ĐỘNG CƠ HỘP SỐ ROSSI - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

ĐỘNG CƠ HỘP SỐ ROSSI - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Động cơ Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Gearbox Rossi, Gearmotor Rossi, Hộp số Hành tinh Rossi, Hộp số trục vít Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐỘNG CƠ HỘP SỐ ROSSI

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Đại Diện của Hãng ROSSI Của ITALY Tại Việt Nam bao gồm các loại Động cơ Hộp số như : Động cơ Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Gearbox Rossi, Gearmotor Rossi, Hộp số Hành tinh Rossi, Hộp số trục vít Rossi

  Hiện Nay Rossi là Loại Động cơ Hộp số không thể thiếu trên thị trường dành  cho các ngành công nghiệp sản xuất nặng trên toàn thế giới như :

  - NGHÀNH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI 

  - CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC,  MỎ ĐÁ VÀ CỐT LIỆU

  - THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

  - CÁC NGÀNH HÀNG HẢI, NGOÀI KHƠI VÀ BIỂN CẢNG 

  - CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ 

  - SỬ LÝ NƯỚC VÀ RÁC THẢI

  - CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ DẦU KHÍ 

  - GIA CÔNG NHỰA VÀ CÔNG SU

  - SỬ LÝ VẬT LIỆU 

  Model Hộp giảm tốc Rossi

  Hộp số Rossi R V 32 UO3A 10

  Hộp số Rossi R V 40 UO3A 10

  Hộp số Rossi R V 50 UO3A 10

  Hộp số Rossi R V 63 UO3A 10

  Hộp số Rossi R V 64 UO3A 10

  Hộp số Rossi R V 80 UO3A 10

  Hộp số Rossi R V 81 UO3A 10

  Hộp số Rossi MR IV 40 - 71 A

  Hộp số Rossi MR IV 80 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 100 - 80 A

  Hộp số Rossi MR 2IV 64 - 71 B

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 64 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 B

  Hộp số Rossi MR 2IV 64 - 80 A

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 B

  Hộp số Rossi MR IV 80 - 71 B

  Hộp số Rossi MR V 64 - 80 A

  Hộp số Rossi MR IV 32 - 63 C

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 A

  Hộp số Rossi MR V 40 - 71 B

  Hộp số Rossi MR V 40 - 63 C

  Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A

  Hộp số Rossi MR 2IV 80 - 71 C

  Hộp số Rossi MR V 50 - 71 B

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 B

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 B

  Hộp số Rossi MR V 50 - 71 B

  Hộp số Rossi MR V 40 - 71 B

  Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A

  Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A

  Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 A

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 A

  Hộp số Rossi MR 2IV 81 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 80 - 80 A

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 A

  Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 A

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 C

  Hộp số Rossi MR IV 64 - 80 A

  Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 A

  Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 50 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 80 A

  Hộp số Rossi MR V 40 - 80 A

  Hộp số Rossi MR V 40 - 71 C

  Hộp số Rossi MR V 32 - 71 C

  Hộp số Rossi MR V 40 - 71 C

  Hộp số Rossi MR V 40 - 80 A

  Hộp số Rossi MR V 32 - 71 B

  Hộp số Rossi MR V 40 - 71 B

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 C

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 100 - 80 C

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 80 - 80 C

  Hộp số Rossi MR IV 100 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 80 - 80 B

  Hộp số Rossi MR 2IV 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 64 - 80 C

  Hộp số Rossi MR 2IV 81 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 C

  Hộp số Rossi MR V 64 - 80 C

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 80 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 63 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 80 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 63 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 81 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 50 - 80 B

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 50 - 80 C

  Hộp số Rossi MR V 40 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B

  Hộp số Rossi MR V 50 - 71 C

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 C

  Hộp số Rossi MR 2IV 125 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 125 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 90 S

  Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 C

  Hộp số Rossi MR IV 100 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 64 - 90 L

  Hộp số Rossi MR IV 81 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 64 - 90 L

  Hộp số Rossi MR V 80 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 63 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 64 - 90 L

  Hộp số Rossi MR V 50 - 80 C

  Hộp số Rossi MR V 63 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 64 - 90 S

  Hộp số Rossi MR V 50 - 90 S

  Hộp số Rossi MR IV 160 - 132 M

  Hộp số Rossi MR IV 161 - 132 MC

  Hộp số Rossi MR V 161 - 160 M

  Hộp số Rossi MR IV 161 - 132 M

  Hộp số Rossi MR V 160 - 160 M

  Hộp số Rossi MR IV 250 - 132 MB

  Hộp số Rossi MR IV 161 - 132 MB

  Hộp số Rossi MR V 161 - 132 MB

  Hộp số Rossi MR V 200 - 132 MB

  Hộp số Rossi MR V 161 - 132 MB

  Hộp số Rossi MR V 125 - 132 MB

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774