Hộp số Wittenstein alpha - Đại lý Wittenstein alpha tại việt nam

Hộp số Wittenstein alpha - Đại lý Wittenstein alpha tại việt nam

Hộp giảm tốc Wittenstein Alpha, Động cơ wittenstein Alpha, Hộp số wittenstein Alpha, Động cơ hộp số wittenstein Alpha, wittenstein việt nam Alpha, Đại lý wittenstein Alpha, Nhà phân phối wittenstein Alpha, Đại lý phân phối wittenstein Alpha, Đại lý wittenstein Alpha tại việt nam, Đại lý phân phối chính thức wittenstein Alpha, Nhà phân phối chính thức wittenstein Alpha, Đại lý độc quyền wittenstein Alpha, Nhà phân phối độc quyền wittenstein Alpha

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp số Wittenstein alpha 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý độc quyền Wittenstein alpha tại việt nam .

  Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm Wittenstein alpha  như sau : Động cơ Wittenstein , Động cơ servo Wittenstein, Hộp số Wittenstein, Hộp giảm tốc Wittenstein, Gearmotors Wittenstein alpha , Gearbox Wittenstein alpha , Bánh răng Wittenstein alpha 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Đại lý Hộp số Wittenstein 

   

  SP100S-MF1-7-2E0-2S HG+ 075S-MF2-40-5C1-1S10  LK070-M01-1-111
  SP-075S-MF2-25-1E1-2S TK+ 004S-MF1-10 -5C1-1K00 LP-120-M01-10 
  LP 090S-MF2-100-1G1-3S SP 100S-MF1-7-1H1-2S TPM-025S-016V-6P00-0940-W5 
  SP 075S-MC1-3 HG+075S-MF2-40 6C1-1S10 TP-010S-MF1-10-OE1-2S 
  SP 060s-mf2-16-0b1-2s LPK090M02005111 TK-004S-MF2-20
  LP-050S-MF1-10-1C1-3S LP-155-M02-25  SK 060S-MF1-10
  MMSI 070g-030e-320c-1fn0-t2701 MPL-A320P-SJ74AA 3 SP 060S-MF1-7-1C1-2S 
  SP 075S-MF1-7 ESAI-013S-048C-9401-002 HG-075S-MF250-6C1-1510
  SP 0755-MF1-7  SK 060-MF1-2-131 TPM-004-021N-600P-BP0
  SP 100S-MF1-7-0G1-2S LP 090S-MF2-30 HG+ 075S-MF1-3-6E1-1K00 
  SP100-M1-5 SP 075S-MF2-16 -0B1-2S SP140W- MF1-5-1G1-25 
  TPR-10-M1-10E VDH063-MF1-40-041 TLSA046AAB-322N01-X01 
  LPB-090-M01-3-111-000 SK 075S-MF1-3 LP070-MX1-3-1X1-000
  SP075S-MC1-3-1E1-2K VDH-050-MF1-40-031-0G0 TPM 010S-031V-6P01-6P01
  SP100-MC2-16-051-000 LP120-M02-30  TRBA046AAQ-XXXN01
  SP075-MF1-5-131-000  SP075S-MF1-7-1E1-2S TP-004S-MF1-10-0E1-2S
  LP120-MO2-50-410-000 LP 050-M01-5-111 075S-MF1-10-5.E1-1K00 
  TP025-MX2-21-061-000  LP 070-M01-10-111  TPM010-220M-600K-BP0
  TPM 010S-091M TP 004S-MF1-10-0B1-2S  SP-075S-MF2-25 -1C1-2S
  LP 05-M01-10-111 TP 010S-MF1-10-OE1-2K  TPM010-091R-320P-0H1
  CP060-MO1-5-111-000 TP 010S-MF1-10-OE1-2S  060S-MF1-10-0C1-1K00
  tp110s-mf2-50-0l1-2s TPK+010S-MF2-25-OC1-1K01  TLSA046AAU-307N01-001
  sk075s-mf1-10 TPK+010S-MF2-12-OC1-1K01 TPM050-004I-600K-OH0
