Motor Marathon Electric Đại lý CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Motor Marathon Electric Đại lý CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Motor Marathon, Motor AC Marathon, Động cơ AC Marathon, Marathon Motor sử dụng trong các nhà máy công nghiệp việt nam, 5KC49GN0001X, 056C17D2079, 056B17D2012, 5KC46LN0149X, 5KC46JN0002X, 5KC49PN0155, 5KCR49PN3011X, Motor Marathon Tại Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Motor Marathon Đại lý phân phối Tại Việt Nam

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Motor Marathon Tại việt nam dùng cho các nhà máy khu Công nghiệp lớn như : Motor Marathon, Motor AC Marathon, Động cơ AC Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Nhà phân phối Motor Marathon, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Motor Marathon 5KC49GN0001X

  Motor Marathon 056C17D2079

  Motor Marathon 056C17D2025

  Motor Marathon 5KC48UN6052

  Motor Marathon 5KC48UN6052X

  Motor Marathon 5KC38NN413X

  Motor Marathon 5KC38NN410X

  Motor Marathon 5KCR49PN0098X

  Motor Marathon 056B17D2012

  Motor Marathon 5KC46LN0149X

  Motor Marathon 056C17D2074

  Motor Marathon 5KC46LN0158

  Motor Marathon 056C17D2073

  Motor Marathon 5KC46JN0002X

  Motor Marathon 5KC46LN0158X

  Motor Marathon 5KC49NN0224X

  Motor Marathon 5KCR49WN6077

  Motor Marathon 5KC39RN383X

  Motor Marathon 056C34D2106

  Motor Marathon 5KCR48UN0105X

  Motor Marathon 5KC49PN0155

  Motor Marathon 5KC49PN0155X

  Motor Marathon 5KC49RN2152T

  Motor Marathon 056B34D2027

  Motor Marathon 056C17D5347

  Motor Marathon 5KCR49SN0012X

  Motor Marathon 5KCR49SN0150X

  Motor Marathon 145TCDR5331

  Motor Marathon 056B34D5320

  Motor Marathon 5KCR49RN2148T

  Motor Marathon 056B17D5331

  Motor Marathon 145TBDR5345

  Motor Marathon 5KC49PN3027X

  Motor Marathon 5KCR49PN3011X

  Motor Marathon 5KCR49PN3011

  Motor Marathon 5KCR49PN3012X

  Motor Marathon 5KCR49SN3009X

  Motor Marathon 5KCR49SN3009

  Motor Marathon 5KCR49SN3010

  Motor Marathon 5KCR48TN3084X

  Motor Marathon 048S17D2091

  Motor Marathon 048S17D2042

  Motor Marathon 048C17D2046

  Motor Marathon 048C17D2045

  Motor Marathon 5KH33FNA230

  Motor Marathon 048S17D2104

  Motor Marathon 5KH39QN5541X

  Motor Marathon 5KH39QN5523

  Motor Marathon 5KH39QNB810

  Motor Marathon 5KH35JN602X

  Motor Marathon 5KH39QN5508

  Motor Marathon 048S17D2093

  Motor Marathon 5KC35JN23X

  Motor Marathon 048C17D2029

  Motor Marathon 048C17D2028

  Motor Marathon 5KH39QN5508X

  Motor Marathon 048S17D2105

  Motor Marathon 5KH35JNA231

  Motor Marathon 5KH39QN5524

  Motor Marathon 5KH39QN5528X

  Motor Marathon 5KH39QN5539T

  Motor Marathon 5KH39QN5529

  Motor Marathon 5KH39QN5529X

  Motor Marathon 5KH36LN489X

  Motor Marathon 5KH33KN5594

  Motor Marathon 5KH33JNA511T

  Motor Marathon 048S17D2106

  Motor Marathon 056S17D2023

  Motor Marathon 5KH39QN9639T

  Motor Marathon 056C17D2099

  Motor Marathon 056C17D2097

  Motor Marathon 5KC36MN27X

  Motor Marathon 5KH39QN9518X

  Motor Marathon 5KH39QN9684

  Motor Marathon 5KH46JN0329X

  Motor Marathon 056C17D2060

  Motor Marathon 5KH39QN9687

  Motor Marathon 5KC46LN0254X

  Motor Marathon 056C17D2061

  Motor Marathon 056C17D5340

  Motor Marathon 056C17D5339

  Motor Marathon 056C17D2084

  Motor Marathon 5KC35JN70X

  Motor Marathon 056C34D2117

  Motor Marathon 5KCR46JN0084

  Motor Marathon 5KC36LN83X

  Motor Marathon 056C17D2085

  Motor Marathon 056C34D2108

  Motor Marathon 5KCR46MN0091

  Motor Marathon 056C17D2044

  Motor Marathon 5KC49GN0009X

  Motor Marathon 056C11D5304

  Motor Marathon 5KC48UN6072

  Motor Marathon 056C34D2101

  Motor Marathon 5KCR49PN0096

  Motor Marathon 5KC46LN0159X

  Motor Marathon 056B17D2011

  Motor Marathon 056B34D2031

  Motor Marathon 5KCR48UN0103

  Motor Marathon 5KC49PN0163X

  Motor Marathon 056C17D5310

  Motor Marathon 056B34D2023

  Motor Marathon 056C17D5311

  Motor Marathon 056B34D5319

  Motor Marathon 056B17D5303

  Motor Marathon 182TCDR8007

  Motor Marathon 184TCDR9627

  Motor Marathon 056C17D2114

  Motor Marathon 056C17D2115

  Motor Marathon 5KCR46JN0083Y

  Motor Marathon 5KCR46JN0083X

  Motor Marathon 5KCR46MN0090X

  Motor Marathon 5KCR46MN0090Y

  Motor Marathon 5KCR49PN0095X

  Motor Marathon 5KCR49PN0095Y

  Motor Marathon 5KCR48UN0102Y

  Motor Marathon 5KC49SN2537Y

  Motor Marathon 5KC49ZN2539Y

  Motor Marathon 5KH32EN66

  Motor Marathon 5KC49PN3036

  Motor Marathon 5KH32FN3123X

  Motor Marathon 5KH32FN3123

  Motor Marathon 5KC32GN9X

  Motor Marathon 5KC32GN9

  Motor Marathon 5KH32GN68X

  Motor Marathon 5KC33KN19

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774