Encoder ELCIS - Bộ mã hóa ELCIS - Đại lý phân phối Encoder ELCIS

Encoder ELCIS - Bộ mã hóa ELCIS - Đại lý phân phối Encoder ELCIS

Encoder ELCIS, Bộ mã hóa ELCIS, Bộ mã hóa quay ELCIS, Đại lý Encoder ELCIS,Nhà phân phối Encoder ELCIS, Encoder rotary ELCIS, Đại lý phân phối Encoder ELCIS, Nhà cung cấp Encoder ELCIS

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Encoder ELCIS - Đại lý  ELCIS tại việt nam 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối ELCIS tại việt nam 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Đại lý Encoder ELCIS

  MM1001B20181828K       

  A9466500EZBCVRO

  X728-4-1828-M-B-CV-01 

  IM4785008245BNCV        

  X728-100-815-BZ-C-CV-01       

  X728-250-815-BZ-C-CV-01       

  58M1050824MK       

  58S10005BZN  

  58S20005BZN  

  6315005BZNCL        

  90AG400B24BZ        

  X63200072540 

  X63MP20002540      

  XV46510005BZ        

  XZ63MP1000   

  Bộ mã hóa ELCIS - Đại lý ELCIS tại việt nam 

  Bộ mã hóa ELCIS

  V115R25005BZCCLR     

  V115R2000815BCCL        

  X1152505BLCMR    

  I6355BNCLR    

  Y115K10001000818 

  BRB116CB       

  XWF500      Encoder ELCIS

  IXWF5005BZC1004C        

  X58H25824BB 

  X68-500-5-BZ-N-CD-R     

  63-2500-5-BZ-N-CL 

  X58H-25-824-B-B-CE-R   

  XZ63MP-1000/1270-5-B-N-CL 

  EE8S20005BZNCLR

  I58S20005BZNCLR  

  YM390A-G-360-1828-KP-CD4 

  58H-25-1030-B-B-CE-R    

  ELCIS        CS-283     

  XYM632501828BZBC      

  58S-1800-5-BZ-N-VN-01  

  I/C115R-1000-815-B-J-CL-R      Bộ mã hóa ELCIS  

  I/58S-100-5-BZ-B-CM       

  I/X73-500-824-BZ-B-VM-01      

  LXWFK2005BZN1004      

  IXWFK2005BZN1004       Encoder ELCIS

  MM90122B40961828BLCM6

  I115R20005BZCLR

  I/X59ZC10-300/60-824-BZ-B-CV-R-15      

  EAMM90122B4096182     

  X64-220-1828-B-P-VQ4-050     

  I/X58H-60-B-C-CD-R

  I/58HP-10000-5-BZ-C-CV-01

  W 90 19000 815 BZ C CK R

  I/115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R   Bộ mã hóa ELCIS  

  63-10000-5-BZ-C-CL-R

  59C15-200-824-BZ-CV-R-01

  XMM100-1-G-2048

  MM100-2-G-2048

  I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R

  115-1024-10305-13B-W-CW-R-03

  MM100-2-G-4096          Encoder ELCIS

  AF13S10M+958SS13/12/06/G/SL

  59C15-1024-1030-BZL-CV

  ELCIS I/115-1024-10305-BIZ-C-CL-R

  115BT-1024-1828/5-BZ-N-CV-R-01

  I/115TB-1000-815-B-C-CM-R

  C115R-1000-5-B-C-CL-R

  I/63-5000-5-BZ-N-CL-R  Bộ mã hóa ELCIS  

  LZ59ZMA15102418285BNCNR01

  I/728-1250-5-BZ-N-CL-R

  EL58H360E8/24L10*69R

  L115-1024-1230-BZ-C-CL-R

  115-2500-1230-BZ-C-CL-R

  4610-180-24-BZ-K-CV-R5

  406-3000-1224-BZ-R-CVK-K

  XA5PC12-60-824-B-B-CV-R-05

  115-1000-815-BZ

  XA7210-1024-1230-BZ-C-CV

  VX90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50

  E98-500-824-BZ-K-CV-R-01

  GAK915//11NPN//5SGT//12B12BR

  MM1102-G-512-1828-KP-CM6-R

  I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R

  400 9432_4_09/04

  V.115R.2000.5.B.C.CL.R%

  I/X58H-60-5-B-C-CD-R

  LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R-01

  115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R

  ESG8/8

  115R-2000-1030-BZ-CM-R

  115-1000-815-BZ-C-CL-R

  I/7210-36-824-BZ-B-CW-R-01

  XMM1002-G-2048-1828-KP-CM6-R

  15R-1000-815-BZ-C-CL-R

  1/115-1024-10305-BZ-N-CW-03

  L/RPF/2000/10           Encoder ELCIS

  H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R

  I16H45-P5-22-1024-B-R-LH150

  XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05

  38S6/200/530/BZ/B/CV/R

  XM63-4000-5-BZ-C-CL-R

  63-1440-5-B-N-CL-R

  115T-1000-815-B-C-CM-R

  A/958HP-12-12-10-13-DP-0-3PG

  I/45CC-200-824-BZ-B-CD

  XP46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07

  958HP12-4096-B-B1-DP-O   Bộ mã hóa ELCIS  

  390-D-360-1828-KP-L-CM5-R

  115R360824B2CLR

  58S-50-824-BZ-CM

  1/63-180-1828-BZ-CM

  A358HD181824/-/-P/CL/R

  Z58S-1024-5-BZ-N-CW-R IP66

  X115-600-5-B-L-CM-R

  1/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02

  115-1024-1230-BZ-C-CW-R-02

  I/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02

  C9CS1592V011,:TE22051

  I/64B-2000-5-BZ-N-CD       Encoder ELCIS

  958H16/00/10/B/P1/0/CV

  115R-25000-5-BZ-N-CV-R-01

  X/45CC/1000/-5/BZ/Y/VN/02

  115-1024-1828-5-BZN-6LR

  90D-30000-5-BZ-T-CV-R

  59UMA10/1024/1030/BZ/L/CV/R

  63-952-1000-5-BZCC2R

  I/45-6000-5-BZ-N-CV-R01

  I/58H-2048-5-BZ-Y-CV-01

  X466-500-5-BZ-N-CV-R-01

  18000-815-BZ-C-CV-03

  59UMA14/1024/1030/BZ/L/CV/R

  XYM63-100-5-BZ-C-CL-R

  I/XGV465-1000-5-BZ-N-CN-R-01

  X63-360-1828-M-P-CM

  58-1500-5-B2-N-CE-R

  X2115TB-1024-18285

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774