Động cơ - Motor Electric FASCO Việt Nam

Động cơ - Motor Electric FASCO Việt Nam

Động cơ Electric FASCO, Motor Electric FASCO, Động cơ + Motor Electric FASCO, Động cơ AC FASCO, Motor AC FASCO, Nhà cung cấp Động cơ AC FASCO

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ + Motor Electric FASCO

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là nhà cung câp Động cơ + Motor FASCO Tại Việt Nam : Động cơ Electric FASCO, Motor Electric FASCO, Động cơ + Motor Electric FASCO, Động cơ AC FASCO, Motor AC FASCO, Nhà cung cấp Động cơ AC FASCO

  Thương hiệu Fasco ® bao gồm một loạt các ứng dụng HVAC thương mại, bơm và chuyển động không khí. Phạm vi sản phẩm bao gồm động cơ thông minh C-Frame, 3,3 và ECM được tích hợp với bộ phận quạt gió. Thương hiệu Fasco ® có lịch sử 100 năm như một nhà đổi mới trong ngành sản xuất công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề, tiết kiệm năng lượng và giảm thời gian chết. 

  Model : Động cơ Electric FASCO

  FASCO D1055

  FASCO D1124

  FASCO D1126

  FASCO D364

  FASCO D1100

  FASCO D1101

  FASCO D220

  FASCO D515

  FASCO D1127

  FASCO D186

  FASCO D1132

  FASCO D1039

  FASCO D1103

  FASCO D188

  FASCO UB597

  FASCO D1109

  FASCO D109

  FASCO D721

  FASCO D219

  FASCO D632

  FASCO D1133

  FASCO D1053

  FASCO D1059

  FASCO D189

  FASCO D119

  FASCO D1117

  FASCO D727

  FASCO D1061

  FASCO D540

  FASCO D472

  FASCO D475

  FASCO D1164

  FASCO UB594

  FASCO D743

  FASCO D124

  FASCO D1045

  FASCO D208

  FASCO D181

  FASCO D218

  FASCO D471

  FASCO D541

  FASCO D470

  FASCO D182

  FASCO D1144

  FASCO D1092

  FASCO D1154

  FASCO D107

  FASCO D1006

  FASCO D122

  FASCO D1087

  FASCO D1044

  FASCO D105

  FASCO D1048

  FASCO D209

  FASCO D402

  FASCO D130

  FASCO D211

  FASCO D1142

  FASCO D202

  FASCO D1160

  FASCO D177

  FASCO D228

  FASCO D405

  FASCO D215

  FASCO D128

  FASCO D1121

  FASCO D827

  FASCO D671B

  FASCO D1049

  FASCO D342

  FASCO D473

  FASCO D1104

  FASCO D404

  FASCO D0396

  FASCO D1125

  FASCO D125

  FASCO D532

  FASCO D602

  FASCO D403

  FASCO D1123

  FASCO D214

  FASCO D703

  FASCO D7909

  FASCO UB598

  FASCO D1119

  FASCO D1139

  FASCO D332

  FASCO D503

  FASCO D184

  FASCO D123

  FASCO UB567

  FASCO D1047

  FASCO D1189

  FASCO D7748

  FASCO D213

  FASCO D1161

  FASCO D1140

  FASCO D1162

  FASCO D229

  FASCO UB566

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774