Encoder Selet - Bộ mã hóa Selet - Đại lý phân phối Encoder Selet

Encoder Selet - Bộ mã hóa Selet - Đại lý phân phối Encoder Selet

Encoder Selet, Bộ mã hóa Selet, Bộ mã hóa quay Selet, encoder Selet việt nam, Đại lý Selet tại việt nam, Nhà phân phối Selet, Bộ mã hóa tuyền trực tiếp Selet, Bộ mã hóa tính từ Selet, Bộ mã hóa trục gia tăng Selet, Cảm biến Selet.

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ mã hóa Selet - Đại lý Selet tại việt nam

  Bộ mã hóa Selet

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Encoder Selet tại việt nam 

  Encoder Selet, Bộ mã hóa Selet, Bộ mã hóa quay Selet, encoder Selet việt nam, Đại lý Selet tại việt nam, Nhà phân phối Selet, Bộ mã hóa tuyền trực tiếp Selet, Bộ mã hóa tính từ Selet, Bộ mã hóa trục gia tăng Selet, Cảm biến Selet.  

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Bộ mã hóa Quay Selet - Đại lý Selet tại việt nam 

  Bộ mã hóa Quay Selet

  SELET SI140-MS-100-OCP-2-C5R-6

  SELET SI-C-63-BZ-300EA-10/30-JRE-10

  SELET SI0-63-BZ-360-CL-1-M1R

  SELET SIC40-MS-90-EA-1-CR-8

  SELET S12-40-BS-2000-EA-6-CR

  SELET SI4-40-BZ-300-EA-2-CA-6

  SELET SI1-63-BS-5000-EA-9-CR-10-SS

  SELET SI-0-63-MS-400-EA-10/30-MLRS-8

  SELET SI240/BS/2000/EA/6/CR-6.E225

  SELET SI0-63-BZ-100-OCP-2-CA

  SELET SIC-58-BS-1000-EAP-2-MR-10

  SELET SIC-59-BS-1000-EAP-2-MR-10

  SELET VG 03/5 92.038143.501

  SELET WDG 58A102434S5

  SELET WDG 58B-1000-ABN-G24 K3

  SELET WDG 58H-8-1024-ABN-I24-S5

  SELET WDG50B-30-ABN-G24-K2-AAC

  SELET WDG50B-30-ABNH24K2AAC

  SELET WDG58B-2500/5000-ABN-G24-S9-C53

  SELET WDG58B4096ABNG24K3050

  SELET WDG58B5000ABNI24S5D57

  SELET WDG58D-XXXX-ABN-G24-K2-AAC

  SELET WK50/1-0057

  SELET X115T 1000 815 BZ C MS R

  SELET XG2/500/5/bz/n/cl/r Sicode

  SELET XWF500-5-BZ-C-100-4-CL-R

  SELET Z58-600-024-0

  SELET ZQH639-10-1828-MZ-K-CW--R-03

  SELET ZSP5208-001G-2048BZ1-5L

  SELET С50-H-1024ZCU48P

  SELET С50-Н-1024ZCU48

  SELET TK461.S30.11/30.S.K1.10.PS40.PP2-1130

  SELET TK461.S300.11/30.S.K1.10.PS40.PP2-1130

  SELET TK461.S60.11/30.S.K1.10.PS40.PP2-1130

  SELET TK560.F.1000.11/30.S.K4.10.L07.PP2-1130.X447

  SELET TK561.FRE.F.1000.11/30.S.K4.10.L07.PP2-1130

  SELET TKM 100.SG.90.10.D.11/30.K4.10.P10.20.W.P.S=E.X.681

  SELET TKW6161.N.25.11/30.S.K4.15.PL20.PP2-1130

  SELET RI 58-0/0500 EK. 42KD

  SELET RI 58-0/3600/EK-47/RB

  SELET RI 58-0/50EG.47 KB-KO

  SELET RI 58-O/10000 AK.42TD

  SELET RI58-D/2048

  SELET RI58-O/ 500EG.47KB-K0

  SELET RI58-O/10000ES.41IH

  SELET RI58-O/2000AK.42KD

  SELET RI58-O/500 EG.47KB-KO

  SELET RI58-O/5000AK.72TD

  SELET Rl 58-TD/1000ED.37KX-CO-S

  SELET RO6345 RO-1024-I24/N1U

  SELET ROC 413-512

  SELET ROD 426 1000 Striche

  SELET ROD 426-1000 Striche

  SELET ROD 426-1024

  SELET ROD 426-2500

  SELET ROD 426B/1000 Striche

  SELET ROD 429 - 2500

  SELET ROQ 425 - 512 Striche

  SELET ROTAPULS IT65-H-8192ZCP4D/S506

  SELET RSI 503-61

  SELET RSI 504 63

  SELET LRS 004 93.046690.004

  SELET M 115 c -3600-1828-BZ-B-CM-R

  SELET MA110-6-1024-10

  SELET MDC15DG-P

  SELET MDC40DG-P

  SELET MM100-2-G-512-1828-KP-P-CM6-R

  SELET MM1003 G 16 1828 KP CM6 R

  SELET NM702NR7V

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774