Đại lý Hộp số Alpha - Wittenstein alpha CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Hộp số Alpha - Wittenstein alpha CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Hộp số Alpha, Hộp số hành tinh Wittenstein alpha, Hộp số Alpha Getriebebau, Hộp số Wittenstein Alpha, Đại lý hộp số Alpha, Nhà phân phối hộp số Alpha, Nhà cung cấp hộp số Alpha, Đại lý phân phối hộp số Alpha

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp số Wittenstein Alpha

  Hộp số Alpha - Đại lý Wittenstein Alpha tại việt nam 

   

  Công Ty Châu thiên Chí là Đại lý ủy quyền Hộp số Wittenstein Alpha tại việt nam 

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Wittenstein Alpha như : Hộp số Alpha, Hộp số Wittenstein Alpha, Hộp số Alpha Getriebebau, Hộp số hành tinh Wittenstein Alpha, Hộp số xoắn ốc Wittenstein Alpha, Động cơ Wittenstein Alpha, Hộp giảm tốc Wittenstein Alpha, Động cơ giảm tốc Wittenstein Alpha, Động cơ Alpha Getriebebau, Hộp giảm tốc Alpha Getriebebau

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Động cơ Alpha Getriebebau - Đại lý Wittenstein Alpha 

  Alpha SK 140-MF1-3-151-000

  Alpha SP 140S-MF2-16 -1K0-2S

  Alpha SP 180-M01-8.2 D09

  Alpha SP 100-M1-10

  Alpha SP 100-MF1-7-031-000

  Alpha GTS100-M01-010 A06

  Alpha SP-140-MF1-5-021-000

  Alpha TP 050-MF1-7-061-000

  Alpha SP 75-MF1-5

  Alpha SP 140-M2-20E

  Alpha SP 100-M1-10

  Alpha SP 075-MF2-16-031-000

  Alpha SP140-MF1-7-021-000

  Alpha SP100-MF1-7

  Alpha LP 050-M01-10-111-000

  Alpha LP 120-M02-15-111

  Alpha LP 090-M01-5-111-000

  Alpha SK 060-MF1-2-131

  Alpha LP 090-MO1-10-111-000

  Alpha SPG 75-MF1-10

  Alpha SK 060-MF1-1 -131-000

  Alpha GTS075-M01-010A03

  Alpha LP 090-M01-5-111-000

  Alpha SP 180-MF2-40-151

  Alpha SP 075S-MF1-5-1E1-2S

  Alpha LP 050-M01-10-111-000

  Alpha SP 075S-MF1-5 -0E1-2S

  Alpha TP 010-MA3-220-011-000

  Alpha SP 140-MF1-7-451-000

  Alpha SP 140-MF2-40-151

  Alpha SPK 060-MF2-4-131-000

  Alpha SK 140S-MF1-3-1K1

  Alpha SPK 100-MF2-5-141-000

  Alpha TP110S-MF1-10-OMI-25

  Alpha SPK 100-MF2-5-141

  Alpha GTS100-C01-007

  Alpha SP 060S-MF1-5-1C1-2S

  Alpha SP 075S-MF2-28-1E1-2S

  Alpha SP 075S-MF1-10-1C1-2S

  Alpha SPK140-MF2-4-151

  Alpha SPF110-MX1-8.2 I=8.2

  Alpha SP100-M2-15

  Alpha TPR10-M1-10E

  Alpha SP060-MF1-10-130-000

  Alpha SP 060-MF1-5-131

  Alpha SP 140-MF1-4-041-000

  Alpha LP120-M01-10-111-000

  Alpha SP140-M02-20-121-000

  Alpha SP100-J1-5

  Alpha SP140-IS1-10

  Alpha TP025-M01-10-041-000

  Alpha GTS060-M02-050D03

  Alpha SPK060-M02-011 A02

  Alpha SP075V-MF1-10-0C1-23

  Alpha SP 180-MF2-40-151

  Alpha SK-1405-MF1-4-0K-1K00

  Alpha SP 075G-MF1-3-0E1-2S-PGG

  Alpha SP 140S-MC1-3-1K1-2K-PS1

  Alpha SPK 100S-MF2-16-1E1-1K01

  Alpha TP 010S-MF1-10-0C0-2S-PG

  Alpha LPB 090-M01-10-110-PGG

  Alpha LPB 090-M01-5-110-PGG

  Alpha SP 100S-MC1-3-1G1-2K-PS1

  Alpha SP 210-MC2-20-131-SP1

  Alpha TP-025G-MF1-7-060-2S-PGG

  Alpha LP 155-MO2-25-111-000

  Alpha SP 1405-MF2-28-IEI-25

  Alpha LP070-M01-5

  Alpha LP 090-MO1-5-111-000

  Alpha LP 120-M02-15-111-000

  Alpha LP115-MKD090-B5

  Alpha SP 075-MF2-70-031-000

  Alpha TP 300-MF2-31-011-000

  Alpha SP 060-MF1-5-131

  Alpha SP100S-MF2-28-1E1-2S

  Alpha SP140-MF2-20-021-000

  Alpha SPK 140-MF3-40-131

  Alpha TP 010-MF2-21-031-000

  Alpha SK100-MF1-2-141

  Alpha HG-140F-MF2-40-6G1-1510

  Alpha LP090-M01-10-010-000

  Alpha SPK 100-MF2-10-141-P-G

  Alpha LP 070-M01-5

  Alpha LP050-M01-10-111-000

  Alpha SP 60-MF1-5

  Alpha TPK 050-MF3-62-031

  Alpha SP60-MF1-5-131

  Alpha LP 120-M02-25-111-000

  Alpha LP 070-M01-10-111-000

  Alpha LP 050-MX1-10-441-002

  Alpha SK100-MF1-2-141-PG

  Alpha LP 120-MO1-10-111-000

  Alpha LP 120-M02-25-111-000

  Alpha LP 120-M01-10-111-000

  Alpha LP 070-M01-10-111-000

  Alpha LP155F-MF2-500-111-3S

  Alpha LP 050-M01-5-111-000

  Alpha LP 050-MX1-10-441-002

  Alpha LP-050-M01-10-111-000

  Alpha SPK-075-MF2-5-131-000

  Alpha SP 210-MF2-28-131

  Alpha SP 100-MF1-4-141

  Alpha LP 090-M01-10-111-00

  Alpha LP 070-M01-10-111-00

  Alpha SP 100-MF2-16-141

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774