Nhà cung cấp Encoder TR Electronic Việt Nam

Nhà cung cấp Encoder TR Electronic Việt Nam

Encoder TR Electronic, Bộ mã hóa TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay TR Electronic, Bộ mã hóa gia tăng TR Electronic, Đại lý Encoder TR Electronic, Nhà phân phối Encoder TR Electronic, Nhà cung cấp Encoder TR Electronic, Đại lý phân phối Encoder TR Electronic

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ mã hóa Encoder TR Electronic

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder TR Electronic Hàng Đầu Tại Việt Nam : Encoder TR Electronic, Bộ mã hóa TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay TR Electronic, Bộ mã hóa gia tăng TR Electronic, Đại lý Encoder TR Electronic, Nhà phân phối Encoder TR Electronic, Nhà cung cấp Encoder TR Electronic, Đại lý phân phối Encoder TR Electronic

  Bộ mã hóa quay tuyệt đối, bộ mã hóa quay gia tăng và bộ mã hóa được kích hoạt bằng dây

  Bộ mã hóa quay TR-Electronic với chức năng quét quang học hoặc từ tính có được vị trí chính xác trong sản xuất thép, nhà máy điện gió, cần cẩu và tàu cũng như trong các phiên bản chống cháy nổ trong dây chuyền sơn. Các phiên bản thu nhỏ đảm bảo vị trí chính xác trong công nghệ y tế và bộ mã hóa quay tuyệt đối được phê duyệt bởi SIL3 đảm bảo an toàn cần thiết.

  Model : Encoder TR Electronic

  TR Electronic CE100M 100-01361

  TR Electronic ZH65M 175-00003

  TR Electronic CE65M 110-00025

  TR Electronic ZH81M 260-00018

  TR Electronic CE65M 110-00444

  TR Electronic CE65M 110-02789

  TR Electronic SL3010 40-720-004

  TR Electronic CE65M 110-01967

  TR Electronic CE100M 100-01337

  TR Electronic CE100M 100-00390

  TR Electronic CE65M 110-02041

  TR Electronic CE100M 100-01360

  TR Electronic CE65M 110-01130

  TR Electronic CE65M 110-01217

  TR Electronic CE65M 110-01968

  TR Electronic CE65S 111-00202

  TR Electronic PU10 491-00002

  TR Electronic LA-80-300-A

  TR Electronic CE100S 102-00006

  TR Electronic IE58A 219-00772

  TR Electronic CE100MP01

  TR Electronic LA41K 305-000150

  TR Electronic LE200 2200-00112

  TR Electronic CE65M 110-01460

  TR Electronic CH58M 5842-00016

  TR Electronic LA66K 312-01046

  TR Electronic ZE115M 173-00001

  TR Electronic CE100M 100-00988

  TR Electronic CE100M 100-00877

  TR Electronic LA41K-700

  TR Electronic HE-58-S 207-00001

  TR Electronic CE65M 110-02572

  TR Electronic CE65M 110-01646

  TR Electronic CE65M 110-00653

  TR Electronic ZE65S 170-50022

  TR Electronic CE65M 110-00636

  TR Electronic CE65M 110-02340

  TR Electronic CE65M 110-02627

  TR Electronic CE100M 100-00117

  TR Electronic IH-76A 243-00067

  TR Electronic CNTT-10 490-00009

  TR Electronic AE100M 200-00084

  TR Electronic CE65M 110-01470

  TR Electronic CE65M 110-01926

  TR Electronic LP38 307-00032

  TR Electronic CE65M 110-01460

  TR Electronic CE100M 100-01163

  TR Electronic LP38 307-00620

  TR Electronic CE100M 100-01169

  TR Electronic PU10 491-00002

  TR Electronic CE65MP 110-02269

  TR Electronic CE65M 110-01460

  TR Electronic LE200 2200-00112

  TR Electronic ZH81M 260-00018

  TR Electronic CE65M 110-01542

  TR Electronic HE58S 207-00013

  TR Electronic CE58M 5802-00013

  TR Electronic CE65M 110-00636

  TR Electronic HE58S 207-00168

  TR Electronic CE65M 110-01909

  TR Electronic CE65M 110-01451

  TR Electronic CE65M 110-01476

  TR Electronic CE65M 110-01542

  TR Electronic HE65 205-00339

  TR Electronic HE58S 207-00037

  TR Electronic IE58A 219-00592

  TR Electronic IE58A 219-00539

  TR Electronic CE100M 100-01169

  TR Electronic CE100M 100-00960

  TR Electronic CE65M 110-02521

  TR Electronic HE65M 205-00322

  TR Electronic PU10 491-00002

  TR Electronic CE65S 111-00169

  TR Electronic ZE65M 171-50124

  TR Electronic ZE115M 173-00001

  TR Electronic CE58M 582-00013

  TR Electronic CE65M 110-00927

  TR Electronic CE-65 CE-58-S

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774