1141

  Turck NI70U-Q80-VN4X2-H1141

  Turck NI70U-Q80-VP4X2-H1141

  Turck NI100U-K90SR-VN4X2

  Turck NI100U-K90SR-VN4X2-H1141

  Turck NI100U-K90SR-VP4X2

  Turck NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

  Turck BI1,5-EG08K-Y1?

  Turck BI1,5-EG08K-Y1-H1341?

  Turck BI1,5-EH6,5K-Y1

  Turck BI1,5-GS880-Y1

  Turck BI1,5-HS865-Y1

  Turck BI10-G30SK-Y1X

  Turck BI10-G30-Y1

  Turck BI10-G30-Y1X

  Turck BI10-G30-Y2X

  Turck BI10-G30-Y2X 20M

  Turck BI10-G30-Y2X 5M

  Turck BI10-M30-Y1X-H1141

  Turck BI10-P30SK-Y1X

  Turck BI10-P30-Y0/S100

  Turck BI10-P30-Y0X/S97

  Turck BI10-P30-Y1

  Turck BI10-P30-Y1X

  Turck BI15-CK40-Y1X-H1141

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774