Đại lý Encoder Eltra - Bộ mã hóa Eltra CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Encoder Eltra - Bộ mã hóa Eltra CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Encoder Eltra, Bộ mã hóa quay Encoder Eltra, Bộ mã hóa tuyến tính Encoder Eltra, Bộ mã hóa tính từ Encoder Eltra, Bộ mã hóa xoay Encoder Eltra, Đại lý Encoder Eltra, Nhà cung cấp Encoder Eltra, Nhà phân phối Encoder Eltra, Đại lý phân phối Encoder Eltra

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bộ mã hóa quay Eltra

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý chính thức Encoder Etra tại việt nam 

  Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Encoder Etra của ITALYA như :Encoder Eltra, Bộ mã hóa quay Encoder Eltra, Bộ mã hóa tuyến tính Encoder Eltra, Bộ mã hóa tính từ Encoder Eltra, Bộ mã hóa xoay Encoder Eltra, Đại lý Encoder Eltra, Nhà cung cấp Encoder Eltra, Nhà phân phối Encoder Eltra, Đại lý phân phối Encoder Eltra

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Đại lý Encoder Eltra 

  Encoder Eltra EH38A720Z8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A800Z8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A900Z8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A1024Z8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A40S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A50S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A60S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A100S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A200S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A300S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A360S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A400S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A500S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A600S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A720S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A800S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A900S8 / 24N6X3PR

  Encoder Eltra EH38A1024S8 / 24N6X3PR EH38A40Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A50Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A60Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A100Z8 / 24C6X3PR 

  Encoder Eltra EH38A200Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A300Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A360Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A400Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A500Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A600Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A720Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A800Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A900Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A1024Z8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A40S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A50S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A60S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A100S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A200S8 / 24C6X3PR 

  Encoder Eltra EH38A300S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A360S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A400S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A500S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A600S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A720S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A800S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A900S8 / 24C6X3PR

  Encoder Eltra EH38A1024S8 / 24C6X3PR EH38A40Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A50Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A60Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A100Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A200Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A300Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A360Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A400Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A500Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A600Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A720Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A800Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A900Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A1024Z8 / 24P6X3PR

  Encoder Eltra EH38A40Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A50Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A60Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A100Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A200Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A300Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A360Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A400Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A500Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A600Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A720Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A800Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A900Z5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A1024Z5L6X3PR 

  Encoder Eltra EH38A40S5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A50S5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A60S5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A100S5L6X3PR

  Encoder Eltra EH38A200S5L6X3PR

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774