Van điều khiển Duplomatic - Đại lý van Duplomatic tại việt nam

Van điều khiển Duplomatic - Đại lý van Duplomatic tại việt nam

Van điều khiển Duplomatic, Van điện từ Duplomatic, Van khí nén Duplomatic, Van thủy lực Duplomatic, Van hướng Duplomatic, Van áp suất Duplomatic, Van dòng chảy Duplomatic, Đại lý van Duplomatic, Nhà cung cấp van Duplomatic, Nhà phân phối van Duplomatic, Đại lý phân phối van Duplomatic

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Van áp suất Duplomatic - Đại lý van Duplomatic tại việt nam 

  Công Ty Châu thiên Chí là Đại lý phân phối van Duplomatic tại việt nam .

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Duplomatic như : van khí nén Duplomatic, van điện từ Duplomatic, van điều khiển Duplomatic, van áp suất Duplomatic, van dòng chảy Duplomatic, van điện từ Duplomatic, van thủy lực Duplomatic, van hướng Duplomatic, bơm thủy lực Duplomatic, bơm piston Duplomatic, Đại lý van Duplomatic, Nhà cung cấp van Duplomatic, Nhà phân phối van Duplomatic, Đại lý phân phối van Duplomatic....

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Van thủy lực Duplomatic - Đại lý van Duplomatic tại việt nam

  Duplomatic PCM3-P8/10N

  Duplomatic PCM3-PTV/10N

  Duplomatic PCM3-PT4/10N

  Duplomatic PCM3-PT8/10N

  Duplomatic PCM3-PTV/10N/K1

  Duplomatic PCM5-P4/11N

  Duplomatic PCM5-P8/11N

  Duplomatic PCM5-PT8/11N

  Duplomatic FSI-TB012-M90S/10-0

  Duplomatic FSI-TB034-M90S/10-0

  Duplomatic FSI-TB100-M90S/10-0

  Duplomatic FSI-TB114-M90S/10-0

  Duplomatic FSI-TB112-M90S/10-0

  Duplomatic FSI-TB200-M90S/10-0

  Duplomatic FSI-TB212-M90S/10-0

  Duplomatic FSTE-212-M90S/10

  Duplomatic FRT-TB012-F25S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB034-P10S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB034-F10S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB034-F25S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB100-P10S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB100-F25S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB114-F10S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB114-F25S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB112-F10S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB112-F25S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB200-F10S/10N-B

  Duplomatic FRT-TB200-F25S/10N-B

  Duplomatic FRTE-012-P10S/10N

  Duplomatic FRTE-012-F25S/10N

  Duplomatic FRTE-034-P10S/10N

  Duplomatic FRTE-034-F10S/10N

  Duplomatic FRTE-034-F25S/10N

  Duplomatic FRTE-100-P10S/10N

  Duplomatic FRTE-100-F10S/10N

  Duplomatic FRTE-100-F25S/10N

  Duplomatic FRTE-114-P10S/10N

  Duplomatic FRTE-114-F10S/10N

  Duplomatic FRTE-114-F25S/10N

  Duplomatic FRTE-112-F10S/10N

  Duplomatic FRTE-112-F25S/10N

  Duplomatic FRTE-200-F10S/10N

  Duplomatic PST2 / 21N-K1 / K

  Duplomatic PST4 / 21N-K1 / K

  Duplomatic PST6 / 21N-K1 / K

  Duplomatic PST8 / 21N-K1 / K

  Duplomatic PTH-100 / 20E0-K10

  Duplomatic PTH-100 / 20E1-K10

  Duplomatic PTH-250 / 20E0-K10

  Duplomatic PTH-250 / 20E1-K10

  Duplomatic PTH-400 / 20E0-K10

  Duplomatic PTH-400 / 20E1-K10

  Duplomatic CR6 / 22NL

  Duplomatic CR5 / 22NL

  Duplomatic CR2 / 22N

  Duplomatic CR3 / 22N

  Duplomatic CR4 / 22N

  Duplomatic CR5 / 22N

  Duplomatic CR5 / 22V

  Duplomatic CR5 / 22V

  Duplomatic CR6 / 22N

  Duplomatic CR2 / 22N / K

  Duplomatic CR3 / 22N / K

  Duplomatic CR4 / 22N / K

  Duplomatic CR5 / 22N / K

  Duplomatic CR6 / 22N / K

  Duplomatic CRQ3 / 12

  Duplomatic CRQ5 / 12

  Duplomatic CRQ6 / 12

  Duplomatic CRQ6 / 12 / V

  Duplomatic CRQ4 / M1 / ​​12

  Duplomatic CRQ6 / M1 / ​​12

  Duplomatic CRQ6 / M1 / ​​12 / V

  Duplomatic PRK10-070 / 11N

  Duplomatic PRK10-350 / 11N

  Duplomatic DBV-250/10N

  Duplomatic DBV-300/10V

  Duplomatic DBV-200/10N/K

  Duplomatic DBV-050/10N

  Duplomatic DBV-100/10N

  Duplomatic DBV-300/10N

  Duplomatic DBV-200/10N

  Duplomatic PCK06-PTV/10N

  Duplomatic CD1-W6/10

  Duplomatic CD1-W3/10

  Duplomatic CD1-W3/10/V

  Duplomatic CD1-W4/M1/10

  Duplomatic CD1-W5/M1/10

  Duplomatic RM2-W3/31N

  Duplomatic RM2-W4/31N

  Duplomatic RM2-W5/31N

  Duplomatic RM2-W6/31N

  Duplomatic RM2-W5/31V

  Duplomatic RM3-W5/30

  Duplomatic RM3-W6/30

  Duplomatic RM3-W3/30

  Duplomatic RM3-W4/30

  Duplomatic RM3-W6/30/V

  Duplomatic RM2-W4/31N/K

  Duplomatic RM2-W5/31N/K

  Duplomatic RM2-W6/31N/K

  Duplomatic RM3-W3/M1/30

  Duplomatic RM3-W4/M1/30

  Duplomatic RM3-W5/M1/30

  Duplomatic RM3-W6/M1/30

  Duplomatic MRQA-3/1/42

  Duplomatic MRQA-5/1/42

  Duplomatic MRQA-6/1/42

  Duplomatic MRQA-5/2/42

  Duplomatic MRQA-3/1/C/42

  Duplomatic MRQA-5/1/C/42

  Duplomatic MRQA-6/1/C/42

  Duplomatic MRQA-5/2/C/42

  Duplomatic RQ3-P5/41

  Duplomatic RQ5-P5/41

  Duplomatic RQ7-P5/41

  Duplomatic RQ5-W5/41

  Duplomatic RQ7-W5/41

  Duplomatic RQ3-P6/41

  Duplomatic RQA5-P5/1/I/42

  Duplomatic RQR3-P5/1/I/42

  Duplomatic RQR5-P5/1/I/42

  Duplomatic RQ5-P6/41

  Duplomatic RQ5-W6/41

  Duplomatic RQ7-W6/41

  Duplomatic RQ7-P6/41

  Duplomatic RQA5-P5/1/42

  Duplomatic RQ5-W3/41

  Duplomatic RQA5-P5/1/I/42/V

  Duplomatic RQR5-P6/1/I/

   

   

   

   

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774