Hộp số Rossi RV 50 UO3A - R IV 250 UO2A

Hộp số Rossi RV 50 UO3A - R IV 250 UO2A

Hộp số Rossi RV 32 UO3A, RV 100 UO2A, RV 161 UO2A, R IV 32 UO3A, R IV 125 UO2A, R IV 250 UO2A, R IV 160 UO2A, R IV 250 UO2A, MR V 32 UO3A, MR V 40 UO3A, MR V 50 UO3A, MR V 63 UO3A, MR V 64 UO3A, Đại lý uỷ quyền Hộp số Rossi của ITALY

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp số Rossi

  Đại lý ủy quyền chính thức Hộp số Rossi tại Việt Nam 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  RV 32 UO3A

  RV 40 UO3A

  RV 50 UO3A

  Hộp số Rossi RV 63 UO3A

  RV 64 UO3A

  RV 80 UO3A

  RV 81 UO3A

  RV 100 UO2A

  RV 125 UO2A

  RV 126 UO2A

  Hộp giảm tốc Rossi RV 160 UO2A

  RV 161 UO2A

  RV 200 UO2A

  RV 250 UO2A

  R IV 32 UO3A

  R IV 40 UO3A

  R IV 50 UO3A

  Hộp số hành tinh Rossi R IV 63 UO3A

  R IV 64 UO3A

  R IV 80 UO3A

  R IV 81 UO3A

  R IV 100 UO2A

  Hộp số bánh răng Rossi R IV 125 UO2A

  R IV 126 UO2A

  R IV 160 UO2A

  R IV 161 UO2A

  R IV 200 UO2A

  R IV 250 UO2A

  R IV 100 UO2A

  R IV 125 UO2A

  Động cơ điện Rossi R IV 126 UO2A

  R IV 160 UO2A

  R IV 161 UO2A

  R IV 200 UO2A

  R IV 250 UO2A

  Gearbox Rossi MR V 32 UO3A

  MR V 40 UO3A

  MR V 50 UO3A

  MR V 63 UO3A

  MR V 64 UO3A 

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774