Xi lanh JUFAN - Cylinder JUFAN Đại lý Tại Việt Nam

Xi lanh JUFAN - Cylinder JUFAN Đại lý Tại Việt Nam

Xi lanh thủy lực JUFAN, Xi lanh khí nén JUFAN, Cylinder JUFAN, Xi lanh JUFAN, Đại lý Xi lanh JUFAN, Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN, Nhà cung cấp Xi lanh JUFAN, Nhà phân phối Xi lanh JUFAN

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý Xi lanh JUFAN Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN Tại Việt Nam như : Xi lanh thủy lực JUFAN, Xi lanh khí nén JUFAN, Cylinder JUFAN, Xi lanh JUFAN, Đại lý Xi lanh JUFAN, Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN, Nhà cung cấp Xi lanh JUFAN, Nhà phân phối Xi lanh JUFAN

  Jufan Industrial Co., Ltd. được thành lập năm 1979, đã hoạt động trong ngành tự động hóa hơn 25 năm và hiện là một trong những nhà sản xuất lớn để sản xuất các sản phẩm liên quan đến khí nén, thủy lực và chân không và đóng vai trò là nhà tích hợp hệ thống của năng lượng và truyền tải chất lỏng lĩnh vực kiểm soát

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Model : Xi lanh JUFAN Tại Việt Nam 

  Xi lanh JUFAN HCA-140-FA-B-32 * 95ST-B-02

  Xi lanh JUFAN HCA-70-J-FA-C-40 * 300ST-B-03

  Xi lanh JUFAN MGHCA-140-FA-B-63 * 600ST-T * 2-02      

  Xi lanh JUFAN MGHCA-140-FA-B-80 * 700ST-T * 2-02

  Xi lanh JUFAN HCA-210-FA-63 * 60ST-HAB-02

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-FA-C-50 * 200ST-02

  Xi lanh JUFAN CXHCA-IN-LA-40 * 30ST-02

  Xi lanh JUFAN CXHCA-IN-SD-40 * 70ST-02

  Xi lanh JUFAN CXHCA-EX-LA-50 * 200ST-02

  Xi lanh JUFAN CXHCA-EX- J- SD-32 * 25ST- 03

  Xi lanh JUFAN MGCXHCA-IN-SD-40 * 100ST-NPN * 2-02

  Xi lanh JUFAN MGCXHCA-IN-SD-50 * 50ST-T * 2-02

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-EX-SD-50 * 20ST-T * 2

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA-IN-SD-80 * 80ST-T2

  Xi lanh JUFAN MGHC-A-140- * C-40-FA ST 100

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA SD-50-EX-30-T2 * 

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA SD-50-EX-40-T2 * 

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA SD-32-EX-40-T2 *

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-EX-SD-20*25ST-T2

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-IN-SD-50-50ST-T*2

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-IN-SD-40*25ST-T2

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-EX-SD-50*20ST-T*2

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA-IN-SD-80*80ST-T2

  Xi lanh JUFAN MGHC-A-140-FA-C-40*100ST

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA-EX-SD-50*30-T2

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA-EX-SD-50*40-T2

  Xi lanh JUFAN MG-CXHCA-EX-SD-32*40-T2

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-SD-C-100-200ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-TA-C-50*250ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-CA-C-50*50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-FA-C-32*100ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-FA-C-32*50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-TC-B-40*430ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-210-FA-B-63*510ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-SD-B-50*100ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-B-63*220ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-B-63*250ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-B-50*120ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-B-50*130ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-B-50*50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-TA-C-50*140ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-FA-C-32*50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-FA-C-32*50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-FA-C-50*60ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-TA-C-50*250ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-CA-C-50*50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-CA-B-80*750ST-Y

  Xi lanh JUFAN HC-A-70-SD-C-50*640ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-TA-B-125-740ST

  Xi lanh JUFAN H-CA-140-FA-C-180-50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-C-180*100ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-TA-B-125-740ST

  Xi lanh JUFAN H-CA-140-SD-C-180-50ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-C-80*110ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-B-80*150ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-C-125*600ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-CA-B-80*300ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-CA-B-100*310ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-SD-B-125-740ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-C-125*600ST

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-IN-SD-40-70ST

  Xi lanh JUFAN MGHC-A-70-TA-B-40-250ST

  Xi lanh JUFAN CXHC-A-IN-LA-40*30ST

  Xi lanh JUFAN CXHC-A-EX-SD-32-90ST

  Xi lanh JUFAN CXHC-A-EX-SD-40-130ST

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-IN-SD-40-70ST

  Xi lanh JUFAN CXHC-A-EX-SD-50*60ST

  Xi lanh JUFAN MGCHXC-A-EX-SD-50*35ST

  Xi lanh JUFAN MGHC-A-140-SD-B-50*145ST

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-SD-IN-50*100ST

  Xi lanh JUFAN MGCXHC-A-IN-SD-32*80ST

  Xi lanh JUFAN HC-A-140-FA-C-50*120ST

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774