  LP 050-M01-5-121  LPBK070-MO2-5-111 LP090-MX1-5-111-GCR
  SK 060S-MF2-16 TP 004S-MFI-10-0B1-25 LP 090-M01-3-111-001 
  LP 120-M01-10-111-000  120S-MF1-5-1I1-3S  TP 025S-MF-1-7-0G1-2S 
  LP 070-M01-10-111-000 LPK-050-M02-7-111  140S-MF1-10-0G1-2S
  LP 050-M01-5-111-000 SP 100S-MF2-28 -1G0-2S. VDH 080-MF1-40 -051-0C1
  LP-050-M01-5 TRBA046AAQ-XXXN01-005-PG  LPB 070S-MF2-16-0D1-3S
  VDS 050-MF1-7 -931-0F VDH-050-MF1-7-031-0C0 LP-070-M02-50-111-000
  SP 140-MF1-7 -421-000 MSSI 055H-045E-600C LP 090W-MF1-7 
  SP 140-MF1-5 -421-000 SP 075S-MC1-3 LP-070-M01-10-111-000 
  CP60 CP 060-MX1-10 SP140-MF1-5-141-000 LP120-M01-10-111-000
  SP140p-MX1-10 121-OAM 10  SPK 140S-MF3-125  SP075S-MF1-3 
  LP 070S-MF2-50-1D1-3S LPK 120-M03-15-111/MSK060C LP090-M02-25-111-000
  SK+100S-MF2-50 LP 070-ML2-50 -111-000  TP 0255-MF1-7-0GI-2S 
  LP 070-M01-7-111-000 LP 070-ML1-5 -111-000  SP 075S-MF1-10 -1E1-2S
  LP-050-M01-5 SPK-100-MF3-56  SP 180-MF2-40-151
  MMSI 055H-045E-320C SP100MF110121000  LP070-M01-5-111-000
  SP-075S-MF1-7-OE1-2S SP 140S- MF 1-7 -2G1-2S  LP090-M01-7-111-000
  TP025-MF LP 070-M01-10-111-000  LP090-M01-10-111-000
  SK+100S-MF2-50 SK100SMF250 120-MO2-30-111-000 LP070-M01-10-111-000
  MMSI 070H-060E-320C SP 075S-MF1-10-0E1-2S ESAI-006S-024C-9401-000 
  SP 060S-MF1-3-1C1-2S LP 05-M01-10-111 TPMA050-110R-600K
  SK-075-MF1-2-131-000 SPK-140-MF2-7-051-000 LP090-M02-16-111-000 
  SPK-075-MF2-5-131-000 LP 070-M01-5  LP 050-MO2-25 
  SP 100S-MC1-10-0G1-2K  LPK090-M02-5-111-000  LP050-M01-5-111-000 
  LP 070S-MF2-50-1D1-3S  LPB 090-M01-10-111-000  LP120-MX1-10-111-GCR 
  LP 070-ML1-3-111-000 LPB 090-M01-10  LP090-MO1-3-111-000
  SP 100S-MC1-7-0G1-2K  SK+060S-MF1-3  TRBA046AAQXXXN01005
  SP 100S-MC1-7-1G1-2K  SP240-M2-70E 120-MO1-5-111-000
  SP 140S-MC1-3-1K1-2K  LP 090-ML2-16-111-000 SPK-100-MF2-5-140-000 
  SP 075S-MC1-3-1E1-2K  SP 075S-MF1-7-0E0-2S TLSA046AAQ-305B01-005 
  MSSI 0550  TP 004S-MF2-20-0C1-2S SPK140-MF2-7-151
  MMSI 070H-045R-320S-14S0-103 VDH 063-MF1-40 TPM010-005I-600K-OW1
  SP 140S-MF2-28 LP090-M01-5-111  SP140S-MC2-50-1E1
  TP-110S-MF2-40 LP-050-M02-100-010-000  GEA1931
  LP090-MO1-7-111-000  LPB-090-M01-3-111-000  LP 155-MO2-25-111-000
  LPK 120S-M03-15 LP070-M01-10-111-000  S-10001100-F LPK 050-M03
  LP120-MO1-10-111-000  LP070-M02-25-111-000  LP-090S-MF1-10 
  LP090-MO1-5-111-000  LP 070-M01-3 060-1 I=10 
  LP120-MO1-5-111-000  LP 155-MO2-25-111-000  MF1-10-1E1-2S
  LP120-MO1-10-111-000  SP140S-MF1-3  ZST 200-HE6-1000-035-R1 
  LP 070-ML2-25-111-000  SP 140S-MF1-3 CH-4055 TPM010-091R-320P
  LP090-MO1-10-111-000  050S-MF1-5-1B1-3S SK+0605S-MF1-5 SK
