Đại lý Xi lanh JUFAN tại việt nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Xi lanh JUFAN tại việt nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Xi lanh thủy lực JUFAN, Xi lanh khí nén JUFAN, Xi lanh JUFAN, Đại lý Xi lanh JUFAN, Nhà cung cấp Xi lanh JUFAN, Nhà phân phối Xi lanh JUFAN, Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN, Đại lý ủy quyền Xi lanh JUFAN có CO,CQ

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Xi lanh thủy lực JUFAN  

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý chính thức Xi lanh JUFAN tại việt nam 

  Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Xi lanh JUFAN như : Xi lanh thủy lực JUFAN, Xi lanh khí nén JUFAN, Xi lanh JUFAN, Đại lý Xi lanh JUFAN, Nhà cung cấp Xi lanh JUFAN, Nhà phân phối Xi lanh JUFAN, Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN, Đại lý ủy quyền Xi lanh JUFAN có CO,CQ

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Đại lý xi lanh JUFAN 

  Xi lanh Jufan HC-A-70-SD-C-32 * 150ST

  Xi lanh Jufan AL2-A-TC-100 * 260ST

  Xi lanh Jufan AS4-A-G-SD-50

  Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 250ST-B

  Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 80ST-B

  Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 200ST-B

  Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 400ST-B

  Xi lanh Jufan HC-A-70-FB-C-63 * 130ST-B

  Xi lanh Jufan OS2-SD-SR-63 * 90ST

  Xi lanh Jufan CXHC-A-EX-SD-63 * 120ST

  Xi lanh Jufan MGHC-A-140-FA-C-100 * 15ST

  Xi lanh Jufan MGHC-A-140-FA-C-40 * 150ST

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-32 * 50ST

  Xi lanh Jufan MGHC-A-70-SD-C-63 * 180ST-T2

  Xi lanh Jufan MGHC-A-70-SD-C-63 * 180ST-T2

  Xi lanh Jufan HC-A-140-CA-B-80 * 750ST-Y

  Xi lanh Jufan JP-A-EX-FA-32 * 30ST-T2

  Xi lanh Jufan OS2-A-SD-SR-32 * 90ST

  Xi lanh Jufan SURBKD-SW-50 cho 32*150 ST

  Xi lanh Jufan MG-CXHCA-IN-SD-80 * 80ST-T2

  Xi lanh Jufan RTA-LB-50 * 90-T2-CTJ0801

  Xi lanh Jufan SUA-CA-20 * 100ST

  Xi lanh Jufan JI-A-IN-SD-63 * 50ST

  Xi lanh Jufan JI-A-IN-SD-80 * 100ST

  Xi lanh Jufan NAS2-SD-SL-32 * 90ST

  Xi lanh Jufan HC-A-140-FA-B-100 * 200

  Xi lanh Jufan MGC-BU-40 * 75ST

  Xi lanh Jufan CXHC-A-J-IN-SD-32 * 15ST-3

  Xi lanh Jufan MGCXHC-A-IN-SD-32 * 25ST

  Xi lanh Jufan 5-240 V JFS-01UDC/AC

  Xi lanh Jufan HC-A-140-FA-C-50 * 350ST-A-3

  Xi lanh Jufan AL2-A-J-LB-40 * 510ST

  Xi lanh Jufan ALA-G-TC-100 * 550ST

  Xi lanh Jufan ALA-G-TC-100 * 710ST

  Xi lanh Jufan ALA-G-SD-40 * 150ST

  Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 250ST-B

  Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 80ST-B

  Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 400ST-B

  Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 200ST-B

  Xi lanh Jufan HCA70-FB-C-63 * 130ST-B

  Xi lanh Jufan OS2-SD-SR-03-90ST

  Xi lanh Jufan CXHI-A-EX-SD-63 * 120

  Xi lanh Jufan CX-HX-SD/63.20

  Xi lanh Jufan JFS-02U

  Xi lanh Jufan SUA-20-100ST

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-20-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-25-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-32-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-40-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-50-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-63-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-80-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-100-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-40-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-50-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-63-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-80-5ST-0

  Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-100-5ST-0

  Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-80x600ST

  Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-80x600ST

  Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-60x300ST

  Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-60x300ST

  Xi lanh Jufan HCA-140-FA-B-100x240ST

  Xi lanh Jufan HCA-140-FA-B-100x240ST

  Xi lanh Jufan HCA-140-FA-B-40x1500ST

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774