Động cơ Leroy somer Đại lý phân phối Tại Việt Nam

Động cơ Leroy somer Đại lý phân phối Tại Việt Nam

Động cơ Leroy somer, Động cơ giảm tốc Leroy somer, Hộp số Leroy somer, Hộp giảm tốc Leroy somer, Động cơ bánh răng Leroy somer, MVAM53C20, MVB 90 550 B1.9, MVB 10 510 B1.9, MVB 60 530 B1.9, MVA 15 702 B2.11, MVA 5 435 B2.11, Đại lý Động cơ Leroy somer, Đại lý phân phối Động cơ Leroy somer

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Động cơ Leroy somer Đại lý Tại Việt Nam

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ Leroy somer Tại Việt Nam như : Động cơ Leroy somer, Động cơ giảm tốc Leroy somer, Hộp số Leroy somer, Hộp giảm tốc Leroy somer, Động cơ bánh răng Leroy somer, Nhà cung cấp Động cơ Leroy somer, Nhà phân phối Động cơ Leroy somer, Đại lý Động cơ Leroy somer, Đại lý phân phối Động cơ Leroy somer

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan 

  Động cơ Leroy somer  MVAM53C20

  MVB 90 550 B1.9 à B1.11

  MVB 75 530 B1.9 à B1.11

  MVB 60 530 B1.9 à B1.11

  MVB 50 530 B1.9 à B1.11

  MVB 38 520 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 75 530 B1.9 à B1.11

  MVB 60 530 B1.9 à B1.11

  MVB 50 530 B1.9 à B1.11

  MVB 38 520 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 50 530 B1.9 à B1.11

  MVB 38 520 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 75 530 B1.9 à B1.11

  MVB 60 530 B1.9 à B1.11

  MVB 50 530 B1.9 à B1.11

  MVB 38 520 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 38 520 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 38 520 B1.9 à B1.11

  MVB 30 515 B1.9 à B1.11

  MVB 24 515 B1.9 à B1.11

  MVB 20 515 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 15 510 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 10 510 B1.9 à B1.11

  MVB 5 525 B1.9 à B1.11

  MVB 3,5 525 B1.9 à B1.11

  MVA 90 860 B2.11 à B2.21

  MVA 75 840 B2.11 à B2.21

  MVA 60 820 B2.11 à B2.21

  MVA 50 810 B2.11 à B2.21

  MVA 40 790 B2.11 à B2.21

  MVA 30 690 B2.11 à B2.21

  MVA 25 790 B2.11 à B2.21

  MVA 20 780 B2.11 à B2.21

  MVA 15 702 B2.11 à B2.21

  MVA 13 741 B2.11 à B2.21

  MVA 10 654 B2.11 à B2.21

  MVA 6,5 515 B2.11 à B2.21

  MVA 5 435 B2.11 à B2.21

  MVA 75 840 B2.11 à B2.21

  MVA 60 820 B2.11 à B2.21

  MVA 50 810 B2.11 à B2.21

  MVA 40 790 B2.11 à B2.21

  MVA 30 690 B2.11 à B2.21

  MVA 25 790 B2.11 à B2.21

  MVA 20 780 B2.11 à B2.21

  MVA 15 702 B2.11 à B2.21

  MVA 13 741 B2.11 à B2.21

  MVA 10 654 B2.11 à B2.21

  MVA 6,5 515 B2.11 à B2.21

  MVA 5 435 B2.11 à B2.21

  MVA 60 820 B2.11 à B2.21

  MVA 50 810 B2.11 à B2.21

  MVA 40 790 B2.11 à B2.21

  MVA 30 690 B2.11 à B2.21

  MVA 25 790 B2.11 à B2.21

  MVA 20 780 B2.11 à B2.21

  MVA 15 702 B2.11 à B2.21

  MVA 13 741 B2.11 à B2.21

  MVA 10 654 B2.11 à B2.21

  MVA 6,5 515 B2.11 à B2.21

  MVA 5 435 B2.11 à B2.21

  MVA 40 790 B2.11 à B2.21

  MVA 30 690 B2.11 à B2.21

  MVA 25 790 B2.11 à B2.21

  MVA 20 780 B2.11 à B2.21

  MVA 15 702 B2.11 à B2.21

  MVA 13 741 B2.11 à B2.21

  MVA 10 654 B2.11 à B2.21

  MVA 6,5 515 B2.11 à B2.21

  MVA 5 435 B2.11 à B2.21

  MVA 30 690 B2.11 à B2.21

  MVA 25 790 B2.11 à B2.21

  MVA 20 780 B2.11 à B2.21

  MVA 15 702 B2.11 à B2.21

  MVA 13 741 B2.11 à B2.21

  MVA 10 654 B2.11 à B2.21

  MVA 6,5 515 B2.11 à B2.21

  MVA 5 435 B2.11 à B2.21

  MVA 20 780 B2.11 à B2.21

  MVA 15 702 B2.11 à B2.21

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774