Encoder Lenord + Bauer - Bộ mã hóa Lenord + Bauer- Đại lý phân phối Encoder Lenord + Bauer

Encoder Lenord + Bauer - Bộ mã hóa Lenord + Bauer- Đại lý phân phối Encoder Lenord + Bauer

Encoder Lenord + Bauer, Bộ mã hóa Lenord + Bauer, Bộ mã hoá gia tăng Lenord + Bauer, Bộ mã hóa tuyệt đối Lenord + Bauer, Đại lý Encoder Lenord + Bauer, Nhà phân phối Encoder Lenord + Bauer, Đại lý phân phối Encoder Lenord + Bauer

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Encoder Lenord + Bauer - Đại lý Lenord + Bauer tại việt nam

  Encoder Lenord + Bauer

  Encoder Lenord + Bauer, Bộ mã hóa Lenord + Bauer, Bộ mã hoá gia tăng Lenord + Bauer, Bộ mã hóa tuyệt đối Lenord + Bauer, Đại lý Lenord + Bauer, Nhà phân phối Lenord + Bauer, Đại lý phân phối Lenord + Bauer

  Các bộ mã hoá được sử dụng trong xe đường sắt không bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn, dầu mỡ, nước mưa, nhiệt độ cao và / hoặc dao động, va đập và độ rung, đặc biệt là ở những bộ phận không rung. Bộ cảm biến Lenord + Bauer có thể thực hiện tất cả các hình phạt mà không bị hư hại.

  Họ đã chứng minh được trong hàng ngàn các dự án đường sắt trong những thập kỷ qua. Chúng dựa trên các nguyên lý cảm ứng từ và cảm ứng bằng cách sử dụng các cảm biến từ trường có hiệu lực Hall và các cảm biến dòng xoáy với các mục tiêu bằng kim loại và sử dụng công nghệ cảm biến, công nghệ mạch và kỹ thuật xây dựng mới nhất.

  Bộ mã hóa Lenord + Bauer- Đại lý Lenord + Bauer tại việt nam

  Bộ mã hóa Lenord + Bauer 

  Lenord + Bauer GEL260C-N000000A001

  Lenord + Bauer GEL 2010VN01024YCR

  Lenord + Bauer GEL293Y059

  Lenord + Bauer GEL8110ABAB000

  Lenord + Bauer GEL8130ABBB000

  Lenord + Bauer D-46145

  Lenord + Bauer GEL 262-V-01270B22

  Lenord + Bauer GEL4411

  Lenord + Bauer N460865-15.11.04

  Lenord + Bauer GEL260C-N000000A001

  Lenord + Bauer 293-VN01250L013S

  Lenord + Bauer GEL269-VN-100-B20

  Lenord + Bauer GEL-205V-00036A00

  Lenord + Bauer GEL 89036 115/230V

  Lenord + Bauer GEL 152 G 1024 K0-A04

  Lenord + Bauer GEL-434-000

  Lenord + Bauer GEL260C-N000000A001

  Lenord + Bauer 244T-1S5-H150372

  Lenord + Bauer 2442KN1G-3K600

  Lenord + Bauer GEL 214

  Lenord + Bauer GEL-208-V-00050F041S

  Lenord + Bauer GEL-293-F-01000L021S

  Lenord + Bauer 205-TN00500A02

  Lenord + Bauer GEL 2990003

  Lenord + Bauer GEL 208-XN00250L900S

  Lenord + Bauer LD100 K100101 Used

  Lenord + Bauer GEL 8230Y005

  Lenord + Bauer GEL-261-V

  Lenord + Bauer Gel 260-T-01800K061

  Lenord + Bauer GEL 260-VN000500A003

  Lenord + Bauer GEL 207-219

  Lenord + Bauer Gel 293-VN10000L000 10,000

  Lenord + Bauer GEL 208-V-01250A021

  Lenord + Bauer Gel108-TN01024I000

  Lenord + Bauer GEL 152-F30-E04

  Lenord + Bauer GEL-208-TN004000H001

  Lenord + Bauer GEL-205V-01000B00

  Lenord + Bauer GEL 205-XN00250

  Lenord + Bauer GEL204-VN00500A00

  Lenord + Bauer Gel7541.1130.272

  Lenord + Bauer GEL 293-V-00314I001

  Lenord + Bauer Gel108-TN01024D000

  Lenord + Bauer Gel107-TN01024I000

  Lenord + Bauer GEL208V000018B013

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774