  LP 120-M02-15-111  SP 075S-MF2-40-1C1-2S  SPK 100-MF2-5-141
  SP-100S-MF2-20  SP 140S-MF2-16 -1K0-2S SP060-MF2-100-021-000
  SK 140-MF1-2-051-000 SP 140S-MF1-7-1G1-2S SPK140-MF2-7-15
  TPM 025-021R-320P LP070S-MF2-25-1D1-3S  LP070S-MF1-7-1D1-3S
  SP 075S-MF1-7 LP 090-M01-5-111-000  SP 075S-MF1-3-1E1-2S
  TPM010-005I-600K-OW1 SP 140S-MF1-10-0K1-2S TP 110S-MF2-40 
  LPB070S-MF1-10-0D1-3S SP 100S-MF2-28-1E1-2S  CP115-M02-50-111-000
  LP070S-MF2-25-0D1-3S  0755-MF1-4-1E1-25 SP140p-MX1-10 121-OAM 
  ESAI-013S-048C-9401-002 SP 100W-MF2-20-1E1-2S  LP050-M02-25 
  SP-060-MX1-5-1X1-002 5-1  TRSA046AAB-XXXN05-001-LP050  SP 060-MF1-5-131
  CH-4055 TPM010-091R-320P SP060S-MF2-2-0-0B1-2S LP120-MO1-10 
  SP 140-MF1-5-121-000  SP 075S-MF1-7-0E0-2S LP090-MO1-10 
  SP 075W-MF1-10 1E1-2S  SP 100W-MF1-10-1E1-2S TPM050-004I-600K-OH0
  SP 0755-MC2-16 SP  SP 140S-MF2-50-1E1-2S LP 070-M01-10 
  LPK 070S-M02-5-1D1 LP120SMF2201I13S VDH 063-MF1-28 141-OF
  LP 070-M01-4 LP120-MX2-30  SP 210-MC2-20-131-SP1
  LPK 090-M02-3 111 SP 140S-MF1-7  SP 075S-MF1-7
  SP140S-MF2-100-1G1-2S  LP 120-M01-10-111-000  SK-1405-MF1-4-0K-1K00 
  TPM010-005I-600K-OW1 HG 075F-MF2-25-5E1-1S10  SK075S-MF1-5 
  LP070S-MF1-5-1D1-3S LP 090-M01-5-111-000  LP120F-MF1-5-1I1-3S
  SP 100S-MC1-3-1G1-2K-PS1 HG+075W-MF1-3-6E1-1K00  SP100S-MF2-16-0G0-2S
  SP 075S-MC1-10-1E1-2K SP075S-MF1-7-1E1-2S  HG+100S-MF1-5-6H1-1K00 
  SP180S-MF1-3-1K1-2S  SP 180-MF1-10-171 SP 1405-MF2-28-IEI-25 
  TPM050-005I-600K-OW0 TK 010S-MF2-50-5E1-1S10 LPB 090-M01-5-110-PGG
  LP 120S-MF2-30-111-3S  TPM010-091R-320P SP 140-MF2-20-1G0-25 i=20
  TP025S-MF1-4-0H1-2S  SP-140S-MF1-10-110-2S  TP-004S-MF2-20-0B1-2S 
  MMSI 070H-030E-320C SP-140S-MF1-5-110-2S  LP120-MO2-25 
  SP075S-MF1-7-1E1-2S  SP1405-MF1-10-1I0-25  LP120-MO2-30 
  SP 100-MF1-10-031-000  HG+ 075S-MF1-3-6E1-1K00 LP120-MO1-5 
  MMSI 070H-060E-320C TLSA046AAU-610N01-001 TP 004S-MF2-70-0C0-2S
  MSSI-055G-045E-320C LP 090-MO1-5-111-000 SP060S-MF1-5
  LPB 090-M01-10-110-PGG TP-004S-MF1-10-0E1-2S TPM050-004I-600K-OW0
  SP180S-MF2-40-1I1-25  TPK 025-MF3-42-031-000 LP090-M02-50-111-000
  SPF090-MX1-8.2 SP1405-MF1-10-1I1-25  110X-MF2-91-0G1-2S
  TLHA046XXX-605X01-002  TPK 025-MF3-42-031-000 SP 060S-MF1-5-1C1-2S
  LP120-M01-10-111-000 LP 090-MO1-5-111-000 SP 075S-MF1-5-1E1-2S
  LP090-M02-70-111-00  LP-090S-MF2-15-1G1-3S  SP 075S-MF2-28-1E1-2S
  CP 060-MX1-10 TLSA046AAQ-C22N01-005  SP 075S-MF1-10-1C1-2S
  TRBA046AAQXXXN01005 TP-010S-MF1-10-OE1-2S  Sp 075-MF-1-4 -1E1-25 

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774