Đại lý phân phối Bơm Caproni Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý phân phối Bơm Caproni Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Caproni, Bơm thủy lực Caproni, Bơm bánh răng Caproni, Bơm ly tâm Caproni, Bơm trục vít Caproni, 30A42X 1 69, 30C 36 X 1 69, 30A60X 1 89, 30A50X 1 90, 30A20X197, 30C 20 X 1 97, 30A25X 1 98, 30C 32 X 1 98, 30A20X237, Đại lý Bơm Caproni, Đại lý phân phối Bơm Caproni

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Bơm Caproni Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm Caproni Tại VIệt Nam như : Bơm Caproni, Bơm thủy lực Caproni, Bơm bánh răng Caproni, Bơm ly tâm Caproni, Bơm trục vít Caproni, Nhà cung cấp Bơm Caproni, Nhà phân phối Bơm Caproni, Đại lý Bơm Caproni, Đại lý phân phối Bơm Caproni

  Công ty chúng tối là Đại lý ủy quyền Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Encoder, Coupling...

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan 

  Bơm Caproni 30A42X 1 69

  Bơm Caproni 30A46X 1 69

  Bơm Caproni 30A50X 1 69

  Bơm Caproni 30A55X 1 69

  Bơm Caproni 30A60X 1 69

  Bơm Caproni 30C 20 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 69  

  Bơm Caproni 30C 25 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 28 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 32 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 36 X 1 69

  Bơm Caproni 30C 42 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 46 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 50 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 55 X 1 69       

  Bơm Caproni 30C 60 X 1 69

  Bơm Caproni 30A20X189  

  Bơm Caproni 30A22,5X 1 89      

  Bơm Caproni 30A25X 1 89

  Bơm Caproni 30A28X 1 89

  Bơm Caproni 30A32X 1 89

  Bơm Caproni 30A36X 1 89

  Bơm Caproni 30A42X 1 89

  Bơm Caproni 30A46X 1 89

  Bơm Caproni 30A50X 1 89

  Bơm Caproni 30A55X 1 89

  Bơm Caproni 30A60X 1 89

  Bơm Caproni 30C 20 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 89  

  Bơm Caproni 30C 25 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 28 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 32 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 36 X 1 89

  Bơm Caproni 30C 42 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 46 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 50 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 55 X 1 89       

  Bơm Caproni 30C 60 X 1 89

  Bơm Caproni 30A20X190  

  Bơm Caproni 30A22,5X 1 90      

  Bơm Caproni 30A25X 1 90

  Bơm Caproni 30A28X 1 90

  30A32X 1 90    

  Bơm Caproni 30A36X 1 90

  Bơm Caproni 30A42X 1 90

  Bơm Caproni 30A46X 1 90

  Bơm Caproni 30A50X 1 90

  Bơm Caproni 30A55X 1 90

  Bơm Caproni 30A60X 1 90

  Bơm Caproni 30C 20 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 90  

  Bơm Caproni 30C 25 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 28 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 32 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 36 X 1 90

  Bơm Caproni 30C 42 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 46 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 50 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 55 X 1 90       

  Bơm Caproni 30C 60 X 1 90

  Bơm Caproni 30A20X197  

  Bơm Caproni 30A22,5X 1 97      

  Bơm Caproni 30A25X 1 97

  Bơm Caproni 30A28X 1 97

  Bơm Caproni 30A32X 1 97

  Bơm Caproni 30A36X 1 97

  Bơm Caproni 30A42X 1 97

  Bơm Caproni 30A46X 1 97

  Bơm Caproni 30A50X 1 97

  Bơm Caproni 30A55X 1 97

  Bơm Caproni 30A60X 1 97

  Bơm Caproni 30C 20 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 97  

  Bơm Caproni 30C 25 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 28 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 32 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 36 X 1 97

  Bơm Caproni 30C 42 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 46 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 50 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 55 X 1 97       

