Hộp số ZAE - Nhà cung cấp Hộp số ZAE

Hộp số ZAE - Nhà cung cấp Hộp số ZAE

Hộp số ZAE, Hộp số hành tinh ZAE, Hộp số bánh răng ZAE, Hộp số xoắn ốc ZAE, Hộp giảm tốc ZAE, Động cơ hộp số ZAE, Nhà cung cấp Hộp số ZAE

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp số ZAE - Gearbox ZAE

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Hộp số ZAE hàng đầu Tại Việt Nam : Hộp số ZAE, Hộp số hành tinh ZAE, Hộp số bánh răng ZAE, Hộp số xoắn ốc ZAE, Hộp giảm tốc ZAE, Động cơ hộp số ZAE, Nhà cung cấp Hộp số ZAE.

  ZAE-AntriebsSysteme đã phát triển một động cơ hướng với hiệu quả cao, phù hợp lý tưởng cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

  ZAE-AntriebsSysteme GmbH & Co KG đã phát triển một bộ bánh răng xoắn ốc hai cấp và kết hợp với một động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn DSC. Trên bề mặt hoàn thiện của nó, động cơ giảm tốc cũng phù hợp cho các ứng dụng vô trùng, ví dụ như trong

  Model : Hộp số ZAE

  Hộp số ZAE E 512 F

  Hộp số ZAE E 513 F

  Hộp số ZAE E 312 A

  Hộp số ZAE E 313 A

  Hộp số ZAE E 512 A

  Hộp số ZAE E 513 A

  Hộp số ZAE M 012 B

  Hộp số ZAE M 113 B

  Hộp số ZAE M 112 G

  Hộp số ZAE M 113 G

  Hộp số ZAE M 112 F

  Hộp số ZAE M 113 F

  Hộp số ZAE M 112 A

  Hộp số ZAE M 113 A

  Hộp số ZAE M 212 B

  Hộp số ZAE M 213 B

  Hộp số ZAE M 312 G

  Hộp số ZAE M 313 G

  Hộp số ZAE M 512 G

  Hộp số ZAE M 513 G

  Hộp số ZAE M 312 F

  Hộp số ZAE M 313 F

  Hộp số ZAE M 512 F

  Hộp số ZAE M 513 F

  Hộp số ZAE M 312 A

  Hộp số ZAE M 313 A

  Hộp số ZAE M 512 A

  Hộp số ZAE M 513 A

  Hộp số ZAE 1FT 603

  Hộp số ZAE MDD 041

  Hộp số ZAE MAC 041

  Hộp số ZAE 1FT 504

  Hộp số ZAE 1FT 604

  Hộp số ZAE 1FT 506

  Hộp số ZAE MDD 065

  Hộp số ZAE MAC 065

  Hộp số ZAE MDD 071

  Hộp số ZAE MAC 071

  Hộp số ZAE 1FT 606

  Hộp số ZAE MDD 90-93

  Hộp số ZAE MAC 90-93

  Hộp số ZAE 1FT 507

  Hộp số ZAE 1FT 608

  Hộp số ZAE MDD112-115

  Hộp số ZAE MAC112-115

  Hộp số ZAE 1FT 604

  Hộp số ZAE 1FT 506

  Hộp số ZAE MDD 065

  Hộp số ZAE MAC 093

  Hộp số ZAE MDD 071

  Hộp số ZAE MAC 071

  Hộp số ZAE 1FT 606

  Hộp số ZAE MDD 90-93

  Hộp số ZAE MAC 90-93

  Hộp số ZAE 1FT 507

  Hộp số ZAE 1FT 608

  Hộp số ZAE MDD112-115

  Hộp số ZAE MAC112-115

  Hộp số ZAE 1FT 510

  Hộp số ZAE 1FT 610

  Hộp số ZAE 1FT 606

  Hộp số ZAE MDD 90-93

  Hộp số ZAE MAC 90-93

  Hộp số ZAE 1FT 507

  Hộp số ZAE 1FT 608

  Hộp số ZAE MDD112-115

  Hộp số ZAE MAC112-115

  Hộp số ZAE 1FT 510

  Hộp số ZAE 1FT 610

  Hộp số ZAE 1FT 513

  Hộp số ZAE 1FT 613

  Hộp số ZAE 1FT 507

  Hộp số ZAE 1FT 608

  Hộp số ZAE MDD112-115

  Hộp số ZAE MAC112-115

  Hộp số ZAE 1FT 510

  Hộp số ZAE 1FT 610

  Hộp số ZAE 1FT 513

  Hộp số ZAE 1FT 613

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774