Động cơ - Motor LAFERT CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Động cơ - Motor LAFERT CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Động cơ Điện LAFERT, Động cơ AC LAFERT, Motor AC LAFERT, Động cơ giảm tốc LAFERT , Động cơ Electric LAFERT, Động cơ - Motor LAFERT, Nhà cung cấp động cơ LAFERT

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Động cơ - Motor LAFERT 

  Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Động cơ - Motor LAFERT của ITALY như : Động cơ Điện LAFERT, Động cơ AC LAFERT, Motor AC LAFERT, Động cơ giảm tốc LAFERT, Hộp số LAFERT, Hộp giảm tốc LAFERT, Nhà cung cấp Động cơ LAFERT

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Động cơ LAFERT LA71C6

  Động cơ LAFERT LA71S6

  Động cơ LAFERT LA80C6

  Động cơ LAFERT LA80S6

  Động cơ LAFERT FLS63B14

  Động cơ LAFERT FLS71B14

  Động cơ LAFERT FLS80B14

  Động cơ LAFERT FLS63B5

  Động cơ LAFERT FLS71B5

  Động cơ LAFERT FLS80B5  

  Động cơ LAFERT LA 63 1-2

  Động cơ LAFERT LA 63 2-2

  Động cơ LAFERT LA 71 1-2

  Động cơ LAFERT LA 71 2-2

  Động cơ LAFERT LA 80 1-2

  Động cơ LAFERT LA 80 2-2

  Động cơ LAFERT LA 63 2-4

  Động cơ LAFERT LA 71 1-4

  Động cơ LAFERT LA 71 2-4

  Động cơ LAFERT LA 80 1-4

  Động cơ LAFERT LA 80 2-4

  Động cơ LAFERT FLP 63B14

  Động cơ LAFERT FLP 71B14

  Động cơ LAFERT FLP 80B14

  Động cơ LAFERT FLP 63B5

  Động cơ LAFERT FLP 71B5

  Động cơ LAFERT FLP 80B5

  Động cơ LAFERT MS63C2

  Động cơ LAFERT MS63S2

  Động cơ LAFERT MS63L2

  Động cơ LAFERT MS71C2

  Động cơ LAFERT MS71S2

  Động cơ LAFERT MS71L2

  Động cơ LAFERT MS80C2

  Động cơ LAFERT MS80S2

  Động cơ LAFERT MS80L2

  Động cơ LAFERT MS90SC2

  Động cơ LAFERT MS90SL2

  Động cơ LAFERT MS90LS2

  Động cơ LAFERT MS100LC2

  Động cơ LAFERT MS100LS2

  Động cơ LAFERT MS112MC2

  Động cơ LAFERT MS112MS2

  Động cơ LAFERT MS132SL2

  Động cơ LAFERT MS132SC2

  Động cơ LAFERT MS132MS2

  Động cơ LAFERT MS132MA2

  Động cơ LAFERT MS63C4

  Động cơ LAFERT MS63S4

  Động cơ LAFERT MS63A4

  Động cơ LAFERT MS71C4

  Động cơ LAFERT MS71S4

  Động cơ LAFERT MS71L4

  Động cơ LAFERT MS80C4

  Động cơ LAFERT MS80S4

  Động cơ LAFERT MS80L4

  Động cơ LAFERT MS90SC4

  Động cơ LAFERT MS90LS4

  Động cơ LAFERT MS90LL4

  Động cơ LAFERT MS100LC4

  Động cơ LAFERT MS100LS4

  Động cơ LAFERT MS112MS4

  Động cơ LAFERT MS132SS4

  Động cơ LAFERT MS132MA4

  Động cơ LAFERT MS63C6

  Động cơ LAFERT MS71C6

  Động cơ LAFERT MS71S6

  Động cơ LAFERT MS80C6

  Động cơ LAFERT MS80S6

  Động cơ LAFERT MS90SC6

  Động cơ LAFERT MS90LS6

  Động cơ LAFERT MS100LC6

  Động cơ LAFERT MS100LS6

  Động cơ LAFERT MS112MC6

  Động cơ LAFERT MS112MA6

  Động cơ LAFERT MS132SC6

  Động cơ LAFERT MS132MS6

  Động cơ LAFERT MS132MA6

  Động cơ LAFERT MS71C8

  Động cơ LAFERT MS80C8

  Động cơ LAFERT MS90SC8

  Động cơ LAFERT MS90LS8

  Động cơ LAFERT MS100LC8

  Động cơ LAFERT MS100LS8

  Động cơ LAFERT MS112MC8

  Động cơ LAFERT MS132SC8

  Động cơ LAFERT MS132MS8

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774