  Bơm Caproni 30C 60 X 1 97

  Bơm Caproni 30A20X198  

  Bơm Caproni 30A22,5X 1 98      

  Bơm Caproni 30A25X 1 98

  Bơm Caproni 30A28X 1 98

  Bơm Caproni 30A32X 1 98

  Bơm Caproni 30A36X 1 98

  Bơm Caproni 30A42X 1 98

  Bơm Caproni 30A46X 1 98

  Bơm Caproni 30A50X 1 98

  Bơm Caproni 30A55X 1 98

  Bơm Caproni 30A60X 1 98

  Bơm Caproni 30C 20 X 1 98       

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 98  

  Bơm Caproni 30C 25 X 1 98       

  Bơm Caproni 30C 28 X 1 98       

  Bơm Caproni 30C 32 X 1 98

  Bơm Caproni 30C 36 X 1 98

  Bơm Caproni 30C 42 X 1 98       

  Bơm Caproni 30C 50 X 1 98       

  Bơm Caproni 30C 55 X 1 98       

  Bơm Caproni 30C 60 X 1 98

  Bơm Caproni 30A20X237  

  Bơm Caproni 30A22,5X 237       

  Bơm Caproni 30A25X 237 

  Bơm Caproni 30A28X 237 

  Bơm Caproni 30A32X 237 

  Bơm Caproni 30A36X 237

  Bơm Caproni 30A42X 237 

  Bơm Caproni 30A46X 237 

  Bơm Caproni 30A50X 237 

  Bơm Caproni 30A55X 237 

  Bơm Caproni 30A60X 237 

  Bơm Caproni 30C 20 X 237        

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 237   

  Bơm Caproni 30C 25 X 237        

  Bơm Caproni 30C 28 X 237        

  Bơm Caproni 30C 32 X 237        

  Bơm Caproni 30C 36 X 237

  Bơm Caproni 30C 42 X 237        

  Bơm Caproni 30C 46 X 237        

  Bơm Caproni 30C 50 X 237        

  Bơm Caproni 30C 55 X 237        

  Bơm Caproni 30C 60 X 237

  Bơm Caproni 30A32X 274 

  Bơm Caproni 30A55X 274

  Bơm Caproni 30C32X 274 

  Bơm Caproni 30C55X 274

  Bơm Caproni 30A20X300  

  Bơm Caproni 30A22,5X 300       

  Bơm Caproni 30A25X 300 

  Bơm Caproni 30A28X 300 

  Bơm Caproni 30A32X 300 

  Bơm Caproni 30A36X 300

  Bơm Caproni 30A42X 300 

  Bơm Caproni 30A46X 300 

  Bơm Caproni 30A50X 300 

  Bơm Caproni 30A55X 300 

  Bơm Caproni 30A60X 300 

  Bơm Caproni 30C 20 X 300        

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 300   

  Bơm Caproni 30C 25 X 300        

  Bơm Caproni 30C 28 X 300        

  Bơm Caproni 30C 32 X 300        

  Bơm Caproni 30C 36 X 300

  Bơm Caproni 30C 42 X 300        

  Bơm Caproni 30C 46 X 300        

  Bơm Caproni 30C 50 X 300        

  Bơm Caproni 30C 55 X 300        

  Bơm Caproni 30C 60 X 300

  Bơm Caproni 30A20X337  

  Bơm Caproni 30A22,5X 3 37      

  Bơm Caproni 30A25X 3 37

  Bơm Caproni 30A28X 3 37

  Bơm Caproni 30A32X 3 37

  Bơm Caproni 30A36X 3 37

  Bơm Caproni 30A42X 3 37

  Bơm Caproni 30A46X 3 37

  Bơm Caproni 30A50X 3 37

  Bơm Caproni 30A55X 3 37

  Bơm Caproni 30A60X 3 37

  Bơm Caproni 30C 20 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 3 37  

  Bơm Caproni 30C 25 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 28 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 32 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 36 X 3 37

  Bơm Caproni 30C 42 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 46 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 50 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 55 X 3 37       

  Bơm Caproni 30C 60 X 3 37

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774