Motor DUTCHI Đã ngừng sản xuất và được Thay Thế Bằng Motor MARATHON

Motor DUTCHI Đã ngừng sản xuất và được Thay Thế Bằng Motor MARATHON

Motor Duchi, Motor Marathon, Motor electric Marathon, Motor AC Marathon, Động cơ điện Marathon, Động cơ Electric Marathon, Động cơ AC Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Motor MARATHON Tại Việt Nam

  Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Motor MARATHON Tại Việt Nam như : Motor DUTCHI, Motor MARATHON, Motor electric MARATHON, Motor AC MARATHON, Động cơ điện MARATHON, Động cơ Electric MARATHON, Động cơ AC MARATHON, Nhà cung cấp Motor MARATHON

  Hiện Tại Motor MARATHON Đã mua lại Hãng Motor DUTCHI nên quý khách hàng có Nhu cầu về Motor DUTCHI thì xin hãy liên hệ Đại lý Motor MARATHON Tại Công ty CHAU THIEN CHI CO.,LTD để được Hỗ trợ trực tiếp 

  Ngoài Motor MARATHON thì công ty Chúng tôi còn là Đại lý ủy quyền của các loại hãng sau nếu quý khách có nhu cầu xin liên hệ : 

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan
   

  Model Motor MARATHON Tại Việt Nam 

  Marathon 5KH39QN9537X

  Marathon 5KH39QN9538

  Marathon 5KH33FN6

  Marathon 5KH39QN9686X

  Marathon 048C17D2034

  Marathon 5KC35JN10

  Marathon 5KC35JN10X

  Marathon 5KC35JN8X

  Marathon 5KC36LN18

  Marathon 048C34D2025

  Marathon 5KC36LN30

  Marathon 5KC36LN30X

  Marathon 5KC36LN7

  Marathon 5KCR46JN0085

  Marathon 5KC36LN7X

  Marathon 056C17D2010

  Marathon 5KC49PN6070

  Marathon 5KC36JN266

  Marathon 5KC49MN2043Y

  Marathon 5KC37LN502Y

  Marathon 5KC37MN96

  Marathon 5KC37NN15

  Marathon 5KCR46MN0092

  Marathon 5KC49GN0010

  Marathon 5KC49GN0010X

  Marathon 5KC49GN0010Y

  Marathon 5KC48UN6073

  Marathon 056C34D2100

  Marathon 5KC49MN2049Y

  Marathon 5KC37NN501Y

  Marathon 5KCR49PN0097

  Marathon 5KC46LN0153

  Marathon 5KC46LN0153X

  Marathon 056B17D2010

  Marathon 5KC46NN0758Y

  Marathon 5KC46LN0153U

  Marathon 5KCR49WN6075

  Marathon 5KC38RN60

  Marathon 5KC38RN60X

  Marathon 5KC49NN2050Y

  Marathon 056B34D2029

  Marathon 5KC38RN4153Y

  Marathon 5KCR48UN0104

  Marathon 5KC49PN0161

  Marathon 5KC49PN0161X

  Marathon 5KC49PN0161U

  Marathon 5KC49PN0162

  Marathon 5KCR49QN6076

  Marathon 182TCDR17079

  Marathon 056B34D2026

  Marathon 5KC49PN2144Y

  Marathon 5KC49PN2521Y

  Marathon 143TCDR5303

  Marathon 5KCR48WN0756Y

  Marathon 056C17D5308

  Marathon 5KCR49SN0068

  Marathon 5KCR49SN0068X

  Marathon 5KCR49SN0065

  Marathon 184TCDR7076

  Marathon 5KC48TN2169

  Marathon 5KC49RN2520Y

  Marathon 145TBDR5302

  Marathon 5KCR49WN0270

  Marathon 5KCR49WN0270T

  Marathon 145TBDR5337

  Marathon 182TCDW7026

  Marathon 213TCDW7076

  Marathon 5KCR48UN2653Y

  Marathon 5KCR48TN8062

  Marathon 182TCDW7001

  Marathon 184TCDW7026

  Marathon 215TBDW7079

  Marathon 056B34D5302

  Marathon 184TBDW17008

  Marathon 184TBDW7026

  Marathon 213TCDW7026

  Marathon 184TBDW7001

  Marathon 213TCDW7001

  Marathon 215TBDW7026

  Marathon 215TCDW17002

  Marathon 215TBDW7028

  Marathon 5KH32DNA612

  Marathon 5KH32DNA612X

  Marathon 5KH32FNA611

  Marathon 5KH32FNA611X

  Marathon 5KH36JNA769

  Marathon 5KH36JNA769X

  Marathon 5KH37NNA768

  Marathon 5KH37NNA768X

  Marathon 5KH39QN9542

  Marathon 048S17D2089

  Marathon 5KH35JN603X

  Marathon 5KH39QN9681X

  Marathon 048S17D2113

  Marathon 5KH39QN9397

  Marathon 048S17D2090

  Marathon 5KH35HN9

  Marathon 048C17D2023

  Marathon 048C17D2027

  Marathon 048C17D2024

  Marathon 5KH39QN9543

  Marathon 5KH39QN9547

  Marathon 5KH39QN9546

  Marathon 5KH35GNA229

  Marathon 5KC35JN27Y

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774