Đại lý Hộp số STM Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Hộp số STM Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Hộp số STM, Hộp số hành tinh STM, Hộp số xoắn ốc STM, Hộp số giảm tốc STM, RMI40 / F1-1, RMI50 PPC25, RMI 40 P, RMI 28 FL M1, WMI 90 1/20, RMI 40 P 1/49, RMI 40 F1, RMI 28 FL 1/7, RMU 50 F4 1/10, WMI 110 1/40, WMI 75 1/50, RMU 50 S1 1/28, Đại lý Hộp số STM, Đại lý phân phối Hộp số STM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Hộp số STM Tại Việt Nam

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Hộp số STM Tại Việt Nam như : Hộp số STM, Hộp số hành tinh STM, Hộp số xoắn ốc STM, Hộp số giảm tốc STM, Nhà cung cấp Hộp số STM, Nhà phân phối Hộp số STM, Đại lý Hộp số STM, Đại lý phân phối Hộp số STM, Hộp số STM sản xuất Tại ITALY với chất liệu 100% thép nguyên chất thương hiệu hàng đầu Châu Âu và đang được rất nhiều nhà máy tinh cậy và sử dụng trong nhiều năm qua 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Hộp số STM RMI40 / F1-1

  Hộp số STM RMI50 PPC25

  Hộp số STM RMI 40 P

  Hộp số STM RMI 28 FL M1

  Hộp số STM RMI 28 FL M1

  Hộp số STM RMI 28 FL 1/70

  Hộp số STM WMI 90 1/20

  Hộp số STM RMI 40 P 1/49

  Hộp số STM RMI 40 F1

  Hộp số STM RMI 28 FL 1/7

  Hộp số STM RMI 28 8

  Hộp số STM RMU 50 F4 1/10

  Hộp số STM WMI 110 1/40

  Hộp số STM RMI 40 S

  Hộp số STM WMI 75 1/50

  Hộp số STM RMU 50 S1 1/28

  Hộp số STM RMI 70 FL 1/80

  Hộp số STM RMU 50 FL 1/70

  Hộp số STM RI 28 F0

  Hộp số STM WMI 90 1/30

  Hộp số STM RMI 40 P 1/15

  Hộp số STM WMI 50 1/10

  Hộp số STM RMU 40 S1 1/56

  Hộp số STM RI 28 FL 1/7 M1

  Hộp số STM WMI 63 1/25

  Hộp số STM WMI 50 1/20

  Hộp số STM WMI 50 1/80

  Hộp số STM RMI 40 FL 1/40

  Hộp số STM RMU 40 P 1/20

  Hộp số STM RMI 28 F1 1/15

  Hộp số STM WMI 40 1/40

  Hộp số STM RMU 50 I 1/28

  Hộp số STM RMI 28 PP 1/10

  Hộp số STM RMI 28 S 1/56

  Hộp số STM RMI 28 S 1/10

  Hộp số STM WMI 30 1/10

  Hộp số STM RMI 63 FL 1/10

  Hộp số STM RI 28 P 1/100

  Hộp số STM WMI 63 1 / 7.5

  Hộp số STM RMI 63 P 1/10

  Hộp số STM RMI 63 I 1/28

  Hộp số STM STM RMI-70-F3

  Hộp số STM RMU 40 D 1/10

  Hộp số STM RMU 50 F4 1/28

  Hộp số STM RMI 70 PP 1/20

  Hộp số STM RMI 70 D 1/28

  Hộp số STM RMI 28 P 1/10

  Hộp số STM WMI 130 1/30

  Hộp số STM RMI 28 FLP

  Hộp số STM PTF 80 1/21

  Hộp số STM RMI 50 S

  Hộp số STM RMU-50-FL-M1-1

  Hộp số STM GEM OMF71F1

  Hộp số STM RMI 28 S M1

  Hộp số STM RMI 50 S

  Hộp số STM RMI40 / F1-1

  Hộp số STM WMI 75 1/50

  Hộp số STM RMU 50 F4 1/10

  Hộp số STM WMI 90 1/60

  Hộp số STM WMI 90 1/40

  Hộp số STM RMI 50 F1 1/49

  Hộp số STM RMU 50 S1 1/40

  Hộp số STM RMI 50 S 1/100

  Hộp số STM RMU 50 FL 1/40

  Hộp số STM RMU 50 FL 1/7

  Hộp số STM RMU 50 FL 1/40

  Hộp số STM RMI 50 P 1/28

  Hộp số STM WMI 50 1/15

  Hộp số STM WMI 75 1/40

  Hộp số STM WMI 75 1/10

  Hộp số STM RMU 40 S1 1/70

  Hộp số STM RMU 50 S 1/100

  Hộp số STM WMI 50 1/40

  Hộp số STM WMI 50 1/20

  Hộp số STM RMI 40 FL 1/28

  Hộp số STM RMU 40 S1 1/80

  Hộp số STM RMU 40 S 1/49

  Hộp số STM WMI 50 1 / 7.5

  Hộp số STM WMI 40 1 / 7.5

  Hộp số STM RMU 50 FL 1/7

  Hộp số STM WMI 50 1/30

  Hộp số STM WMI 50 1/50

  Hộp số STM WMI 50 1/15

  Hộp số STM WMI 50 1/70

  Hộp số STM WMI 50 1/15

  Hộp số STM WMI 50 1/100

  Hộp số STM WMI 50 1/60

  Hộp số STM WMI 40 1/10

  Hộp số STM RMU 40 S 1/15

  Hộp số STM RMU 40 S 1/80

  Hộp số STM RMU 40 P 1/15

  Hộp số STM WMI 50 1/80

  Hộp số STM RMI 28 FL 1/28

  Hộp số STM RMU 50 F1 1/20

  Hộp số STM WMI 75 1/15

  Hộp số STM RMU 50 S 1/49

  Hộp số STM WMI 63 1/80

  Hộp số STM RMU 50 I 1/49

  Hộp số STM RMI 28 P 1/10

  Hộp số STM WMI 40 1/30

  Hộp số STM RMU 50 P 1/10

  Hộp số STM RMU 40 S 1/80

  Hộp số STM WMI 30 1/5

  Hộp số STM RMI 28 S 1/7

  Hộp số STM RMU 40 F1 1/20

  Hộp số STM RI 28 FL 1/100

  Hộp số STM RMU 40 P 1/15

  Hộp số STM RMU 50 F4 1/70

  Hộp số STM RMI 70 F3 1/28

  Hộp số STM RMI 28 S 1/100

  Hộp số STM WMI 90 1/80

  Hộp số STM WMI 110 1/15

  Hộp số STM PTF 125 1 / 21,5

  Hộp số STM PTF 100 1 / 25,9

  Hộp số STM WMI 130 1/20

  Hộp số STM PTF 80 1 / 27,2

  Hộp số STM WMI 50 1/50

  Hộp số STM WMI 50 1 / 7.5

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774