Motor giảm tốc Rossi - Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam

Motor giảm tốc Rossi - Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam

Motor giảm tốc Rossi, Động cơ Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ điện Rossi, Bánh răng Rossi, Động cơ hai chiều Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Đại lý hộp số Rossi, Nhà phân phối hộp số Rossi, Nhà cung cấp hộp số Rossi, Đại lý phân phối hộp số Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Motor giảm tốc Rossi 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam .

  chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng Rossi như: Động cơ Rossi , hộp số Rossi , hộp giảm tốc Rossi , động cơ bánh răng Rossi , động cơ điện Rossi , bánh răng giảm tốc Rossi , động cơ song song Rossi , động cơ giảm tốc Rossi và các phụ kiện đi kèm của Rossi...

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

   

  Đại lý Motor giảm tốc Rossi

  Rossi MR2I 160 UP2A 

  Rossi MR2I 180 UP2A 

  Rossi MR2I 40 PC1A  

  Rossi MR2I 50 UC2A 

  Rossi MR2I 50 UC2A

  Rossi MR2I 63 UC2A 

  Rossi MR2I 64 UC2A 

  Rossi R2I 64 UC2A 

  Rossi MR2I 80 UC2A 

  Rossi MR2I 80 UC2A 

  Rossi MR2I 80 UC2A  

  Rossi MR2I 80 UC2A 

  Rossi MR2I 80 UP2A

  Rossi MR2IV 40 UO3A

  Rossi MR3I 100 UP2A

  Rossi MR3I 125 UP2A 

  Rossi MR3I 125 UP2A

  Rossi MR3I 125 UP2A   

  Rossi MR3I 126 UC2A

  Rossi MR3I 160 UP2A  

  Rossi MR3I 200 UP2A 

  Rossi MRV 63 UO3D

  Rossi MRV 63 UOЗA 

  Rossi MRV 64 UO3A

  Rossi MRV 64 UO3A 

  Rossi MRV 64 UO3A 

  Rossi MRV 64 UO3A 

  Rossi MRV 64 UO3A     

  Rossi MRV 742 UO4E 

  Rossi MRV 80 U03A 

  Rossi MRV 80 UO3A 

  Rossi MRV 80 UO3A 

  Rossi MRV 80 UO3A 

  Rossi MRV 80 UO3A

  Rossi MRV 80 UO3A  

  Rossi MRV 80 UO3A      

  Rossi MRV 80 UO3A          

  Rossi MRV 80 UO3A 

  Rossi MRV 80 UO3A

  Rossi MRV 81 UO3A 

  Rossi MRV 81 UO3A     

  Rossi MRV 81 UO3A 

  Rossi MRV 81 UO3A 

  Rossi MRV 81 UO3A  

  Rossi MRС2I 200 UО2Н 

  Rossi MRС3E 542  FO2Z 

  Rossi MR CI 100 UO3A

  Rossi MR 21 140 UP2A

  Rossi MR 21 80 UC2A 

  Rossi MR 2I 125 UP2A 

  Rossi MR 2I 160 UC2A

  Rossi MR 2I 160 UP2A

  Rossi MR 31100UP2A

  Rossi MR 3I 125 UP2A 

  Rossi MR 3I 80 UC2A 

  Rossi MR 3I 80 UC2A

  Rossi MR C21 200 UO2V 

  Rossi MR C2I 140 UO2A 

  Rossi MR CI 100 U03A

  Rossi MR CI 125 UO2A

  Rossi MR CI 160 U02Н

  Rossi MR CI 63 UO3A 

  Rossi MR CI 63 UO3A 

  Rossi MR CI 64 UO3A 

  Rossi MR CI 81 UO3A 

  Rossi R ICI 125 U03A

  Rossi MR ICI 140 U03A   

  Rossi MRICI 125 UO3A 

  Rossi MRICI 125 UO3A        

  Rossi MRICI 140 UO3A

  Rossi MRICI 160 UO3A 

  Rossi MRICI 160 UO3A         

  Rossi MRICI 160 UO3D    

  Rossi MRICI 160 UO3D 

  Rossi MRICI 50 UO3A    

  Rossi MRICI 50 UO3A 

  Rossi MRICI 63 UO3A           

  Rossi MRICI 64 UO3A   

  Rossi MRICI 80 U03A 

  Rossi MRICI 80 UO3A 

  Rossi MRICI 80 UO3A 

  Rossi MRICI 80 UO3A 

  Rossi MRICI 81 UO3A   

  Rossi MRIV 100 U02A 

  Rossi MRIV 125  UO2A  

  Rossi MRIV 126 UO2A    

  Rossi MRIV 250 UO2A

  Rossi MRIV 250 UO2A 

  Rossi MRIV 250 UO2A 

  Rossi MRIV 32 UO3D        

  Rossi MRIV 40 UO3A         

  Rossi MRIV 50 UO3A 

  Rossi MRIV 50 UO3A  

  Rossi MRIV 63 UO3A

  Rossi MRIV 63 UO3D 

  Rossi МMRIV 63 UO3D 

  Rossi MRIV 63 UO3D 

  Rossi MRIV 64 UO3A  

  Rossi MRIV 80 UO3A

  Rossi MRIV 80 UO3D         

  Rossi MRV 118 UO4E   

  Rossi MRV 118 UO4E 

  Rossi MRV 125 UO2A

  Rossi MRV 125 UO2A    

  Rossi MRV 126 U02A 

  Rossi MRV 160 UO2A 

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774