Động cơ Điện MGM - Động cơ Electric MGM Việt Nam

Động cơ Điện MGM - Động cơ Electric MGM Việt Nam

Động cơ điện MGM, Động cơ electric MGM, Động cơ MGM, Động cơ giảm tốc MGM, Động cơ điện ba pha MGM, Nhà cung cấp Động cơ MGM, Nhà phân phối Động cơ MGM, Đại lý Động cơ MGM, Đại lý phân phối Động cơ MGM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ điện MGM 

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là nhà cung cấp Động cơ MGM Tại Việt Nam : Động cơ điện MGM, Động cơ electric MGM, Động cơ MGM, Động cơ giảm tốc MGM, Động cơ điện ba pha MGM, Nhà cung cấp Động cơ MGM, Nhà phân phối Động cơ MGM, Đại lý Động cơ MGM, Đại lý phân phối Động cơ MGM

  M.G.M. Electric Motors North America Inc. là công ty con của M.G.M. motori elettrici S.p.A.

  M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. là một công ty hàng đầu của gia đình sản xuất động cơ phanh từ năm 1950.

  M.G.M. Động cơ điện Bắc Mỹ Inc. không chỉ là nguồn chính của động cơ số liệu mà còn là nguồn chính cho tất cả các ứng dụng liên quan đến việc sử dụng động cơ phanh.

  Model : Động cơ Electric MGM

  MGM BAPKDA 225 S4/16

  MGM BAPKDA 225 M4/16

  MGM BM 56 A2

  MGM BM 56 B2

  MGM BM 63 A2

  MGM BM 63 B2

  MGM BM 63 C2

  MGM BM 71 A2

  MGM BM 71 B2

  MGM BM 71 C2

  MGM BM 80 A2

  MGM BM 80 B2

  MGM BM 90 SA2

  MGM BM 90 LA2

  MGM BM 100 LA2

  MGM BM 112 MB2

  MGM BM 112 MC2

  MGM BM 132 SA2

  MGM BM 132 SB2

  MGM BM 132 MA2

  MGM BM 132 MB2

  MGM BM 160 MA2

  MGM BM 160 MB2

  MGM BM 160 LA2

  MGM BM 56 A4

  MGM BM 56 B4

  MGM BM 56 C4

  MGM BM 63 A4

  MGM BM 63 B4

  MGM BM 63 C4

  MGM BM 63 D4

  MGM BM 71 A4

  MGM BM 71 B4

  MGM BM 71 C4

  MGM BM 71 D4

  MGM BM 80 A4

  MGM BM 80 B4

  MGM BM 80 C4

  MGM BM 90 SA4

  MGM BM 90 LA4

  MGM BM 90 LB4

  MGM BM 90 LC4

  MGM BM 100 LA4

  MGM BM 100 LB4

  MGM BM 112 MB4

  MGM BM 112 MC4

  MGM BM 132 SB4

  MGM BM 132 MA4

  MGM BM 132 MB4

  MGM BM 132 MBX4

  MGM BM 160 MA4

  MGM BM 160 MB4

  MGM BM 160 LA4

  MGM BM 56 B6

  MGM BM 63 C6

  MGM BM 63 D6

  MGM BM 71 A6

  MGM BM 71 B6

  MGM BM 80 A6

  MGM BM 80 B6

  MGM BM 90 SA6

  MGM BM 90 LA6

  MGM BM 90 LB6

  MGM BM 100 LA6

  MGM BM 100 LB6

  MGM BM 112 MB6

  MGM BM 132 SB6

  MGM BM 132 MA6

  MGM BM 132 MB6

  MGM BM 160 MB6

  MGM BM 160 LA6

  MGM BM 160 LB6

  MGM BM 63 D8

  MGM BM 71 A8

  MGM BM 71 B8

  MGM BM 80 A8

  MGM BM 80 B8

  MGM BM 90 SA8

  MGM BM 90 LA8

  MGM BM 90 LB8

  MGM BM 100 LA8

  MGM BM 100 LB8

  MGM BM 112 MB8

  MGM BM 132 SB8

  MGM BM 132 MB8

  MGM BM 160 MA8

  MGM BM 160 MB8

  MGM BM 160 LA8

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774