Nhà cung cấp Encoder LIKA - Bộ mã hóa LIKA

Nhà cung cấp Encoder LIKA - Bộ mã hóa LIKA

Encoder Lika, Bộ mã hóa Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Bộ mã hóa gia tăng Lika, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ mã hóa tính từ Lika, Nhà cung cấp Encoder Lika

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Encoder Lika - Bộ mã Hóa Lika

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder LIKA Tại Việt Nam : Encoder Lika, Bộ mã hóa Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Bộ mã hóa gia tăng Lika, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ mã hóa tính từ Lika, Nhà cung cấp Encoder Lika

  Lika Electronic là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo lường vị trí. Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Lika Electronic đã phát triển và sản xuất các bộ mã hóa tăng dần và tuyệt đối, quang học và từ tính, quay và tuyến tính, cảm biến gia tăng và tuyệt đối, hệ thống đo từ tính tuyến tính và tuyệt đối, bộ truyền động quay, hiển thị, bộ chuyển đổi tín hiệu và giao diện bộ mã hóa.

  Model : Encoder Lika

  Lika C82-H-1024ZCU440PL10/S509E

  Lika CK58-H-1024ZCU415R

  Lika C58R-H-2048ZCU415 12 PPR

  Lika I58-H-1024-ZCU-48-RL7

  Lika C50 H 1024ZCU410

  Lika C50-H-100ZCU410

  Lika IT65-Y-500ZND2CRQ

  Lika I58-H-600ZCZ46R

  Lika C50-H-600ZCU410L1

  Lika I58-Y-400MNC210/S425

  Lika TQ65-Y-50ZND2CR/S3

  Lika AS180-GY-10-S306

  Lika I58-Y-1000ZN-F28R

  Lika I58-H-500ZCU46RL2

  Lika I58-H-1000ZCU46RL2

  Lika I58-H-1024ZCU46RL2

  Lika I58-H-2048ZCU46RL2

  Lika I58-H-2500ZCU46RL2

  Lika AMC6013/4096P

  Lika AMC6012/4096P

  Lika AMC5813/4096P

  Lika AMC5812/4096P

  Lika AM58S12/4096P

  Lika AMC5913/4096P

  Lika AMC5912/4096P

  Lika I41-H-360ZCU46L2

  Lika I41-H-200ZCU46L2

  Lika I41-H-100ZCU46L2

  Lika HX861900220-1024

  Lika SMI5-R-L-1-3

  Lika C50-H-1024-ZCU410PL6

  Lika I41-H-1000ZCU46L2

  Lika I41-H-600ZCU46R

  Lika I41-H-500ZCU46L2

  Lika C80-H-1024ZCU430L2

  Lika TQ65-Y-1000BND1C

  Lika I58-H-500ZCU46RL2

  Lika I58-H-500ZCZ46R

  Lika I58-H-1000ZCU46RL2

  Lika I58-H-1000ZCZ46R

  Lika I58-H-1024ZCU46RL2

  Lika I58-H-1024ZCZ46R

  Lika I58-H-2048ZCU46RL2

  Lika I58-H-2048ZCZ46R

  Lika I58-H-2500ZCU46RL2

  Lika I58-H-2500ZCZ46R

  vI58-H-500ZCZ46

  Lika I58S-H-500ZCZ410R

  Lika I58-H-1000ZCZ46

  Lika I58S-H-1000ZCZ410R

  Lika I58-H-1024ZCZ46

  Lika I58S-H-1024ZCZ410R

  vI58-H-2048ZCZ46

  Lika I58S-H-2048ZCZ410R

  Lika I58-H-2500ZCZ46

  Lika I58S-H-2500ZCZ410R

  Lika C50-H-100ZCU410

  Lika C50-H-360ZCU410

  Lika C50-H-500ZCU410

  Lika C50-H-1000ZCU410L2

  Lika C50-H-1024ZCU410L2

  Lika CK41-H-1000ZCU46L2

  Lika CK41-H-1024ZCU46L2

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774