Đại lý Hộp số JIE tại việt nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Hộp số JIE tại việt nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Hộp số JIE, Hộp số hành tinh JIE, Hộp số xoắn ốc JIE, Hộp số bánh răng JIE, Hộp số giảm tốc JIE, Đại lý hộp số JIE, Nhà phân phối hộp số JIE, Nhà cung cấp hộp số JIE, Đại lý phân phối hộp số JIE

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Hộp số hành tinh JIE - Đại lý hộp số JIE

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp số JIE tại việt nam 

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của JIE như : Hộp số JIE, Hộp số hành tinh JIE, Hộp số xoắn ốc JIE, Hộp số bánh răng JIE, Hộp số giảm tốc JIE, Động cơ JIE, Động cơ hộp số JIE, Động cơ gaimr tốc JIE, Hộp giảm tốc JIE, Đại lý hộp số JIE, Nhà phân phối hộp số JIE, Nhà cung cấp hộp số JIE, Đại lý phân phối hộp số JIE

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Hộp số giảm tốc JIE - Đại lý hộp số JIE

  Hộp số JIE WPWEDKO100-155-900

  Hộp số JIE WPWEDKO100-155-900-A

  Hộp số JIE WPWEDKO100-155-900-B

  Hộp số JIE WPWEDKO100-155-900-C

  Hộp số JIE WPWEDKO120-175-900  

  Hộp số JIE WPWEDKO80-135-900  

  Hộp số JIE WPWEDKO70-120-900  

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-900  

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-900

  Hộp số JIE PF420L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF360L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF315L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF265L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF215L1-5-P2-S2

  Hộp số JIE PF160L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF140L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF115L1-5-P2-S2     

  Hộp số JIE PF90L1-5-P2-S2       

  Hộp số JIE PF60L1-5-P2-S2

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-100

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-200

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-300

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-400

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-500

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-600

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-800

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-900

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-1000

  Hộp số JIE WPWEDKO40-70-1500

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-100

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-200

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-300

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-400

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-500

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-600

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-800

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-900

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-1000

  Hộp số JIE FCWEDKO40-70-1500

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-100

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-200

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-300

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-400

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-500

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-600

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-800

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-900

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-1000

  Hộp số JIE WPWEDKO50-80-1500

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-100

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-200

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-300

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-400

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-500

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-600

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-800

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-900

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-1000

  Hộp số JIE FCWEDKO50-80-1500

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-100

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-200

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-300

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-400

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-500

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-600

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-800

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-900

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-1000

  Hộp số JIE WPWEDKO60-100-1500

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-100

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-200

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-300

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-400

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-500

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-600

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-800

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-900

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-1000

  Hộp số JIE FCWEDKO60-100-1500

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774