Đại lý phân phối Hộp số Alpha - Wittenstein Alpha CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý phân phối Hộp số Alpha - Wittenstein Alpha CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Hộp số Alpha, Hộp số Wittenstein Alpha, Hộp số Alpha Getriebebau, Hộp số hành tinh Wittenstein Alpha, Hộp giảm tốc Wittenstein Alpha, Đại lý hộp số Alpha, Đại lý phân phối hộp số Alpha, Nhà cung cấp hộp số Alpha, Nhà phân phối hộp số Alpha

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp số Wittenstein Alpha

  Hộp số Alpha - Đại lý Wittenstein Alpha

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý ủy quyền Hộp số Wittenstein Alpha tại việt nam 

  Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Wittenstein Alpha như : Hộp số Alpha, Hộp số Wittenstein Alpha, Hộp số Alpha Getriebebau, Hộp số hành tinh Wittenstein Alpha, Hộp giảm tốc Wittenstein Alpha, Động cơ Wittenstein Alpha, Động cơ giảm tốc Wittenstein Alpha, Động cơ Ac Wittenstein Alpha, Motor giảm tốc Wittenstein Alpha, Hôp số hành tinh Wittenstein Alpha

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Hộp số Alpha Getriebebau - Đại lý Wittenstein Alpha

  Alpha SP 210-MF2-40-131

  Alpha SK 075-MF1-1-131

  Alpha SP 140-MC1-4-161-PS1

  Alpha SPK 140-MF2-4-151

  Alpha SK 100-MF1-2-141-000

  Alpha SPK 140-MF3-32-131

  Alpha LP 120-MO1-5-111-000

  Alpha TP 010-MF1-5-041

  Alpha SK 140-MF1-3-151

  Alpha SP 100-MF2-28-141

  Alpha SP 100-MF2-50-141

  Alpha SP 075-MF2-50-131

  Alpha SP 075-MF2-16-131

  Alpha SPK 075-MF2-5-131

  Alpha TP 010-M01-1-030

  Alpha SPK 100-MF3-200-121

  Alpha LP 090-M01-5-111-000

  Alpha TPK 010-MF2-10-041

  Alpha SP 100-MF1-4-121-000

  Alpha SP 100-MF1-5-141

  Alpha SP 180 M2-16

  Alpha LP 090-M01-10-111-00

  Alpha SPK075-MF2-10-031-000

  Alpha SK 100S-MF1-5-141

  Alpha SP 140S-MC1-4-0K1-2K-PS1

  Alpha SP 100-MF2-20-131

  Alpha SP 140-MF1-7-151-000

  Alpha LP 090-MO1-10-111

  Alpha SP 100-MF2-40-141

  Alpha SP 100G-MF2-16-1E1-2S

  Alpha SP 140G-MF2-28-1E1-2S

  Alpha LP-090-MO1-7-111-000

  Alpha LP090-M01-10-111

  Alpha SP100S-MF2-28-1E1-2S

  Alpha LP 090-M01-5-111

  Alpha LP155-M02-50-111-000

  Alpha SP 075S-MC1-10-1E1-2K-PS1

  Alpha SK 100S-MF1-10-1H1-1K00

  Alpha SP100G-MF2-16-1E1-2S

  Alpha SP 140S-MC1-3-1K1-2K-PSI

  Alpha SP100-MF1-5-131-000

  Alpha SP075S-MF1-7-1E1-2S

  Alpha SP 060S-MC1-5-1C1-2K-PS1

  Alpha SP100-M1-5

  Alpha SP 060-MF1-10-131

  Alpha SK 060 MF1 3 131 000

  Alpha SP 075S-MF1-7-1E1-2S

  Alpha SPK 100-MF3-56-121

  Alpha SP 100S-MC1-3-1K1-2S

  Alpha SP 100S-MC1-3-1G1-2K

  Alpha LP 090-MO1-10-111-000

  Alpha LP120-M01-5-111-000

  Alpha SP 75-M1-5E

  Alpha SP100S-MF1-7-1G1-2S

  Alpha SP100S-MF1-7-0G1-2S

  Alpha SP 100-MF2-20-141

  Alpha SP 100S-MF1-5 -1E1-2S

  Alpha LP155-M02-50-111-000

  Alpha CP 115-M02-50-111-000

  Alpha SP 100S-MF2-28-1E1-2S

  Alpha LP 090-M01-10-111-000

  Alpha LP 090-M01-5-111

  Alpha LP 070-M01-10 111-00

  Alpha SP 140S-MF1-10-0G1-2S

  Alpha TP 004-MF2-31-011-000

  Alpha SP 140-MF2-40 -151-PGG

  Alpha SP 140-MF2-50-151-PGG

  Alpha SK 140-MF1-2-151-000

  Alpha SPK140-MF2-14

  Alpha SP140-MF1-4-2K1-2S

  Alpha LP 090-MO1-10-111-000

  Alpha LP090-M01-10-111-0

  Alpha SP 075W-MF1-10 1E1-2S

  Alpha SP075-MF2-20-131-000

  Alpha SP180-MF1-10-141

  Alpha SP180-MF2-20

  Alpha SP140-MF1-4

  Alpha VDH-050-MF1-40-031-0G0

  Alpha TP050-MF2-91-031

  Alpha LP070-M02-15

  Alpha LP 090-M01-10-111-000

  Alpha LP 090-M01-5-111-000

  Alpha SP180-MX1-3-171-000

  Alpha SPK 140S-MF3-125

  Alpha SP 100-MF1-10 -121-000

  Alpha SP 075-MF1-4-121-000

  Alpha SP180-MF1-4-141-000

  Alpha TP-025-MF2-21-041-PGG

  Alpha LP 120-M01-5-111-000

  Alpha SP 075S-MF1-10-0E1-2S

  Alpha SP-100-MF2-28-141-PG

  Alpha SP100-MF1-7-131

  Alpha SP180-MF1-10-141

  Alpha LP120-MKD90-0.005

  Alpha SP140-MF1-4

  Alpha TP 110S-MF2-20-0G1-2S

  Alpha LP 070-M01-5

  Alpha SP140S-MF1-40-0G1-2S

  Alpha LPB 090-M01-10-111-000

  Alpha SP 140S-NF1-10 -1l1-2S

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774