Nhà cung cấp Khớp Nối - Coupling WESTCAR Việt Nam

Nhà cung cấp Khớp Nối - Coupling WESTCAR Việt Nam

Khớp nối Westcar, Coupling Westcar, Khớp nối trục Westcar, Khớp nối nhanh Westcar, Khớp nối bánh răng Westcar, Nhà cung cấp Khớp nối Westcar

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Khớp Nối - Coupling Westcar

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Khớp nối Westcar Tại Việt Nam : Khớp nối Westcar, Coupling Westcar, Khớp nối trục Westcar, Khớp nối nhanh Westcar, Khớp nối bánh răng Westcar, Nhà cung cấp Khớp nối Westcar.

  Westcar Fluid Couplings được thiết kế cho các ứng dụng khởi động mềm có đặc điểm kỹ thuật cao. Được thiết kế để giảm tải sốc của động cơ truyền động và cung cấp cho nhà máy của bạn độ tin cậy và độ bền tối ưu. Khớp nối Rotofluid cung cấp dầu đầy liên tục để tăng tốc mượt mà, dòng khởi động thấp hơn và bảo vệ quá tải.

  Model : Khớp nối Westcar

  Westcar K-02-LRV-6 

  Westcar CA 55S K2

  Westcar K-03-LRV-6 

  Westcar CA 55D K2

  Westcar K-2N-LRV-7

  Westcar CA 55D K3

  Westcar K-3N-LRV-7

  Westcar CA 65S K2

  Westcar K-1-LRU-1   

  Westcar CA 65D K2

  Westcar K-3-LRU-1   

  Westcar CA 75PS K2

  Westcar K-1-LRU-2   

  Westcar CA 75PD K2

  Westcar K-3-LRU-2   

  Westcar CA 75PD K3

  Westcar K-01-LRU-3 

  Westcar CA 80P K2

  Westcar K-03-LRU-3 

  Westcar CA 80P K3

  Westcar K-04-LRU-3 

  Westcar CA 85PD K2

  Westcar K-01-LRU-4 

  Westcar CA 85PD 915 K2

  Westcar K-02-LRU-4 

  Westcar CA 90P K2

  Westcar K-02-LRU-5

  Westcar CA KLM 330

  Westcar K-02-LRU-6 

  Westcar CA KLM 650

  Westcar K-02-LRU-6 

  Westcar CA KLM 1260

  Westcar K-2N-LRU-7

  Westcar CA KLM 3160

  Westcar K-3N-LRU-7

  Westcar CA KLM 4630

  Westcar K-1-FRV-2   

  Westcar CA KLM 330LL

  Westcar K-1-FRV-3   

  Westcar CA KLM 650LL

  Westcar K-3-FRV-3   

  Westcar CA KLM 1260LL

  Westcar K-1-FRV-4   

  Westcar CA KLM 3160LL

  Westcar K-3-FRV-4   

  Westcar CA KLM 4630LL

  Westcar K-4-FRV-4   

  Westcar CA 55S WAG-G

  Westcar K-1-FRV-5   

  Westcar CA 55D WAG-G

  Westcar K-2-FRV-5   

  Westcar CA 65S WAG-G

  Westcar K-2-FRV-7   

  Westcar CA 65D WAG-G

  Westcar K-3-FRV-7   

  Westcar CA 75PS WAG-G

  Westcar K-2N-FRV-8

  Westcar CA 75PD WAG-G

  Westcar K-3N-FRV-8

  Westcar CA 80P WAG-G

  Westcar K-2N-FRV-8x2     

  Westcar CA 85PD WAG-G

  Westcar K-3N-FRV-8x2     

  Westcar CA 85P 915 WAG-G

  Westcar K-2N-AB-8  

  Westcar CA 90P WAG-G

  Westcar K-3N-AB-8  

  Westcar K1-FR 3

  Westcar K-2N-AB-8M        

  Westcar K3-FR 3

  Westcar K-3N-AB-8M        

  Westcar 25 K2-FR 4

  Westcar K-2-AB-9     

  Westcar K1-FR 4

  Westcar K-3-AB-9     

  Westcar K3-FR 4

  Westcar K-1-FRD-3   

  Westcar K1-FR 5

  Westcar K-3-FRD-3   

  Westcar K2-FR 5

  Westcar K-1-FRD-4   

  Westcar K2-FR 6

  Westcar K-3-FRD-4   

  Westcar K3-FR 6

  Westcar K-4-FRD-4   

  Westcar K2-FR 8

  Westcar K-1-FRD-5   

  Westcar K3-FR 8

  Westcar K-2-FRD-5   

  Westcar K2-FR 7

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774