Nhà Cung Cấp Bơm SEIM Việt Nam

Nhà Cung Cấp Bơm SEIM Việt Nam

Bơm Seim, Bơm trục vít Seim , Bơm Ly tâm Seim, Bơm dầu Seim, Bơm thủy lực Seim, Nhà cung cấp Bơm Seim

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm SEIM

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm SEIM Hàng đầu Việt Nam : Bơm Seim, Bơm trục vít Seim , Bơm Ly tâm Seim, Bơm dầu Seim, Bơm thủy lực Seim, Nhà cung cấp Bơm Seim, 

  Máy bơm trục vít SEIM từ Ý cung cấp những đổi mới trong lĩnh vực máy bơm trục vít để bơm chất lỏng nhớt như dầu, chất lỏng thủy lực và dầu nhiên liệu. Bơm trục vít ba cánh quạt lý tưởng cho các ứng dụng bơm bôi trơn OEM của các thiết bị nặng như máy nén và các ứng dụng thủy lực nặng khác.

  Model : Bơm SEIM

  SEIM PA025#6.0M

  SEIM PA029#6.0M

  SEIM PA032#4.0M

  SEIM PA040#4.0M

  SEIM PA045#4.0M

  SEIM PA055#4.0M

  SEIM PA060#4.0M

  SEIM PA072#4.0M

  SEIM PCX025#6.R

  SEIM PCX032#4.R

  SEIM PCX045#4.R

  SEIM PCX055#4.R

  SEIM PCX060#4.R

  SEIM PCX072#3.R

  SEIM PCX083#3.R

  SEIM PCX102#3.R

  SEIM PCX126#3.R

  SEIM PCX156#3.R

  SEIM PCXV032

  SEIM PCXV040

  SEIM PCXV045

  SEIM PCXV055

  SEIM PCXV060

  SEIM PCXV072

  SEIM PCXV083

  SEIM PCXV102

  SEIM PCXV126

  SEIM PDA029#2..01

  SEIM PDA032#2..01

  SEIM PDA040#2..01

  SEIM PDA029#2..01 STD

  SEIM PDA032#2..01 STD

  SEIM PDA040#2..01 STD

  SEIM PDA029#2..01 OPT

  SEIM PDA032#2..01 OPT

  SEIM PDA040#2..01 OPT

  SEIM POF025#6

  SEIM POF029#6

  SEIM POF032#6

  SEIM POF040#6

  SEIM POF045#6

  SEIM POF055#6

  SEIM POF060#6

  SEIM PQJ020#3

  SEIM PQJ025#3

  SEIM PQJ020#3

  SEIM PQJ025#3

  SEIM E0554086S000

  SEIM KPE#04040E02E07R

  SEIM KPX040 # 4A

  SEIM PA 083 4-A

  SEIM PA 072 4-A

  SEIM PA055 4C - OM

  SEIM PA055#4A0MA01R019

  SEIM PA072#4B0MA01R000

  SEIM PA072#4B0MA10R000

  SEIM PA072#4B0TA01R000

  SEIM PCXV102C-COM15 10-RPO 36244010E

  SEIM PDA040#2A00D05D0100

  SEIM PE032#4AR000E07E02E7

  SEIM PEA 072=3CR000E07E2900

  SEIM POF032#6BROF3OF100

  SEIM PU102#3BRU05U07000024R002500

  SEIM PX 040 # 4

  SEIM PX040#4AR0A0HBX01X0200

  SEIM PX040#4AR0A0HBX18X3200

  SEIM PX040#4CR0R0HUX01X0200

  SEIM PXF032#4BR0A000X01X0200

  SEIM PXF032#4BR0A0HUX01X0200

  SEIM PXF032#4BR0R0HAX01X0200

  SEIM PXF055#4AR0A0HUX01X0200

  SEIM PXF072#4C R0A0HUX01X0200

  SEIM PZ032#3AR0Z03CV063Z0100

  SEIM PZ072#3AR0Z13CV051Z0100

  SEIM PCX032#4ALX01CX000000

  SEIM PE 032 ARO 00 E07 E02

  SEIM PX045#4BR0R2HBX01X32

  SEIM P DAO 40#2C01D05D0100

  SEIM PZ102#C3R0Z01CV046Z010

  SEIM PCXA060A

  SEIM PCXA060A

  SEIM PCXA040A

  SEIM PCXA045A

  SEIM PXFCR05 / PX055-4

  SEIM PX060-4

  SEIM PZ102#3ALOZO1CVO46ZO198

  SEIM PXC040#4ALNRBX05X02X5

  SEIM PWO032#6BRO08W0400

  SEIM PWO032#6BRO08W0400

  SEIM PDA032#2BL1D05D0190

  SEIM KPDA#041D01D0500

  SEIM PXF060#4AR0R0HUX01X3200

  SEIM PCX055AR-COM03/14 10757SP

  SEIM PA055#4C0MA10R000

  SEIM PA072#4B0MA01R000

  SEIM PXF032#4BR0R0HUX01X3200

  SEIM PX040#4BR0A0HBX01X0200

  SEIM PDA032#2A01D100

  SEIM PXF032#4BR0R000X01X0200

  SEIM PXF045#4BR0R0HUX01X3200

  SEIM PXF045#4BR0A0HUX01X3200

  SEIM PXF072#4CR0A0HUX01X3200

  SEIM PX032#4AR0A000X01X0200

  SEIM PXF072#4ARIA000X18X0200

  SEIM PDA032#2AS1D05D100

  SEIM PQJ025#3ARGBR0QJ3200

  SEIM PXF055#4CR0A0HUX01X0200

  SEIM PUMP SIZES

  SEIM PO6 025#6A  

  SEIM PO6 025#6B    

  SEIM PO6 025#6C

  SEIM PO6 029#6A 

  SEIM PO6 029#6B    

  SEIM PO6 032#6A  

  SEIM PO6 032#6B

  SEIM PO6 040#6A 

  SEIM PO6 040#6B    

  SEIM PO6 040#6C

  SEIM PO6 045#6A  

  SEIM PO6 045#6B

  SEIM PO6 055#6A  

  SEIM PO6 055#6B    

  SEIM PO6 055#6C

  SEIM PO6 060#6A  

  SEIM PO6 060#6B

  SEIM PO4 SERIES

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774