Van VICKERS - Bơm VICKERS - Đại lý VICKERS tại việt nam

Van VICKERS - Bơm VICKERS - Đại lý VICKERS tại việt nam

Van điện từ VICKERS , Van khí nén VICKERS, Van điều khiển VICKERS, Van thủy lực VICKERS, Van áp xuất VICKERS, Đại lý Van VICKERS, Nhà phân phối Van VICKERS, Đại lý phân phối Van VICKERS

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Van điện từ VICKERS - Đại lý Van VICKERS

  Van VICKERS

  Van VICKERS tại việt nam

  Van Servo van công nghiệp

  Từ các kim loại chính, chế biến gỗ và giấy đến nhựa, sản xuất và hơn nữa, van servo SX4 từ Eaton là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng điều khiển vòng kín. Họ cung cấp cho hệ thống chính xác vị trí chính xác, tốc độ lặp lại và lực lượng dự đoán được, và điều chỉnh mô-men xoắn, vượt trội hơn sự cạnh tranh trong những ứng dụng vòng khép kín nhất.

  Các ứng dụng phổ biến bao gồm máy ép, kim loại chính, nhựa, bột giấy và giấy, thiết bị kiểm tra và mô phỏng, điều khiển tuabin (hơi nước) và chế biến gỗ.

  Công Ty Châu Thiên Chí là đại lý phân phối VICKERS tại việt nam .

  Chúng tôi chuyên cung cấp : van VICKERS , bơm VICKERS , bơm thủy lực VICKERS , bơm piston VICKERS ...

  Van điều khiển VICKERS - Đại lý Van VICKERS

  valve VICKERS DG4V 5 2C M U C6 20

  valve VICKERS DG4V 5 2N M U C6 20

  valve VICKERS DG4V 3 2A M U D6 20

  valve VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2N-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2AL-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-FW-B6-60 870116

  valve VICKERS DG4V-3-0A-M-U-B6-60

  valve VICKERS DG4V-3-0B-M-U-C6-60

  valve VICKERS DG4V-3-0B-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-22A-MUD660

  valve VICKERS DG4V-3-22A-M-U-D6-60

  valve VICKERS DG4V-3-22A-M-U-H7-60-EN2-1

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-U1-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-U-C6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-VM-U-C6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-VM-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-Z-M-U-A6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2C-M-FW-B6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2N-M-U-A6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2N-M-U-C6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-U-C-60

  valve VICKERS DG4V-3-2C-H-U-L-CDL-60

  valve VICKERS DG4V-3S-6C-M-FW-B5-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2N-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-5-6C-M-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-3-2N-M-U-D6-60

  valve VICKERS DG4V-3-33C208-MUHH760

  valve VICKERS DG4V-3-33C-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-52BL-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-6C-M-P2-T7-52

  valve VICKERS DG4V-3-2A-A-D24-6Y

  valve VICKERS DG4M4-34C-20-JA

  valve VICKERS DG4V-3-2AL-MU-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2C-M-U-D6-60

  valve VICKERS DG4V-3-2C-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-5-0A-A-D-24-6Y

  valve VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-6C-VM-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-6N-M-FTWL-B6-60

  valve VICKERS DG4V-3-7C-M-U-D6-60

  valve VICKERS DG4V-3-8C-M-P7-H-7-50

  valve VICKERS DG4V-3-8C-VM-U-C6-61

  valve VICKERS DG4V-3-8C-VM-U-C6-61

  valve VICKERS DG4V-3S-0B206-M-U-H5-60-EN493

  valve VICKERS DG4V-3S-0C-M-U-H5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-2A-M-FTWL-B5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-2A-M-FTWL-H5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-2A-MUC560

  valve VICKERS DG4V-3S-2A-M-U-G5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-2B200-M-U-SH5-60

  valve VICKERS DG4V-3-2A-A-D24-6Y

  valve VICKERS DG4V-5-0A-A-D-24-6Y

  valve VICKERS DG4V-3S-2N-M-U-B5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-2N-VM-U-H5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-6C-M-U-B5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-6C-M-U-H5-60

  valve VICKERS DG4V-3S-OBL-M-FPA5WL-D5-60

  valve VICKERS DG4V4-012C-M-U-H-5-10

  valve VICKERS DG4V4-012N-M-PBWL-B-5-10

  valve VICKERS DG4V-5-0A-M-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-3-2N-M-U-H7-60

  valve VICKERS DG4V-5-6C-M-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-5-0C-MU-A6-20

