Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon Việt Nam

Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon Việt Nam

Cảm biến Thermokon, Cảm biến nhiệt độ Thermokon, Cảm biến tính từ Thermokon, Cảm biến áp suất Thermokon, Đại lý Cảm biến Thermokon, Đại lý phân phối Cảm biến Thermokon, Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon, Nhà phân phối Cảm biến Thermokon

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý Cảm biến Thermokon

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon Hàng đầu Tại Việt Nam : Cảm biến Thermokon, Cảm biến nhiệt độ Thermokon, Cảm biến tính từ Thermokon, Cảm biến áp suất Thermokon, Đại lý Cảm biến Thermokon, Đại lý phân phối Cảm biến Thermokon, Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon, Nhà phân phối Cảm biến Thermokon

  Cảm biến Thermokon Là Thương Hiệu Hàng đầu của Germany đạt tiêu chuẩn quốc tế , được rất nhiều các nhà máy lớn sử dụng trên toàn thế giới .

  Công ty Chúng tôi rất Hân Hạnh được là Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon Hàng đầu Tại Việt Nam 

  Model : Cảm biến Thermokon

  Thermokon FTK400AS NTC1,8k

  Thermokon FTK140VS NTC1,8k

  Thermokon FTK270VS NTC1,8k

  Thermokon FTK400VS NTC1,8k

  Thermokon FTK140AS NTC10k

  Thermokon FTK270AS NTC10k

  Thermokon FTK400AS NTC10k

  Thermokon FTK140VS NTC10k

  Thermokon FTK270VS NTC10k

  Thermokon FTK400VS NTC10k

  Thermokon FTK140AS NTC20k

  Thermokon FTK270AS NTC20k

  Thermokon FTK400AS NTC20k

  Thermokon FTK140VS NTC20k

  Thermokon FTK270VS NTC20k

  Thermokon FTK400VS NTC20k

  Thermokon FTK140AS LM235Z

  Thermokon FTK270AS LM235Z

  Thermokon FTK400AS LM235Z

  Thermokon FTK140VS LM235Z

  Thermokon FTK270VS LM235Z

  Thermokon FTK400VS LM235Z

  Thermokon LCN-FTK140VV

  Thermokon LCN-FTK270VV

  Thermokon LCN-FTK400VV

  Thermokon LCN-FTW04

  Thermokon LCN-FTW04VV

  Thermokon LCN-FTW04LON

  Thermokon LCN-FTW04 RS485

  Thermokon LC-FA54

  Thermokon LC-FTA54

  Thermokon LC-FA54A

  Thermokon LC-FA54V

  Thermokon LC-FA54V

  Thermokon FP100A

  Thermokon FP100V

  Thermokon FTP100AS PT100

  Thermokon FTP100VS PT100

  Thermokon FSK01

  Thermokon FSR01

  Thermokon WK01

  Thermokon WK01ext

  Thermokon WK01 24V

  Thermokon WK01 230V

  Thermokon WK01ext 24V

  Thermokon WK01ext 230V

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774