Động cơ giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Động cơ giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Động cơ giảm tốc Tsubaki, Motor giảm tốc Tsubaki, Hộp số Tsubaki, Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà cung cấp Động cơ giảm tốc Tsubaki, Nhà phân phối Động cơ giảm tốc Tsubaki, Đại lý Động cơ giảm tốc Tsubaki, Đại lý phân phối Động cơ giảm tốc Tsubaki

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Động cơ giảm tốc Tsubaki Đại lý Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Động cơ giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam như : Động cơ giảm tốc Tsubaki, Motor giảm tốc Tsubaki, Hộp số Tsubaki, Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà cung cấp Động cơ giảm tốc Tsubaki, Nhà phân phối Động cơ giảm tốc Tsubaki, Đại lý Động cơ giảm tốc Tsubaki, Đại lý phân phối Động cơ giảm tốc Tsubaki

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Model Động cơ giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam 

  GMTA010-18L5

  GMTA010-18L15

  GMTA010-18L20

  GMTA010-18L25

  GMTA010-18L30

  GMTA010-18L40

  GMTA010-18L50

  GMTA010-24L60

  GMTA010-24L75

  GMTA010-24L100

  GMTA010-24L120

  GMTA010-24L165

  GMTA010-24L200

  GMTA010-28L300

  GMTA010-28L360

  GMTA010-28L450

  GMTA010-38L600

  GMTA010-38L720

  GMTA010-38L1000

  GMTA010-38L1200

  GMTA020-18L5

  GMTA020-18L10

  GMTA020-18L15

  GMTA020-18L20

  GMTA020-18L25

  GMTA020-24L30

  GMTA020-24L40

  GMTA020-24L50

  GMTA020-24L60

  GMTA020-24L75

  GMTA020-28L100

  GMTA020-28L120

  GMTA020-28L165

  GMTA020-28L200

  GMTA020-38L300

  Động cơ bánh răng Tsubaki

  GMTA020-38L360

  GMTA020-38L450

  GMTA020-42L600

  GMTA020-42L720

  GMTA020-42L1000

  GMTA020-42L1200

  GMTA040-24L5

  GMTA040-24L10

  GMTA040-24L15

  GMTA040-24L20

  GMTA040-24L25

  GMTA040-28L30      

  GMTA040-28L40

  GMTA040-28L50

  GMTA040-28L60

  GMTA040-28L75

  GMTA040-38L100

  GMTA040-38L120

  GMTA040-38L165

  GMTA040-38L200

  GMTA040-42L300

  GMTA040-42L360

  GMTA040-42L450

  GMTA040-50L600

  GMTA040-50L720

  GMTA040-50L1000

  GMTA040-50L1200

  GMTR075-28L5

  GMTR075-28L10

  GMTR075-28L15

  GMTR075-28L20

  GMTR075-28L25

  GMTR075-38L30

  GMTR075-38L40

  GMTR075-38L50

  GMTR075-38L60

  GMTR075-38L75

  GMTR075-42L100

  GMTR075-42L120

  GMTR075-42L165

  GMTR075-42L200

  GMTR075-50L300

  GMTR075-50L360

  GMTR075-50L450

  GMTR150-38L5

  GMTR150-38L10

  GMTR150-38L15

  GMTR150-38L20

  GMTR150-38L25

  GMTR150-38L30

  GMTR150-42L40

  GMTR150-42L50

  GMTR150-42L60

  GMTR150-42L75

  GMTR150-50L100

  GMTR150-50L120

  GMTR150-50L165

  Động cơ Hộp số Tsubaki

  GMTR150-50L200

  GMTR220-42L5

  GMTR220-42L10

  GMTR220-42L15

  GMTR220-42L20

  GMTR220-42L25

  GMTR220-42L30

  GMTR220-50L40

  GMTR220-50L50

  GMTR220-50L60

  GMTR220-50L75

  GMTR220-63L100

  GMTR220-63L120

  GMTR220-63L165

  GMTR220-63L200

  GMTR370-50L5

  GMTR370-50L10

  GMTR370-50L15

  GMTR370-50L20

  GMTR370-50L25

  GMTR370-50L30

  GMTR370-50L40

  GMTR370-50L50

  GMTR550-50L5

  GMTR550-50L10

  GMTR550-50L15

  GMTR550-50L20

  GMTR550-50L25

  GMTR550-50L30

  GMTE075-28L5

  GMTE075-28L10

  GMTE075-28L15

  GMTE075-28L20

  GMTE075-28L25

  GMTE075-38L30

  GMTE075-38L40

  GMTE075-38L50

  GMTE075-38L60

  GMTE075-38L75

  GMTE075-42L100

  GMTE075-42L120

  GMTE075-42L165

  GMTE075-42L200

  GMTE075-50L300

  GMTE075-50L360

  GMTE075-50L450

  GMTE150-38L5

  GMTE150-38L10

  GMTE150-38L15

  Động tơ Gearmotor Tsubaki

  GMTE150-38L20

  GMTE150-38L25

  GMTE150-38L30

  GMTE150-42L40

  GMTE150-42L50

  GMTE150-42L60

  GMTE150-42L75

  GMTE150-50L100

  GMTE150-50L120

  GMTE150-50L165

  GMTE150-50L200

  GMTE220-42L5

  GMTE220-42L10

  GMTE220-42L15

  GMTE220-42L20

  GMTE220-42L25

  GMTE220-42L30

  GMTE220-50L40

  GMTE220-50L50

  GMTE220-50L60

  GMTE220-50L75

  GMTE220-63L100

  GMTE220-63L120

  GMTE220-63L165

  GMTE220-63L200

  GMTE370-50L5FI

  GMTE370-50L10FI

  GMTE370-50L15FI

  GMTE370-50L20FI

  GMTE370-50L25FI

  GMTE370-50L30FI

  GMTE370-50L40FI

  GMTE370-50L50FI

  GMTE550-50L5FI

  GMTE550-50L10FI

  GMTE550-50L15FI

  GMTE550-50L20FI

  GMTE550-50L25FI

  GMTE550-50L30FI

  GMTA010-18L5B

  GMTA010-18L10B

  GMTA010-18L15B

  GMTA010-18L20B

  GMTA010-18L25B

  GMTA010-18L30B

  GMTA010-18L40B

  GMTA010-18L50B

  GMTA010-24L60B

  GMTA010-24L75B

  GMTA010-24L100B

  GMTA010-24L120B

  GMTA010-24L165B

  GMTA010-24L200B

  GMTA010-28L300B

  GMTA010-28L360B

  GMTA010-28L450B

  GMTA010-38L600B

  GMTA010-38L720B

  GMTA010-38L1000B

  GMTA010-38L1200B

  GMTA020-18L5B

  GMTA020-18L10B

  GMTA020-18L15B

  GMTA020-18L20B

  GMTA020-18L25B

  GMTA020-24L30B

  GMTA020-24L40B

  GMTA020-24L50B

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774