Hộp giảm tốc ROSSI MR V 225 UO4E - HF 71C 4 B14R

Hộp giảm tốc ROSSI MR V 225 UO4E - HF 71C 4 B14R

Hộp giảm tốc Rossi, MRICI64 UO3A, HR21 40 FC1A 503, MR V 81 UO3A, MRV50 U02A80B4, HF 90LCB 4 B5, HR21 40 FC1A 503, MR V 535 UO4E, MR V 535 UO4E, HF 90LB 4 B5R, MR V 430 UO4E có Chứng nhận Đại lý và CO/CQ của ITALY tại Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp giảm tốc Rossi

  Hộp giảm tốc Rossi - Đại lý ủy quyền Rossi của ITALY 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  MR ICI 50 UO3A

  HB2 80B 4B 5

  MIRV 50 U03A 

  Động cơ giảm tốc Rossi MA 71 C4 B5

  MR V 430U04E

  HFA 80B4 B5

  HBZ71C6B5

  HF71C4B5R

  HF71B2B5

  MRICI64 UO3A

  HR21 40 FC1A 503

  MR V 81 UO3A

  Hộp số bánh răng Rossi MRV50 U02A80B4

  MRV40UO3A-511

  MR V 50U03A

  MR V 63U02A

  Hộp số hành tinh Rossi MR IV 40U02A

  MR V 535 UO4E 

  HF 90LCB 4 B5

  MR V 535 UO4E

  HF 90LB 4 B5

  Hộp số giảm tốc Rossi MR 3I 64 UC2A

  MR 31 50PC1A

  MRICI64 UO3A

  HR21 40 FC1A 503

  MRV50 U03A

  MR V 535 UO4E

  Hộp giảm tốc Rossi HF 90LCB 4 B5

  MR V 535 UO4E

  HF 90LB 4 B5

  MR IV 50U02A

  MR V 50U02A

  MR V 535 UO4E

  HF 90L 6 B5

  Động cơ Rossi MR V 430 UO4E 

  HF 90LB 4 B5R

  MR V 535 UO4E

  HF 90L 6 B5

  MR 3I 51 UC2A

  Gearbox Rossi MR V 430 UO4E

  HF 90LB 4 B5R

  HF 80C 4 B5

  MR V 325 UO4E

  HF 80C 4 B14R

  HF 80B 4 B5

  MR V 225 UO4E

  Gearmotor Rossi HF 71C 4 B14R

  HF 71B 4 B14R

  MR V 118 UO4E

  HFA 63C4 B14

  MR ICI 50 UO3A

  HB2 80B 4B 5

  HF 63C 4 B14

  Động cơ điện Rossi HFA 63B4 B14

  HF 63B 4 B5

  MR V 50U02A

  HBZ71C6B5

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774