Đại lý Encoder Heidenhain tại việt nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Encoder Heidenhain tại việt nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Encoder Heidenhain, Bộ mã hóa quay Heidenhain, Bộ mã hóa tính từ Heidenhain, Bộ mã hóa tuyến tính Heidenhain, Đại lý Encoder Heidenhain, Nhà cung cấp Encoder Heidenhain, Nhà phân phối Encoder Heidenhain, Đại lý phân phối Encoder Heidenhain

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bộ mã hóa Heidenhain - Đại lý Encoder Heidenhain

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý chính thức Encoder Heidenhain tại việt nam 

  Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm Heidenhain của GEMANY như : Encoder Heidenhain, Bộ mã hóa quay Heidenhain, Bộ mã hóa tính từ Heidenhain, Bộ mã hóa tuyến tính Heidenhain, Đại lý Encoder Heidenhain, Nhà cung cấp Encoder Heidenhain, Nhà phân phối Encoder Heidenhain, Đại lý phân phối Encoder Heidenhain

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Đại lý Encoder Heidenhain tại việt nam 

  Encoder Heidenhain RON 255 18000 02S09-04

  Encoder Heidenhain ERN 487 2048 01-58

  Encoder Heidenhain ERN1387 2048 62S14-70

  Encoder Heidenhain ERN 420 500 01-03

  Encoder Heidenhain RON 705 18000 F11

  Encoder Heidenhain Ron 350-2048

  Encoder Heidenhain ROD 426b ID 251 681-95

  Encoder Heidenhain ROD 323.031 1024

  Encoder Heidenhain ROD 426 2500

  Encoder Heidenhain ROD 426 1024

  Encoder Heidenhain ROD 523.0013-1000

  Encoder Heidenhain ERN 1387.025-2048

  Encoder Heidenhain ROD 450 M 1000

  Encoder Heidenhain ERN 180 4096

  Encoder Heidenhain ROD 426 E 2000

  Encoder Heidenhain ERN 420 1024 27s12-03

  Encoder Heidenhain ERN 1381.001-2048

  Encoder Heidenhain ERN 1387.3233-2048

  Encoder Heidenhain ROD 526 500 ID

  Encoder Heidenhain ERN 1381.001 - 2048

  Encoder Heidenhain ERN 1387 2048 62s14-70 385 488-30

  Encoder Heidenhain EXE 650b-050

  Encoder Heidenhain ROD 270

  Encoder Heidenhain EXE 932

  Encoder Heidenhain ERN 1387 2048 62s14-70 385 488-30

  Encoder Heidenhain ROD 6 RB 122

  Encoder Heidenhain ERN 1387.025-2048

  Encoder Heidenhain ROD 700 18000

  Encoder Heidenhain ROQ 425 512 27S17-58

  Encoder Heidenhain Rod 426.0000-1000

  Encoder Heidenhain EQN 1125 512 5ps15-r8

  Encoder Heidenhain ROD 250-18000

  Encoder Heidenhain ERO 1720-512 id.224 434-01

  Encoder Heidenhain EQN 1125 512 5ps15-r8

  Encoder Heidenhain ERO 1120 AE 600

  Encoder Heidenhain ROD 486 2048 01 -03 ID

  Encoder Heidenhain ERN 1387.3233-2048

  Encoder Heidenhain ECN113 2048 16S 15-58 id

  Encoder Heidenhain ERN 1387.3233-2048

  Encoder Heidenhain ROD 1424 1250

  Encoder Heidenhain ROD 426.001b-1000

  Encoder Heidenhain EQN 1325.001-2048

  Encoder Heidenhain EQN 1325.001-2048

  Encoder Heidenhain EQN 1325.082-2048

  Encoder Heidenhain ERN 1381.1026-2048

  Encoder Heidenhain Encoder Heidenhain RON285 [FV-2]

  Encoder Heidenhain Rod320.001 2500

  Encoder Heidenhain Ron 706.0000-18000

  Encoder Heidenhain ERN 1387.025-2048 n9

  Encoder Heidenhain ROQ 425 512 27s17-58

  Encoder Heidenhain ROD 480 4096 03S12-03 K

  Encoder Heidenhain ECN113 2048 16S 15-58

  Encoder Heidenhain ROD 426 2500 27s12-03

  Encoder Heidenhain ROD 480 2000 01 -3

  Encoder Heidenhain ROC 413 2048 01-58

  Encoder Heidenhain ROD 426 1500

  Encoder Heidenhain ERN 1387.3233-2048

  Encoder Heidenhain ROD 220 3600 g9

  Encoder Heidenhain Rod320.001 2000

  Encoder Heidenhain ROD 1424.039b/1024

  Encoder Heidenhain ERN 1381.026-2048

  Encoder Heidenhain ERN 1387.3233-2048

  Encoder Heidenhain EQN 1325.046-2048

  Encoder Heidenhain ERN 1381 1000 62S12-30

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774