Sensor Datalogic - Cảm biến Datalogic CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Sensor Datalogic - Cảm biến Datalogic CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Cảm biến Datalogic, Sensor Datalogic, Cảm biến màu Datalogic, Cảm biến quang Datalogic, Cảm biến ánh sáng Datalogic, Nhà cung cấp cảm biến Datalogic

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Sensor Datalogic - Cảm biến Datalogic

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Cảm biến Datalogic Made in Italy Tại Việt Nam : Cảm biến Datalogic, Sensor Datalogic, Cảm biến màu Datalogic, Cảm biến quang Datalogic, Cảm biến ánh sáng Datalogic, Cảm biến áp suất Datalogic, Cảm biến tiệm cận Datalogic, Cảm biến tính từ Datalogic, Nhà cung cấp cảm biến Datalogic

  Datalogic cung cấp phạm vi cảm biến rộng nhất cho các mục đích phổ biến và ứng dụng, chẳng hạn như cảm biến màu sắc, độ tương phản và phát quang, cảm biến ngã ba để phát hiện nhãn, cũng như các thiết bị để đo chiều và khoảng cách.

  Model : Cảm biến Datalogic

  Datalogic MATRIX 210 214-100

  Datalogic TL46-WL-815

  Datalogic S50-PA-2-T01-PP

  Datalogic DL SR2-01 24

  Datalogic S10-5-C30-72

  Datalogic IS-12-D1-S2

  Datalogic TC1100-1100

  Datalogic DS50 AF-211

  Datalogic S50-ML-5-F01-PP

  Datalogic LDu-015

  Datalogic S50-PA-5-B01-PP

  Datalogic US30-PR-5-N13-OH

  Datalogic DS2100-1110

  Datalogic S50-PH-5-G00-XG

  Datalogic S5-1-A2-10

  Datalogic TLU-415C

  Datalogic TL46-W-815G

  Datalogic S50-PA-5-B01-NN

  Datalogic IS-40-Y6-S3

  Datalogic DS2100N-1210

  Datalogic TL10-011

  Datalogic S90-MA-5-N03-PH

  Datalogic S3Z-PR-2-M01-NL

  Datalogic S50-PL-5-C01-PP

  Datalogic DS6300-105-012

  Datalogic S50-MA-5-C01-PP

  Datalogic S50-PA-2-C10-NN

  Datalogic S6-5-M25

  Datalogic S5-5-G8-05

  Datalogic OF-36-ST-20

  Datalogic S3S-B2 DL

  Datalogic S50-PA5-B01PP

  Datalogic DS6500-200-010

  Datalogic DL910 DL910-61

  Datalogic S41-2-C-N

  Datalogic S6-1-A6

  Datalogic F30I-111 HI-RES

  Datalogic S6-5-C200

  Datalogic TLµ-111

  Datalogic S5-5-A2-88

  Datalogic ET3-5-C15

  Datalogic ET3-5-C70

  Datalogic ET3-0341

  Datalogic S50-PA-5-B01-NN

  Datalogic DS2-05-07-060-JV

  Datalogic S5-1-C8-15-D1

  Datalogic IS-12-H1-S2

  Datalogic DS2100N-1200

  Datalogic S5-5-A4-30

  Datalogic SDS10-5-M12.32

  Datalogic SR31-0

  Datalogic TLB0-011

  Datalogic SG2-30-030-OO-X

  Datalogic TLB0-011

  Datalogic SG2-30-030-OO-X

  Datalogic S1-1-Z

  Datalogic S5-5-C8-70-D1

  Datalogic SDS5-5-M10-70

  Datalogic S15-PA-2-C00-PK

  Datalogic DS2-05-07-060-JV

  Datalogic DS2100N-1400

  Datalogic ET3-5-C15

  Datalogic S3T-R-C50

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774