Marathon Motor Đại lý Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Marathon Motor Đại lý Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Motor Marathon, Động cơ Marathon, Động cơ AC Marathon, Motor AC Marathon. Motor Marathon dùng cho các nhà máy thủy sản, công nghiệp tại việt nam, 5KC32GN19X, 5KCR49TN2139U, 5KC32GN19, 5KC35MN43X, 5KCR46MN0094, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Motor Marathon Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Motor Marathon Tại Việt Nam dùng sử dụng cho các nhà máy thủy sản, công nghiệp tại việt nam như : Motor Marathon, Động cơ Marathon, Động cơ AC Marathon, Motor AC Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Nhà phân phối Motor Marathon, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Motor Marathon 056C17F2052

  Motor Marathon 5KC32GN19X

  Motor Marathon 5KCR48WN0292

  Motor Marathon 5KCR49TN2139U

  Motor Marathon 056B34F5322

  Motor Marathon 145TBFR5334

  Motor Marathon 182TBFR5326

  Motor Marathon 182TBFR5301

  Motor Marathon 145TBFR5301

  Motor Marathon 145TBFR5302

  Motor Marathon 184TBFW17044

  Motor Marathon 184TBFW7701

  Motor Marathon 184TBFW7726

  Motor Marathon 213TBFW7026

  Motor Marathon 213TBFW7001

  Motor Marathon 215TBFW7026

  Motor Marathon 5KC32GN19

  Motor Marathon 5KC49MN6061

  Motor Marathon 5KH33FN85X

  Motor Marathon 5KH33FN85

  Motor Marathon 5KC35MN43X

  Motor Marathon 056C17F2049

  Motor Marathon 5KCR46JN0089

  Motor Marathon 5KC35MN43

  Motor Marathon 5KC49PN6062

  Motor Marathon 056C34F5307

  Motor Marathon 056C34F5327

  Motor Marathon 5KCR46MN0094

  Motor Marathon 5KC42GN0014X

  Motor Marathon 056C17F2051

  Motor Marathon 5KC42GN0014

  Motor Marathon 5KC37RN35

  Motor Marathon 5KC49UN6065

  Motor Marathon 056C34F5309

  Motor Marathon 056C34F5308

  Motor Marathon 5KCR49PN0101

  Motor Marathon 5KC46PN0015X

  Motor Marathon 056C17F5308

  Motor Marathon 5KC46PN0015

  Motor Marathon 5KCR48WN6066

  Motor Marathon 143TBFR5376

  Motor Marathon 056C34F5310

  Motor Marathon 5KC49NN2130X

  Motor Marathon 056C34F5311

  Motor Marathon 5KC49NN2130Y

  Motor Marathon 5KC49TN0034

  Motor Marathon 5KCR49UN0108

  Motor Marathon 056C17F5311

  Motor Marathon 5KC49TN0034X

  Motor Marathon 5KC49TN0033

  Motor Marathon 056B34F5321

  Motor Marathon 056B34F5320

  Motor Marathon 143TBFR5301

  Motor Marathon 056B17F5302

  Motor Marathon 5KCR48WN0273

  Motor Marathon 5KCR48WN0273X

  Motor Marathon 145TBFR5327

  Motor Marathon 215TBFW7001

  Motor Marathon 215TBFW7027

  Motor Marathon 5KH32EN124

  Motor Marathon 5KC32GN25

  Motor Marathon 5KC49MN6063

  Motor Marathon 5KC33FN31

  Motor Marathon 5KCR46JN0088

  Motor Marathon 5KC35MN73

  Motor Marathon 056C34F5322

  Motor Marathon 5KC36LN166X

  Motor Marathon 5KCR46MN0093

  Motor Marathon 5KC42GN0018X

  Motor Marathon 5KC42GN0018

  Motor Marathon 5KC49UN6067

  Motor Marathon 056C34F5323

  Motor Marathon 5KCR49PN0100

  Motor Marathon 5KC46PN0032

  Motor Marathon 056C34F5324

  Motor Marathon 5KC49NN2133X

  Motor Marathon 5KCR49UN0107

  Motor Marathon 5KC49TN0035

  Motor Marathon 5KC49SN2158

  Motor Marathon 5KC49SN2156X

  Motor Marathon 5KCR48WN0294

  Motor Marathon 056B34F5319

  Motor Marathon 5KCR49TN2155T

  Motor Marathon 5KCR46JN0087X

  Motor Marathon 5KCR46JN0087Y

  Motor Marathon 056C17F5358

  Motor Marathon 5KC35MN145

  Motor Marathon 5KC36LN144

  Motor Marathon 5KC36LN144X

  Motor Marathon 5KCR46MN0055Y

  Motor Marathon 5KCR46MN0055X

  Motor Marathon 056C17F5912

  Motor Marathon 5KC42GN0066

  Motor Marathon 5KCR49PN0099Y

  Motor Marathon 5KCR49PN0099X

  Motor Marathon 056C17F5913

  Motor Marathon 5KC49PN0283

  Motor Marathon 5KCR49WN6078

  Motor Marathon 5KC49NN2132X

  Motor Marathon 5KCR49UN0106Y

  Motor Marathon 5KCR49UN0106X

  Motor Marathon 5KC49TN0067

  Motor Marathon 056C17F5914

  Motor Marathon 056B34F5324

  Motor Marathon 056B17F5584

  Motor Marathon 145TBFR5337

  Motor Marathon 145TBFR5305

  Motor Marathon 056B17F5319

  Motor Marathon 145TBFR5306

  Motor Marathon 184TBFW7041

  Motor Marathon 184TBFW7034

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774