  valve VICKERS DG4V-5-0C-M-U-ED6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2AJ-Z-M-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2A-MP7-LB6-40

  valve VICKERS DG4V-5-2A-M-P7L-H-7-40

  valve VICKERS DG4V-5-2A-MU-A6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2A-M-U-C6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2A-M-U-EH6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2A-VM-U-C6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2B-M-PL-B-6-40

  valve VICKERS DG4V-5-2C-M-U-A6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2C-M-U-EH6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2N-M-P7L-H-740

  valve VICKERS DG4V-5-2N-M-P7L-H-7-40

  valve VICKERS DG4V-5-2N-M-U-C6-20

  valve VICKERS DG4V-5-2N-M-U-EK6-20

  valve VICKERS DG4V-5-33CJ-MUH620-J99

  valve VICKERS DG4V-5-33CJ-VM-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-5-33C-M-P7L-H7-40

  valve VICKERS DG4V-5-33C-M-P7L-H740

  DG4V-5-6CJ-H-VM-U-H6-20

  valve VICKERS DG4V-5-6C-M-P7L-H-7-40

  valve VICKERS DG4V-5-6C-MU-EK6-20

  valve VICKERS DG4V-5-8CJ-VM-U-H6-20

  valve VICKERS DG5S-8-2A-K-M-FW-B5-30

  valve VICKERS DG5S-8-2A-M-FW-B5-30

  valve VICKERS DG5S-8-6C-M-U-H5-30

  valve VICKERS DG5S-H8-0C-E-M-U-B5-50

  valve VICKERS DG5S-H8-2C-2-T-M-U-H5-50

  valve VICKERS DG5S-H8-4C-E-VM-U-A5-50

  valve VICKERS DG5S-H8-4C-E-VM-U-A5-50

  valve VICKERS DG5S-H8-4C-E-VM-U-H5-50

  valve VICKERS DG5V-10-S-33C-H-3-E-M-FT-WL-H-10

  valve VICKERS DG5V-5-2N-T-M-U-C5-20

  valve VICKERS DG5V-7-2C-3-E-M-FTWL-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-2C-T-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-2N-2-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-2N-3-E-M-U-A6-30

  valve VICKERS DG5V-7-31C-2-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-31C-2-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-33C-1-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-33C-3-T-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-33C-T-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-52C-2-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-6C-2-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-6C-M-U-C6-30

  valve VICKERS DG5V-7-6C-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-6C-T-M-U-B5-40

  valve VICKERS DG5V-7-6C-T-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-6C-T-V-M-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-6C-VM-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-7-8C-VM-U-H5-40

  valve VICKERS DG5V-H8-2C-M-U-C6-21

  valve VICKERS DG5V-H8-6C-VM-U-H5-30

  valve VICKERS DGMC2-3-AT-AW-BT-AW-41

  valve VICKERS DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41

  valve VICKERS DGMC2-3-AT-CW-BT-BW-41

  valve VICKERS DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41

  valve VICKERS DGMC2-5-AT-GW-BT-GW-B-30

  valve VICKERS DGMC-3-AT-BW-41

  valve VICKERS DGMC-3-PT-BW-41

  valve VICKERS DGMC-3-PT-CW-S-41

  valve VICKERS DGMC-3-PT-GW-B-41 870235

  valve VICKERS DGMC-5-AT-FW-B-30

  valve VICKERS DGMC-5-PT-FW-B-30

  valve VICKERS DGMDC-3-BYL-20

  valve VICKERS DGMDC-3-X-TL-41

  valve VICKERS DGMDC-3-X-TM-41

  valve VICKERS DGMDC-3-Y-AK-BK-41

  valve VICKERS DGMDC-3-Y-AM-BM-41

  valve VICKERS DGMDC-3-Y-PK-41

  valve VICKERS DGMDC-5-X-TN-30

  valve VICKERS DGMFN 3 Y A2W B2W 41

  valve VICKERS DGMFN-3-X-A1W-41

  valve VICKERS DGMFN-3-X-A2W-40

  valve VICKERS DGMFN-3-X-A2W-B2W-41

  valve VICKERS DGMFN-3-X-B1W-41

  valve VICKERS DGMFN-3-X-B2W-41

  valve VICKERS DGMFN-3-Y-A2H-B2H-41

  valve VICKERS DGMFN-3Y-A2W-B2W-40J-

  valve VICKERS DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41

  valve VICKERS DGMFN-3-Y-B2W-41

  valve VICKERS DGMFN-3-Z-P2H-41

  valve VICKERS DGMFN-3-Z-T2H-41

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774