Hộp giảm tốc STM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Hộp giảm tốc STM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Hộp giảm tốc STM, Động cơ giảm tốc STM, Bộ giảm tốc STM, Hộp số STM, Động cơ STM, Động cơ bánh răng STM, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc STM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp giảm tốc STM

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Sản phẩm STM Tại Việt Nam : Hộp giảm tốc STM, Động cơ giảm tốc STM, Bộ giảm tốc STM, Hộp số STM, Động cơ STM, Động cơ bánh răng STM, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc STM, 

  STM 1976 không chỉ là một ngày cho STM. Nó đại diện cho sự khởi đầu của một công ty nhỏ mà ngày nay là một điểm tham chiếu quan trọng trong lĩnh vực truyền tải cơ học, nhờ vào khả năng kinh doanh (từ các thành viên sáng lập Girotti Tiziano, Vignoli Altero và Lucchini Giuseppe), chuyên môn và cam kết vững chắc của các đối tác thúc đẩy.

  STM hơn 90 đã biến từ một biểu hiện như thợ thủ công thành một công ty công nghiệp lớn chuyên thiết kế và sản xuất các bộ giảm tốc.

  Model : Động cơ giảm tốc STM

  STM RMI 40 71A 6

  STM RMI 50 63B 4

  STM RMI 40 63B 4

  STM RMI 50 71A 6

  STM RMI 40 63B 4

  STM RMI 50 63B 4

  STM CB 50 63B 4

  STM RMI 63 71A 6

  STM RMI 50 71A 6

  STM CRMI 28/50 63B 4

  STM RMI 63 71A 6

  STM CB 70 71A 6

  STM RMI 40 63C 4

  STM RMI 28 63C 4

  STM RMI 40 63C 4

  STM RMI 50 63C 4

  STM CB 50 63C 4

  STM CRMI 40/85 63C 4

  STM CRMI 50/110 63C 4

  STM CB 50 71A 4

  STM RMI 70 71A 4

  STM RMI 70 71A 4

  STM RMI 63 71B 6

  STM CRMI 40/63 71A 4

  STM CRMI 40/63 71A 4

  STM RMI 28 63C 2

  STM RMI 40 71A 2

  STM RMI 50 71B 4

  STM RMI 40 71B 4

  STM CB 50 71B 4

  STM RMI 63 71B 4

  STM RMI 70 71B 4

  STM RMI 70 80A 6

  STM CRMI 50/110 71B 4

  STM CRMI 63/130 71B 4

  STM RMI 50 80A 4

  STM RMI 50 71B 2

  STM RMI 50 80A 4

  STM RMI 50 71C 4

  STM RMI 50 80B 6

  STM RMI 63 71C 4

  STM RMI 63 80A 4

  STM RMI 63 71C 4

  STM RMI 70 80B 6

  STM CRMI 50/110 80B 4

  STM CRMI 85/180 80B 4

  STM RMI 63 80C 4

  STM RMI 85 80C 4

  STM RMI 85 80C 4

  STM VCRMI 85/150 80C 4

  STM STM CRMI 85/180 80C 4

  STM RMI 85 90S 4

  STM RMI 63 90L 6

  STM RMI 110 90S 4

  STM RMI 85 90S 4

  STM CRMI 63/130 90S 4

  STM CRMI 63/110 90S 4

  STM CRMI 63/130 80D 4

  STM RMI 85 100B 6

  STM RMI 110 90LB 4

  STM RMI 150 100B 6

  STM CRMI 85/180 90LB 4

  STM RMI 70 90L 2

  STM RMI 85 100A 4

  STM RMI 130 100A 4

  STM RMI 130 100A 4

  STM RMI 110 100A 4

  STM RMI 85 100A 2

  STM CB 110 100A 2

  STM CB 110 100A 2

  STM RMI 110 112B 6

  STM RMI 150 100B 4

  STM RMI 180 132S 6

  STM RMI 150 112B 6

  STM RMI 110 112A 2

  STM RMI 110 112A 2

  STM RMI 130 112A 4

  STM RMI 150 132M 6

  STM CB 110 112A 2

  STM RMI 180 132M 6

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774