Hộp số WINSMITH - Gearbox WINSMITH Việt Nam

Hộp số WINSMITH - Gearbox WINSMITH Việt Nam

Hộp số Winsmith, Hộp số hành tinh Winsmith, Hộp số xoắn ốc Winsmith, Hộp số bánh răng Winsmith, Động cơ Hộp số Winsmith, Nhà cung cấp Hộp số Winsmith, Nhà phân phối Hộp số Winsmith

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp số Winsmith

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Hộp số Winsmith Hàng đầu Tại Việt Nam : Hộp số Winsmith, Hộp số hành tinh Winsmith, Hộp số xoắn ốc Winsmith, Hộp số bánh răng Winsmith, Động cơ Hộp số Winsmith,Nhà cung cấp Hộp số Winsmith, Nhà phân phối Hộp số Winsmith

  Winfield H. Smith thành lập Winsmith vào năm 1901 và bắt đầu hoạt động tại Buffalo, New York. Năm 1924, công ty chuyển đến Springville, New York và hiện đang vận hành ba cơ sở sản xuất có trụ sở tại Hoa Kỳ. Winsmith gearing được xây dựng trên một danh tiếng có chất lượng cao và độ tin cậy.

  Winsmith thiết kế, sản xuất và tiếp thị sâu, công nghệ bánh răng hành tinh, hành tinh vi sai, hành tinh, epicyclical và xoắn ốc cho một loạt các thị trường và ứng dụng bao gồm đóng gói, chế biến thực phẩm, truyền thông vệ tinh băng rộng, theo dõi mảng năng lượng mặt trời, tạo dòng thủy điện, và điều khiển chuyển động.

  Model : Hộp số Winsmith

  Hộp số WINSMITH 4GAT9

  Hộp số WINSMITH 4GAU1

  Hộp số WINSMITH 4GAU2

  Hộp số WINSMITH 4GAU3

  Hộp số WINSMITH 4GAU4

  Hộp số WINSMITH 4GAU5

  Hộp số WINSMITH 4GAU6

  Hộp số WINSMITH 4GAU7

  Hộp số WINSMITH 4GAU8

  Hộp số WINSMITH 4GAU9

  Hộp số WINSMITH 4GAV1

  Hộp số WINSMITH 4GAV2

  Hộp số WINSMITH 4GAV3

  Hộp số WINSMITH 4GAV4

  Hộp số WINSMITH 4GAV5

  Hộp số WINSMITH 4GAV6

  Hộp số WINSMITH 4GAV7

  Hộp số WINSMITH 4GAV8

  Hộp số WINSMITH 4GAV9

  Hộp số WINSMITH 4GAW1

  Hộp số WINSMITH 4GAW2

  Hộp số WINSMITH 4GAW3

  Hộp số WINSMITH 4GAW4

  Hộp số WINSMITH 4GAX8

  Hộp số WINSMITH 4GAX9

  Hộp số WINSMITH 4GAZ1

  Hộp số WINSMITH 4GAZ2

  Hộp số WINSMITH 4GAZ3

  Hộp số WINSMITH 4GAZ4

  Hộp số WINSMITH 4GAZ5

  Hộp số WINSMITH 4GAZ6

  Hộp số WINSMITH 4GAZ7

  Hộp số WINSMITH 4GAZ8

  Hộp số WINSMITH 4GAZ9

  Hộp số WINSMITH 4GCA1

  Hộp số WINSMITH 4GCA2

  Hộp số WINSMITH 4GCA3

  Hộp số WINSMITH 4GCA4

  Hộp số WINSMITH 4GCA5

  Hộp số WINSMITH 4GCA6

  Hộp số WINSMITH 4GCA7

  Hộp số WINSMITH 4GCA8

  Hộp số WINSMITH 4GCA9

  Hộp số WINSMITH 4GCC1

  Hộp số WINSMITH 4GCC2

  Hộp số WINSMITH 4GCC3

  Hộp số WINSMITH 4GCC4

  Hộp số WINSMITH 4GCC5

  Hộp số WINSMITH 4GCC6

  Hộp số WINSMITH 4GCC7

   

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774