Hộp giảm tốc ROSSI MR V 225 UO4E - HF 71C 4 B14R

Hộp giảm tốc ROSSI MR V 225 UO4E - HF 71C 4 B14R

Hộp giảm tốc Rossi, MRICI64 UO3A, HR21 40 FC1A 503, MR V 81 UO3A, MRV50 U02A80B4, HF 90LCB 4 B5, HR21 40 FC1A 503, MR V 535 UO4E, MR V 535 UO4E, HF 90LB 4 B5R, MR V 430 UO4E có Chứng nhận Đại lý và CO/CQ của ITALY tại Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp giảm tốc Rossi

  Hộp giảm tốc Rossi - Đại lý ủy quyền Rossi của ITALY 

  MR ICI 50 UO3A

  HB2 80B 4B 5

  MIRV 50 U03A 

  Động cơ giảm tốc Rossi MA 71 C4 B5

  MR V 430U04E

  HFA 80B4 B5

  HBZ71C6B5

  HF71C4B5R

  HF71B2B5

  MRICI64 UO3A

  HR21 40 FC1A 503

  MR V 81 UO3A

  Hộp số bánh răng Rossi MRV50 U02A80B4

  MRV40UO3A-511

  MR V 50U03A

  MR V 63U02A

  Hộp số hành tinh Rossi MR IV 40U02A

  MR V 535 UO4E 

  HF 90LCB 4 B5

  MR V 535 UO4E

  HF 90LB 4 B5

  Hộp số giảm tốc Rossi MR 3I 64 UC2A

  MR 31 50PC1A

  MRICI64 UO3A

  HR21 40 FC1A 503

  MRV50 U03A

  MR V 535 UO4E

  Hộp giảm tốc Rossi HF 90LCB 4 B5

  MR V 535 UO4E

  HF 90LB 4 B5

  MR IV 50U02A

  MR V 50U02A

  MR V 535 UO4E

  HF 90L 6 B5

  Động cơ Rossi MR V 430 UO4E 

  HF 90LB 4 B5R

  MR V 535 UO4E

  HF 90L 6 B5

  MR 3I 51 UC2A

  Gearbox Rossi MR V 430 UO4E

  HF 90LB 4 B5R

  HF 80C 4 B5

  MR V 325 UO4E

  HF 80C 4 B14R

  HF 80B 4 B5

  MR V 225 UO4E

  Gearmotor Rossi HF 71C 4 B14R

  HF 71B 4 B14R

  MR V 118 UO4E

  HFA 63C4 B14

  MR ICI 50 UO3A

  HB2 80B 4B 5

  HF 63C 4 B14

  Động cơ điện Rossi HFA 63B4 B14

  HF 63B 4 B5

  MR V 50U02A

  HBZ71C6B5

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774