Đầu dò và bộ phát Ashcroft Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đầu dò và bộ phát Ashcroft Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đầu dò và bộ phát Ashcroft, Cảm biến áp suất Ashcroft, Đồng hồ áp suất Ashcroft, Công tắc áp suất Ashcroft, 02-400S-SH-02T, 02-400S-UH-04T, 02- 401S-SS-04T, 02-403S-UH-04T, 02-501S-SS-02T, 02-511S-PS, 032174SD04LXFFS7PP, 04-401S-SH-04T, Đại lý Đầu dò Ashcroft, Đại lý phân phối Đầu dò Ashcroft

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Đầu dò và bộ phát Ashcroft Tại Việt Nam

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối ASHCROFT Của Germany Tại Việt Nam như : Đầu dò và bộ phát Ashcroft, Cảm biến áp suất Ashcroft, Đồng hồ áp suất Ashcroft, Công tắc áp suất Ashcroft, Đại lý Đầu dò Ashcroft, Nhà cung cấp Đầu dò Ashcroft, Nhà phân phối Đầu dò Ashcroft, Đại lý phân phối Đầu dò Ashcroft

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-400S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02- 401S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-401S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-402S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02 -403S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-403S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S -SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-US -02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-500S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 02-501S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 025100502LXRG

  Đầu dò ASHCROFT 02-510S-HH

  Đầu dò ASHCROFT 02 -510S-HM

  Đầu dò ASHCROFT 02-510S-HS

  Đầu dò ASHCROFT 02-510S-PH

  Đầu dò ASHCROFT 02-510S-PM

  Đầu dò ASHCROFT 02-510S-PS

  Đầu dò ASHCROFT 02-511S-HS

  Đầu dò ASHCROFT 02-511S-PS

  Đầu dò ASHCROFT 032074SD04LXEC

  Đầu dò ASHCROFT 032074SD04LXECB1

  Đầu dò ASHCROFT 032074SD04LXFF

  Đầu dò ASHCROFT 032074SD04LXFFB2

  Đầu dò ASHCROFT 032174SD04LXEC

  Đầu dò ASHCROFT 032174SD04LXECHNPP

  Đầu dò ASHCROFT 032174SD04LXFF

  Đầu dò ASHCROFT 032174SD04LXFFS7PP

  Đầu dò ASHCROFT 032274SD04LXEC

  Đầu dò Ashcroft 04-310SS-02T

  Đầu dò Ashcroft 04 -400S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S -US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-400S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04 -401S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-401S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S -UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-402S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-SS -02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-403S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04 -500S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-500S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-501S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-501S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 04-501S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 04-501S -SS-04T

  Đầu dò Ashcroft 04-501S-UH-02T

  Đầu dò Ashcroft 04-501S-UH-04T

  Đầu dò Ashcroft 061082AS02L400

  Đầu dò Ashcroft 061082AS02LXAY400

  Đầu dò Ashcroft 061082PS02L10000

  Đầu dò Ashcroft 061082PS02LXAY10000

  Đầu dò Ashcroft 061189A02L

  Đầu dò Ashcroft 061189P02L

  Đầu dò Ashcroft 061189S02L

  Đầu dò Ashcroft 06-400S-SH-02T

  Đầu dò Ashcroft 06-400S-SH-04T

  Đầu dò Ashcroft 06-400S-SS-02T

  Đầu dò Ashcroft 06 -400S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-400S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-400S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-400S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-400S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S -SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-401S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06 -402S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-402S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S -SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-403S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-SH -04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-500S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06 -501S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 06-501S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 06G1-N

  Đầu dò ASHCROFT 08-330-SX-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-330-SX-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08 -400S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-400S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-401S-US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08 -402S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S-UH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S-UH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S-US-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-402S -US-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-403S-SH-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-403S-SH-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-403S-SS-02T

  Đầu dò ASHCROFT 08-403S-SS-04T

  Đầu dò ASHCROFT 08-403S-UH-02T

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774